Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr Grzegorz Szymański
adiunkt
Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

pokój: 248, bud. A
tel.: +48-56-611-4503
e-mail: greg_ss@umk.pl

Terminy konsultacji:
Poniedziałek: 12.00-14.00 (blok A, pokój 248)

Bibliografia