Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Stanisław Biniak
profesor
Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

tel.: +48-56-611-4338
e-mail: sbiniak@chem.umk.pl
ORCID: 0000-0002-3467-755X

Terminy konsultacji:
Wtorek; godz. 10.00 - 12.00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy