Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

mgr Aleksandra Cyganiuk
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Pracownia Analiz Instrumentalnych

pokój: 43 a (Bud. A), Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4832
e-mail: acyganiuk@chem.umk.pl
ORCID: 0000-0002-7951-7410

Zobacz profil w Bazie Wiedzy