Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz
profesor
Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

tel.: +48-56-611-4339
e-mail: lukaszju@chem.umk.pl
ORCID: 0000-0001-6270-2938

Terminy konsultacji:
czwartek 9.00-11.00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy