Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Kategoria wydziałowa OT SITPChem

2017

NAJLEPSZA PRACA MAGISTERSKA

 

WYRÓŻNIENIA

  • mgr Anita Basałaj, “Modyfikacja filmów na bazie poli(alkoholu winylowego) i chitozanu za pomocą poliheksametyloguanidyny”, promotor: dr Ewa Olewnik-Kruszkowska

  • mgr Paweł Szubarga, “Synteza, charakterystyka i właściwości luminescencyjne kompleksów irydoorganicznych”, promotor: dr Tadeusz Muzioł

 

2016

WYRÓŻNIENIA