Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Lista przedmiotów do wyboru

Wykaz przedmiotów do wyboru na studiach stacjonarnych I stopnia (s1)

Lp. Przedmiot Koordynator Jednostka organizacyjna Liczba godzin ECTS
1. Biologiczne i medyczne zastosowanie chemii nieorganicznej (63 KB) dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej 75 6
2. Chemia i analiza żywności (120 KB) prof. dr hab. Edward Szłyk Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej 75 6
3. Chemia i analiza żywności – wybrane zagadnienia (121 KB) prof. dr hab. Edward Szłyk Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej 75 6
4. Chemia informatyczna (122 KB) prof. dr hab. Maria Barysz Katedra Chemii Kwantowej i Spektroskopii Atomowej 75 6
5. Chemia informatyczna -wybrane zagadnienia (127 KB) prof. dr hab. Maria Barysz Katedra Chemii Kwantowej i Spektroskopii Atomowej 75 6
6. Chemia środowiska (116 KB) prof. dr hab. Bogusław Buszewski Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki 75 6
7. Chemia środowiska – wybrane zagadnienia (119 KB) prof. dr hab. Bogusław Buszewski Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki 75 6
8. Inżynieria środowiska (119 KB) dr hab. Roman Buczkowski, prof. UMK Katedra Technologii Chemicznej 75 6
9. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej (63 KB) prof. dr hab. Iwona Łakomska Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej 75 6
10. Nanomateriały i nanostruktury (64 KB) prof. dr hab. Artur Terzyk Katedra Chemii Materiałów Adsorpcji i Katalizy 75 6
11. Od kosmochemii do nowych reagentów i materiałów nieorganicznych (119 KB) dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej 75 6
12. Podstawy fotochemii (63 KB) prof. dr hab. Halina Kaczmarek Katedra Chemii Biomedycznej i  Polimerów 75 6
13. Podstawy metod separacyjnych (62 KB) prof. dr hab. Bogusław Buszewski Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki 75 6
14. Sensory i Sensoryka Substancji Lotnych (62 KB) dr hab. Jerzy Łukaszewicz, prof. UMK Katedra Chemii Materiałów Adsorpcji i Katalizy 75 6
15. Surowce kosmetyczne i podstawy produkcji kosmetyków (120 KB) prof. dr hab. Alina Sionkowska Katedra Chemii Biomateriałów i Kosmetyków 75 6
16. Symulacje komputerowe w chemii (63 KB) prof. dr hab. Artur Terzyk Katedra Chemii Materiałów Adsorpcji i Katalizy 75 6
17. Synteza i właściwości polimerów (117 KB) dr hab. Jacek Nowaczyk, prof. UMK Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów 75 6
18. Wstęp do chemii nanomateriałów (122 KB) prof. dr hab. Artur Terzyk Katedra Chemii Materiałów Adsorpcji i Katalizy 75 6
19. Właściwości i przetwórstwo tworzyw sztucznych (118 KB) dr hab. Jacek Nowaczyk, prof. UMK Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów 75 6