Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Dokumenty do prac dyplomowych

Dla studentów ostatnich lat studiów licencjackich i magisterskich

Zalecenie dla autorów prac dyplomowych obowiązujące na Wydziale Chemii