Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Przed lektoratem (I rok)

Uzyskany wynik nie ma wpływu na przyjęcie do grupy dedykowanej dla danej specjalności z wybranego języka i nie jest żadną podlegającą ocenie formą egzaminu ani zaliczenia.

Więcej informacji +48 56 611 42 12