Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Stypendia

Wnioski dotyczące wsparcia materialnego należy składać drogą elektroniczną, przez systemowy generator wniosków.

Student Wydziału Chemii może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

  1. stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki;
  2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
  3. stypendium rektora dla najlepszych studentów;
  4. zapomogi.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków oraz wykaz potrzebnych dokumentów znajdują się na www.stypendia.umk.pl.

Wydziałowa Komisja Stypendialna: