Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Seminaria Naukowe

16.06.2021

Dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, prof. UWM (Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – “Czy cyklitole mogą być przełomem w leczeniu chorób cywilizacyjnych”


26.05.2021

XXIV Wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego

Prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń (Wydział Chemiczny; Politechnika Gdańska) – “Moje fascynacje organiczną chemią fosforu z elementami muzyki i sztuki”


21.04.2021

Dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka, prof. UWr (Wydział Chemii; Uniwersytet Wrocławski) – “Biomimetyczne analogi sideroforów i ich potencjalne zastosowanie”


31.03.2021

Dr Miriam Unger (Bruker Nano Surfaces) – “Atomic force microscopy and infrared spectroscopy in nano scale (AFM-IR)”


24.02.2021

Prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski (Wydział Chemiczny; Politechnika Wrocławska) – “Bioinspiracje w nauce”


27.01.2021

Prof. dr hab. Marek Szklarczyk (Wydział Chemii; Uniwersytet Warszawski) – “Nowoczesna spektroskopia XPS”


18.02.2020

Professor Chris Mayhew (Head of the Molecular Physics Group at that University of Birmingham (UK), Director of the Institute for Breath Research at the Univeristy of Innsbruck, Austria) – “Applications of ion-molecule reactions to breath analysis: use for discovery and real-time measurements”


27.03.2019

Prof. Denis Jacquemin (Uniwersytet w Nantes; Francja) – “Contributions to accurate modelling of dyes and photochromes with ab initio theories”


03.04.2019

XXIII Wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego

Prof. dr hab. Paweł Kulesza (Uniwersytet Warszawski) – “Procesy elektrokatalityczne w chemii nieorganicznej: badania elektrochemiczne na pograniczu energetyki słonecznej i wodorowej”


25.04.2018

XXII Wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego

Prof. dr hab. Małgorzata Witko, dr h.c. (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk; Kraków) – “Kataliza wokół nas”


29.03.2017

XXI Wykład im. Prof. Antoniego Basińskiego

Prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń (Uniwersytet Łódzki) – “Tioketony arylowe, hetarylowe i ferrocenylowe jako modele do badań mechanizmów reakcji oraz unikalne substraty do syntez chiralnych oraz achiralnych związków siarkoorganicznych”