Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Zestawy dla szkół ponadpodstawowych III-VI

Zestaw III (90 min)

 1. Badanie właściwości amfoterycznych wodorotlenków
 2. Badanie odczynu wodnych roztworów soli NaCl, Na2SO3, FeCl3, K2HPO4, KH2PO4
 3. Otrzymywanie roztworu chlorku miedzi(II)
 4. Porównanie aktywności żelaza i miedzi
 5. Badanie właściwości jonów chromianowych(VI) i dichromianowych(VI)
 6. Reakcje KMnO4 w różnych środowiskach

 

Zestaw IV (90 min)

 1. Analiza jakościowa związków nieorganicznych AgNO3, BaCl2, ZnSO4, NaCl
 2. Badanie właściwości związków żelaza
 3. Badanie właściwości związków kobaltu w środowisku zasadowym
 4. Badanie właściwości wodorotlenku glin
 5. Badanie właściwości amfoterycznych wodorotlenku chromu(III), tlenku cynku
 6. Równowaga pomiędzy chromianami(VII) a dichromianami(VII)
 7. Reakcja jonów dichromianowych z jodkami w środowisku kwaśnym
 8. Redukcja jonów manganianowych(VII)
 9. Właściwości redoks nadtlenku wodoru
 10. Związki kompleksowe srebra

 

Zestaw V (90 min) – Doświadczenia pokazowe

 1. Związki kompleksowe
 2. Badanie odczynu roztworu
 3. Analiza jakościowa jonów
 4. Rozkład nadtlenku wodoru przy użyciu KI jako katalizatora
 5. Przedstawienie reakcji wymiany podwójnej
 6. Identyfikacja stopni utlenienia jonów manganianowych (VII)

 

Zestaw VI (90 min)

 1. Test na daltonizm smakowy
 2. Test na daltonizm zapachowy
 3. Ocena organoleptyczna wyrobów czekoladowych
 4. Test trójkątowy
 5. Próba Fehlinga
 6. Analiza fitochemiczna produktów żywnościowych
 7. Ocena jakości wody do picia