Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Zestway dla szkół ponadpodstawowych III-V

Zestaw III (120 min)

 1. Badanie właściwości amfoterycznych wodorotlenków;
 2. Badanie odczynu wodnych roztworów soli NaCl, Na2SO3, FeCl3, K2HPO4, KH2PO4;
 3. Otrzymywanie roztworu chlorku miedzi(II);
 4. Porównanie aktywności żelaza i miedzi;
 5. Badanie właściwości jonów chromianowych(VI) i dichromianowych(VI);
 6. Reakcje KMnO4 w różnych środowiskach.

 

Zestaw IV (120 min)

 1. Analiza jakościowa związków nieorganicznych AgNO3, BaCl2, ZnSO4, NaCl;
 2. Badanie właściwości związków żelaza;
 3. Badanie właściwości związków kobaltu w środowisku zasadowym;
 4. Badanie właściwości wodorotlenku glin;
 5. Badanie właściwości amfoterycznych wodorotlenku chromu(III), tlenku cynku;
 6. Równowaga pomiędzy chromianami(VII) a dichromianami(VII);
 7. Reakcja jonów dichromianowych z jodkami w środowisku kwaśnym;
 8. Redukcja jonów manganianowych(VII);
 9. Właściwości redoks nadtlenku wodoru;
 10. Związki kompleksowe srebra.

 

Zestaw V (120 min)

 1. Reakcje redoks kwasu szczawiowego;
 2. Identyfikacja alkanów i alkenów;
 3. Analiza organiczna – reakcje z Cu(OH)2;
 4. Próba jodoformowa;
 5. Próba Tollensa;
 6. Właściwości kwasu askorbinowego