Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Zestawy dla szkół podstawowych I-II

Powietrze i inne gazy (tlen, wodór, dwutlenek węgla, azot, amoniak, tlenki azotu, tlenki siarki). Otrzymywanie, właściwości i identyfikacja.

 

Właściwości substancji nieorganicznych. Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych.

    1. Otrzymywanie, właściwości i identyfikacja kwasów beztlenowych i tlenowych.
    2. Otrzymywanie, właściwości i identyfikacja wodorotlenków.
    3. Otrzymywanie, właściwości i identyfikacja soli