Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Studium podyplomowe

 “Analityka w Ochronie Środowiska i Zdrowiu Człowieka”

Chromatografia i techniki separacyjne w różnych wariantach oznaczeń śladowych.

Program poszczególnych kursów w ramach Studiów przewiduje kształcenie w zakresie podstaw teoretycznych i praktycznych:

  • chromatografii gazowej,
  • chromatografii cieczowej (TLC, HPLC, GPC),
  • strefowej elektroforezy kapilarnej (CZE),
  • atomowej absorpcyjnej spektrofotometrii (AAS),
  • pobierania i przygotowywania próbek: destylacja, mineralizacja, ekstrakcja (LLE, SPE, SFE), filtracja, procesy membranowe (ciekłe i stałe)
  • jak również łączenia tych technik w różnych wariantach śladowej analizy chemicznej.

W programie uwzględniono również zagadnienia związane z walidacją w oparciu o teoretyczne i praktyczne podstawy analizy statystycznej, wyznaczanie błędów pomiarowych i posługiwania się programami komputerowymi przy opracowywaniu wyników. Zajęcia organizowane są przez: Centrum Edukacyjno-Badawcze Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych (BioSep) i odbywają się na Wydziale Chemii UMK w Toruniu w pomieszczeniach specjalistycznych Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki, Katedry Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów.

Podzielone są one na cztery tematyczne kursy:

  1. LC i techniki pokrewne (TLC, HPLC, micro-HPLC, GPC, CZE, FIA)
  2. Przygotowanie próbek, techniki łączone, analiza statystyczna
  3. GC, GC/MS i inne techniki sprzężone, metody komputerowe w analityce
  4. Specjalne zastosowania i inne techniki analityczne

 

Słuchacz Studium kończący wszystkie cztery kursy otrzyma świadectwo.

Pierwsze zajęcia odbędą się na przełomie listopada i grudnia 2021.

Nowość

Od roku akademickiego 2021/2022 Studia Podyplomowe odbędą  się w formie 8 weekendowych zjazdów (od piątku- godziny popołudniowe do niedzieli).

Bliższych informacji można zasięgnąć telefonicznie pod numerami: nr tel. (56) 665 60 38, (56) 665 60 39, (056) 611 43 08, fax. (56) 611 48 37 (Prof. dr hab. Bogusław Buszewski lub dr Joanna Rudnicka).

Zakwaterowanie we własnym zakresie:
http://portal.umk.pl/web/studenci/akademiki/
http://www.dom.pielgrzyma.sne.torun.pl/
http://www.hotelewtoruniu.pl/
 Dokumenty do pobrania:

 ulotka Studium 2021/2022

 Kwestionariusz osobowy

 Podanie o przyjęcie na Studium (format doc)

 Zasady wystawiania faktur VAT ważne!!!

 Informacja o wpłatach związanych ze studiami ważne!!!