Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Studia podyplomowe w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „Ratownictwo Chemiczne” ZOSTAŁ WYRÓŻNIONY PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU.

Charakterystyka: Absolwent Studiów Podyplomowych w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego jest przygotowany do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych podczas awarii i katastrof związanych z obecnością substancji stwarzających niebezpieczeństwo pożaru, wybuchu, zatruć ludzi i zwierząt oraz skażenia środowiska naturalnego. Wykazuje znajomość podstawowych pojęć, praw i zjawisk chemicznych. Ponadto, wyróżnia się umiejętnością dostrzegania zależności pomiędzy budową substancji, a jej właściwościami fizycznymi i chemicznymi, a także posługiwania się nomenklaturą chemiczną oraz podstawową wiedzą umożliwiającą wyjaśnianie przebiegu procesów chemicznych oraz zapisywanie poznanych reakcji chemicznych w postaci równań. Posiada umiejętność przeprowadzania podstawowych obliczeń chemicznych oraz zastosowania posiadanej wiedzy do rozwiązywania wybranych problemów rachunkowych i praktycznych. Absolwent Studiów Podyplomowych jest wyposażony w profesjonalną wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające identyfikację zagrożeń zanieczyszczenia atmosfery, wód powierzchniowych i środowiska gruntowo-wodnego skażeniami chemicznymi oraz umie wykorzystać posiadane doświadczenie w różnych sytuacjach wynikających ze specyfiki ratownictwa chemicznego. Ponadto, wykazuje dobrą znajomość aspektów prawnych w zakresie problematyki dotyczącej substancji i preparatów chemicznych funkcjonujących w środowisku.

 

 

Kierownik studiów: dr hab. Roman Buczkowski, prof. UMK

 

 • Koszt studiów:
  – Opłata jednorazowa za całość: 4200,00 PLN
  – Opłata w systemie semestralnym: 2400,00 PLN za I semestr, 1800,00 PLN za II semestr
 • Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy 2018
 • Adresaci studiów podyplomowych: Kadra kierownicza PSP oraz inne służby i podmioty ratownicze, Zakłady wysokiego ryzyka oraz Urzędy Wojewódzkie – Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Warunki kwalifikacji: złożenie wymaganych dokumentów
 • Termin i miejsce składania dokumentów: 15.09.2018 r., Wydział Chemii UMK, pok. 72
 • Wymagane dokumenty:
  – 1 zdjęcie
  – odpis dyplomu ukończenia studiów
  – kserokopia dowodu osobistego

Kontakt:

Dziekanat Wydziału Chemii UMK
Gagarina 7
87- 100 Toruń
tel.  +48 56 611-43-31
+48 56 611-43-27
+48 56 611-47-26

mgr Karolina Kunar – kk@chem.umk.pl
mgr Paweł Rzymyszkiewicz – pawelrz@doktorant.umk.pl
dr Marcin Cichosz – chemik@chem.umk.pl


* Zgodnie z art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych z dnia 8 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1065) należy wskazać obszar: obszar nauk humanistycznych, obszar nauk społecznych, obszar nauk ścisłych, obszar nauk przyrodniczych, obszar nauk technicznych, obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, obszar sztuki.

Galeria zdjęć: