Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Chemia – studia licencjackie

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ CHEMIĘ?

Chemia to ciekawe, innowacyjne studia z przyszłością, które odpowiadają aktualnym i przyszłym potrzebom społeczeństwa. Kierunek ten oferuje studentom studia licencjackie oparte na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych łączące wiedzę z zakresu podstaw chemii, chemii analitycznej, fizycznej, organicznej, nieorganicznej, kwantowej, chemii stosowanej i materiałów, środowiska i ekologii oraz technologii i inżynierii chemicznej. Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych oraz postępowania z odpadami. Poznają podstawy bezpieczeństwa i skuteczności pracy z odczynnikami chemicznymi, zjawiska i procesy chemiczne, fizyczne i biologiczne zachodzące w przyrodzie oraz zasady i schematy technologiczne.

Kierunek ten daje więc solidne podstawy wiedzy chemicznej i konkretne umiejętności zdobyte w trakcie zajęć laboratoryjnych i praktyk i staży w renomowanych firmach m.in. w ramach projektów unijnych realizowanych na Wydziale Chemii UMK.

Kończąc chemię posiadasz atrakcyjny zawód!!!

CO PO STUDIACH NA KIERUNKU CHEMIA?

Absolwenci kierunku chemia posiadają zintegrowaną wiedzę z zakresu chemii oraz umiejętność rozumienia jej podstaw teoretycznych. Potrafią umiejętnie planować i realizować eksperymenty, analizować wyniki i dane literaturowe oraz wyciągać logiczne wnioski. Dzięki zdobytej wiedzy praktycznej i doświadczalnej mogą rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje w formie pisemnej bądź ustnej.

Absolwenci są przygotowani do pracy zespołowej w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych (spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym itp.), drobnej wytwórczości oraz administracji.

Absolwenci kierunku chemia mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia.

Więcej informacji dotyczących miejsc pracy, opisu stanowisk, poziomu zatrudnienia i zadowolenia z zajmowanego stanowiska pracy można znaleźć pod następującymi adresami:

Informacje o rekrutacji tutaj.