Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Chemia Medyczna – studia licencjackie

DLACZEGO  WARTO  STUDIOWAĆ  NA  KIERUNKU  CHEMIA  MEDYCZNA  NA  UMK?

Kierunek studiów Chemia Medyczna oferuje studentom interdyscyplinarne studia łączące wiedzę i umiejętności z zakresu chemii oraz nauk biologicznych, farmaceutycznych i medycznych, prowadzącym do zrozumienia budowy, metod syntezy oraz identyfikacji związków posiadających aktywność biologiczną oraz ich przemian metabolicznych, działania na poziomie molekularnym. Student posiada wiedzę z technologii chemikaliów i leków oraz z zakresu prawnych aspektów obrotu lekami.

Ponadto ten interdyscyplinarny kierunek studiów pozwala na uzyskanie wiedzy w obszarach:

  • pogłębione chemiczne, farmaceutyczne, biochemiczne i farmakologiczne przygotowanie do projektowania i rozwoju nowych biologicznie aktywnych cząsteczek;
  • wiedzę naukową i technologiczną konieczną do projektowania, wytwarzania i testowania form dozowania leków i produktów zdrowotnych.
  • znajomość krajowych i ponadnarodowych regulacji prawnych dotyczących leków i produktów zdrowotnych;
  • umiejętności planowania i prowadzenia badań w kluczowych działach programu nauczania potwierdzonych wykonaniem doświadczalnej pracy licencjackiej;
  • wiedzę zawodową do wykonywania zawodu w obrocie farmaceutykami.

Studenci w trakcie studiów mają możliwość podnoszenia kompetencji oraz odbywania staży w renomowanych firmach związanych z produkcją leków, suplementów diety, obrotu farmaceutykami i posiada umiejętności przydatne do pracy w firmach pracujących na rzecz ochrony zdrowia w ramach projektów unijnych realizowanych na Wydziale Chemii UMK.

 

Jeżeli interesuje Cię jak otrzymywać i analizować substancji o znaczeniu farmakologicznym, to na pewno będzie to kierunek idealny dla Ciebie!

 

CO  PO  STUDIACH  NA  KIERUNKU CHEMIA  MEDYCZNA?

Absolwenci kierunku studiów Chemia Medyczna posiadają interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu nauk chemicznych, biologicznych i farmaceutycznych. Dzięki umiejętności kreatywnego myślenia i rozwiązywanie problemów absolwenci kierunku chemia medyczna są przygotowani do podjęcia pracy zarówno w różnorodnych gałęziach przemysłu chemicznego i biotechnologicznego, jak przede wszystkim w szeroko rozumianym przemyśle farmaceutycznym i medycznym. Znaczny udział w cyklu studiów stanowią zajęcia laboratoryjne, które gwarantują dobre przygotowanie absolwenta do pracy w laboratoriach.

Ukończone studia licencjackie są podstawą do podjęcia studiów II stopnia (studia magisterskie) na kierunku chemia medyczna, chemia lub kierunkach pokrewnych.

Informacje o rekrutacji tutaj.