Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Chemia Kryminalistyczna – studia magisterskie

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ CHEMIĘ KRYMINALISTYCZNĄ NA UMK?

Kierunek studiów Chemia Kryminalistyczna oferuje studentom studia łączące wiedzę z zakresu kryminalistyki i chemii wraz z nabyciem umiejętności wykorzystania nowoczesnej aparatury pomiarowo-badawczej w diagnostyce prób dowodowych. Jeżeli więc lubisz chemię i biologię a dodatkowo chcesz poznać wiedzę prawniczą, to koniecznie studiuj u nas CHEMIĘ KRYMINALISTYCZNĄ!

Plan studiów kierunku Chemia Kryminalistyczna powstał przy współpracy z interesariuszami zewnętrznymi (Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Wojewódzka Komenda Państwowej Straży Pożarnej, Urząd Celny) oraz interesariuszami wewnętrznymi (studenci i absolwenci Wydziału Chemii UMK). Zaangażowanie ekspertów reprezentujących interesariuszy zewnętrznych i pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji UMK do prowadzenia części wykładów i laboratoriów daje gwarancję wysokiej jakości kształcenia i zdobycia praktycznej wiedzy. Studia dają ugruntowaną wiedzę oraz umiejętności wykorzystania nowoczesnych technik instrumentalnych w analizie chemicznej głównie dotyczącej charakterystyki materiałów dowodowych. W toku studiów studenci nabywają wiedzę i umiejętności w następujących obszarach:

  • zaawansowanych technik instrumentalnych oraz ich wykorzystaniu w różnych laboratoriach ze szczególnym umiejętności samodzielnego wykonywania poszczególnych analiz;
  • wiedzy naukowej koniecznej do przekazywania kompleksowej analizy prób kryminalistycznych (materiałów dowodowych);
  • znajomości krajowych i popularnonaukowych regulacji prawnych dotyczących pobierania i analizowania prób dowodowych;
  • podstawowej wiedzy z zakresu prawa karnego, kryminalistyki oraz technik kryminalistycznych;
  • umiejętności planowania i prowadzenia badań w kluczowych działach programu nauczania potwierdzonych wykonaniem doświadczonej pracy magisterskiej.

W trakcie studiów studenci mają możliwość podnoszenia kompetencji oraz odbywania staży w renomowanych firmach w ramach projektów unijnych realizowanych na Wydziale Chemii UMK.

CO PO STUDIACH NA KIERUNKU CHEMIA KRYMINALISTYCZNA?

Jest to unikatowy w Polsce kierunek, kształcący przyszłych specjalistów z zakresu chemii kryminalistycznej na poziomie studiów II stopnia. Absolwent kierunku Chemia Kryminalistyczna jest wysoce wykwalifikowanym specjalistą mogącym znaleźć zatrudnienie w laboratoriach policyjnych, placówkach współpracujących z Urzędem Celnym czy Strażą Pożarną. Program kształcenia gwarantuje wykształcenie absolwentów posiadających gruntowną wiedzę interdyscyplinarną ze szczególnym uwzględnieniem nauk chemicznych i umiejętności wykorzystania jej w praktyce podczas pracy w laboratoriach zajmujących się analizą materiałów dowodowych. Wprowadzenie takich przedmiotów jak: systemy zarządzania jakością, kryminalistyka i podstaw procesu karnego oraz przedmiotów z zakresu technik kryminalistycznych pozwala na zdobycie i poszerzenie wiedzy niezbędnej do pracy w służbach mundurowych.

Informacje o rekrutacji tutaj.