Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Chemia Kosmetyczna – studia magisterskie

Kierunek Chemia Kosmetyczna oferuje studentom studia magisterskie będące kontynuacją studiów pierwszego stopnia na pograniczu chemii i wiedzy o surowcach i produktach kosmetycznych. Kierunek ten łączy wiedzę z zakresu podstaw bioinformatyki, fizykochemii koloidów, chemii bioorganicznej, chemii nieorganicznej i chemii obliczeniowej z praktycznym zastosowaniem wybranych związków chemicznych do wyrobu różnych form kosmetycznych oraz rolą poszczególnych składników w formie kosmetyku.

W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną o składzie, zastosowaniach, produkcji, badaniach i ocenie jakości oraz sprzedaży specyficznej grupy produktów, jakimi są kosmetyki i wyroby chemii gospodarczej. Studia na tym kierunku uczą także wykorzystania metod analitycznych do oceny jakości produktów i ich oddziaływania na środowisko, zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, opakowaniami i przechowywaniem wyrobów kosmetycznych. Studenci kierunku chemia kosmetyczna są przygotowani do pracy zespołowej przy produkcji kosmetyków oraz analizy i składu surowców i wyrobów kosmetycznych.

 

 

 

CO  PO  STUDIACH  NA  KIERUNKU CHEMIA  KOSMETYCZNA?

Absolwent kierunku Chemia Kosmetyczna dysponuje wykształceniem z pogranicza chemii i wiedzy o surowcach i produktach kosmetycznych. Zdobyta wiedza i umiejętności ułatwią podejmowanie pracy m.in. jako:

  • specjalista w interdyscyplinarnych laboratoriach badawczych, laboratoriach i administracji w branży kosmetycznej i farmaceutycznej;
  • specjalista do opracowywania i optymalizacji receptur nowych wyrobów kosmetycznych i chemii gospodarczej, wyrobów lekopodobnych, produktów ziołowych, suplementów dietetycznych;
  • pracownik w obszarach obrotu, kontroli jakości i bezpieczeństwa oraz dystrybucji kosmetyków;
  • nauczyciel chemii i biologii w szkole podstawowej;
  • menedżer w firmie kosmetycznej.

Systematycznie rośnie również liczba absolwentów Wydziału Chemii pracujących za granicą, a z analiz krajowego rynku pracy wynika rosnący popyt na chemików z wyższym wykształceniem.

Więcej informacji dotyczących miejsc pracy, opisu stanowisk, poziomu zatrudnienia i zadowolenia z zajmowanego stanowiska pracy można znaleźć pod następującymi adresami:

Informacje o rekrutacji tutaj.