Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2

O nas

Biblioteka Wydziału Chemii (od 1.09.1993)  rozpoczęła swoją działalność 17 stycznia 1971 r. jako Biblioteka Instytutu Chemii. Powstała przez połączenie pięciu bibliotek zakładowych: Zakładu Chemii Fizycznej, Zakładu Chemii Nieorganicznej, Zakładu Chemii Ogólnej, Zakładu Chemii Organicznej i Zakładu Technologii Chemicznej. Początkowo Księgozbiór liczył 12 tys. książek, 60 tytułów czasopism bieżących oraz ok. 3000 norm. Liczbę czasopism uzupełniał depozyt 60 tytułów czasopism tzw. zachodnich, wypożyczonych
ze zbiorów Biblioteki Głównej. W roku 1977 włączony został ostatni Księgozbiór Zakładu Mineralogii
i Krystalografii.

Dzisiaj wszystkie zbiory w Bibliotece są w pełni skatalogowane, książki i czasopisma są udostępniane poprzez system komputerowy z katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej, łącznie ponad 38 tys. wol. Dodatkowo Biblioteka dysponuje 9470 normami PN,BN,ISO. Do 1980 r. gromadziła publikacje pracowników Wydziału, które od 1986 r. są  rejestrowane  w BWCh   oraz w Bibliografii pracowników UMK – Expertus.

Poprzez udział Uczelni w konsorcjach czytelnicy mają dostęp do ok. 250 tytułów czasopism dziedzinowych
i baz; SCOPUS, Web od Science. Wydział również dodatkowo wykupił dostęp do baz chemicznych REAXYS, ACS oraz RSC.

Tymczasowo BWCh zajmowała pomieszczenia o powierzchni 50 m2 przy ul. Grudziądzkiej 7. W kwietniu 1974 r.  otrzymała,  specjalnie do tego celu przeznaczone, pomieszczenia w nowym budynku Instytutu przy ul. Gagarina 7, o łącznej powierzchni ok. 500 m2. Nowe miejsce umożliwiło ich właściwą prezentację, udostępnianie i magazynowanie. W Czytelni BWCh dostępny jest  potężny papierowy zbiór Chemical Abstract, który  posiada unikatowe egzemplarze z 1912 r. a od 2009 r. zaprzestano subskrypcji w formie tradycyjnej na rzecz bardziej dostępnej – elektronicznej. Jako jedna z Bibliotek Chemicznych posiada bogaty
i unikatowy już zbiór dziedzinowych  czasopism rosyjskojęzycznych.  Wydzielono tutaj przyjazną przestrzeń na czytelnię dla studentów i pracowników naukowych. Został stworzony przyjazny kącik do cichej nauki małych grup czytelników. Odpowiednie i nastrojowe oświetlenie przyciąga studentów do poszukiwań naukowych, a także sprzyja nauce przed egzaminami.

Pierwszym kierownikiem Biblioteki został mgr Wacław Mackiewicz, a następnie  mgr Iwona Łyczywek,
mgr Monika Drążek, mgr Ludmiła Ossowska-Hahn do chwili obecnej .