Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr Aleksandra Orzoł
adiunkt
Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki

e-mail: ola.orzol@umk.pl
ORCID: 0000-0003-0499-9264


Bibliografia