Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr Katarzyna Białowicz
kierownik
Dziekanat Wydziału, Administracja Wydziału Chemii

pokój: 2
tel.: +48-56-611-4577
e-mail: fiodor@chem.umk.pl

Terminy konsultacji:
wtorek 10.00-12.00

Bibliografia