Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

mgr Joanna Wójcik
technik
Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki

pokój: Bud. B. pok. 31
tel.: +48 56 611-4308
e-mail: j.wojcik@umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy