Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr Katarzyna Olejniczak
specjalista inżynieryjno-techniczny
Pracownia Analiz Instrumentalnych

e-mail: katarzyna.olejniczak@umk.pl
www: https://www.chem.umk.pl/kchfifp/
ORCID: 0000-0003-0071-6474

Urlop bezpłatny do 30.09.2018 r.
Zobacz profil w Bazie Wiedzy