Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Wykaz przedmiotów do wyboru

Wykaz przedmiotów do wyboru na studiach stacjonarnych I stopnia (s1)

Lp. Przedmiot Kierownik specjalności Jednostka organizacyjna Liczba godzin CP
1. Biologiczne i medyczne zastosowanie chemii nieorganicznej (63 KB) dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej 75 6
2. Chemia Biomedyczna (121 KB) dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK Katedra Chemii Organicznej 75 6
3. Chemia Biomedyczna – wybrane zagadnienia (62 KB) dr hab. Jacek Ścianowski,prof. UMK Katedra Chemii Organicznej 75 6
4. Chemia i analiza żywności (120 KB) prof. dr hab. Edward Szłyk Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej 75 6
5. Chemia i analiza żywności – wybrane zagadnienia (121 KB) prof. dr hab. Edward Szłyk Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej 75 6
6. Chemia informatyczna (122 KB) prof. dr hab. Maria Barysz Zakład Chemii Kwantowej 75 6
7. Chemia informatyczna -wybrane zagadnienia (127 KB) prof. dr hab. Maria Barysz Zakład Chemii Kwantowej 75 6
8. Chemia środowiska (116 KB) prof. dr hab. Bogusław Buszewski Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki 75 6
9. Chemia środowiska – wybrane zagadnienia (119 KB) prof. dr hab. Bogusław Buszewski Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki 75 6
10. Inżynieria środowiska (119 KB) dr hab. Roman Buczkowski, prof. UMK Zakład Chemicznych Procesów Proekologicznych 75 6
11. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej (63 KB) dr hab. Iwona Łakomska, prof. UMK Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej 75 6
12. Nanomateriały i nanostruktury (64 KB) prof. dr hab. Artur Terzyk Katedra Chemii Materiałów Adsorpcji i Katalizy 75 6
13. Od kosmochemii do nowych reagentów i materiałów nieorganicznych (119 KB) dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej 75 6
14. Podstawy fotochemii (63 KB) prof. dr hab. Halina Kaczmarek Katedra Chemii i Fotochemii Polimerów 75 6
15. Podstawy metod separacyjnych (62 KB) prof. dr hab. Bogusław Buszewski Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki 75 6
16. Sensory i Sensoryka Substancji Lotnych (62 KB) dr hab. Jerzy Łukaszewicz, prof. UMK Katedra Chemii Materiałów Adsorpcji i Katalizy 75 6
17. Surowce kosmetyczne i podstawy produkcji kosmetyków (120 KB) prof. dr hab. Alina Sionkowska Katedra Chemii Biomateriałów i Kosmetyków 75 6
18. Symulacje komputerowe w chemii (63 KB) prof. dr hab. Artur Terzyk Katedra Chemii Materiałów Adsorpcji i Katalizy 75 6
19. Synteza i właściwości polimerów (117 KB) dr hab. Jacek Nowaczyk Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów 75 6
20. Wstęp do chemii nanomateriałów (122 KB) prof. dr hab. Artur Terzyk Katedra Chemii Materiałów Adsorpcji i Katalizy 75 6
21. Właściwości i przetwórstwo tworzyw sztucznych (118 KB) dr hab. Jacek Nowaczyk Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów 75 6