Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Studia stacjonarne I stopnia – inżynierskie

  • Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku 2016/2017