Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Przedmioty do wyboru

Przedmioty do wyboru na studiach stacjonarnych I stopnia (s1)

Lp. Przedmiot Koordynator Jednostka organizacyjna Liczba godzin CP
1. Chemia strukturalna pierwiastków (116 KB) prof. dr hab. Edward Szłyk Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej 30 h wykład 2
2. Materiały jubilerskie (92 KB) dr hab. Anna Katafias, prof. UMK Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej 30 h wykład 2
3. Materiały węglowe – otrzymywanie, właściwości i zastosowanie (88 KB) prof. dr hab. Stanisław Biniak Katedra Chemii Materiałów Adsorpcji i Katalizy 15 h wykład

30 h lab.

2
4. Podstawy bioanalityki (40 KB) prof. dr hab. Bogusław Buszewski

dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch, prof. UMK

Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki 30 h wykład 2
5. Podstawy technik membranowych (83 KB) dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów 30 h wykład 2
6. Symetria i jej wykorzystanie w chemii (110 KB) prof. dr hab. Maria Barysz Katedra Chemii Kwantowej i Spektroskopii Atomowej 15 h wykład

15 h lab.

2
7. Technologie proekologiczne dr hab. Roman Buczkowski, prof. UMK Katedra Technologii Chemicznej 30 h wykład 2
8. Związki organiczne – izolacja, identyfikacja i zastosowanie (112 KB) dr Andrzej Wolan Katedra Chemii Organicznej 30 h wykład 2
9. Cosmetics chemistry dr Beata Kaczmarek Katedra Chemii Biomateriałów i Kosmetyków 30 h
wykład
2
10. Charakterystyka reologiczna żywności dr hab. Katarzyna Lewandowska, prof. UMK Katedra Chemii Biomateriałów i Kosmetyków 30 h wykład 2
11. Applied electrochemistry dr hab. Jacek Nowaczyk, prof. UMK Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów 10 h wykład

20 h lab.

2
12. Podstawy syntezy i metod analizy polimerów dr hab. Ewa Olewnik-Kruszkowska, prof. UMK Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów 10 h wykład

20 h lab.

2