Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Lista bloków przedmiotów do wyboru

Bloki przedmiotów do wyboru obowiązkowe dla specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia (s2)
Kierunek studiów: CHEMIA

Lp. Przedmiot Koordynator Jednostka organizacyjna Liczba godzin CP
1. Chemia żywności i biopierwiastków (129 KB) do wyboru prof. dr hab. Edward Szłyk Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej 120 12
2. Chemia biomedyczna (124 KB) prof. dr hab. Andrzej Wojtczak Katedra Chemii Biomedycznej i Polimerów 120 12
3. Metody eksperymentalne w chemii koordynacyjnej (122 KB) dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK Katedra Chemii Nieorganicznej
i Koordyncyjnej
120 12
4. Chemia obliczeniowa i modelowanie molekularne (124 KB) do wyboru prof. dr hab. Maria Barysz Zakład Chemii Kwantowej 120 12
5. Chemia polimerów (126 KB) do wyboru prof. dr hab. Halina Kaczmarek

dr hab. Jacek Nowaczyk, prof UMK

Katedra Chemii Biomedycznej i Polimerów
Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów
120 12
6. Ekoanalityka i ochrona atmosfery (66 KB) prof. dr hab. Bogusław Buszewski Katedra Chemii Środowiska
i Bioanalityki
120 12
7. Synteza organiczna (123 KB) do wyboru dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK Katedra Chemii Organicznej 120 12
8. Teoria i praktyka zjawisk powierzchniowych II

(124 KB)

prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz
prof. dr hab. Artur Terzyk
Katedra Chemii Materiałów Adsorpcji i Katalizy 120 12
9. Składniki preparatów kosmetycznych (133 KB) prof. dr hab. Alina Sionkowska Katedra Chemii Biomateriałów
i Kosmetyków
120 12

 

Bloki przedmiotów do wyboru na studiach stacjonarnych II stopnia (s2)
Kierunek studiów: CHEMIA

Lp. Przedmiot Koordynator Jednostka organizacyjna Liczba godzin CP
10. Współczesne trendy w przetwórstwie żywności
(124 KB) do wyboru
prof. dr hab. Edward Szłyk Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej 120 12
11. Ekotechnologia (128 KB) do wyboru dr hab. Urszula Kiełkowska, prof. UMK Katedra Technologii Chemicznej 120 12
12. Technologie bioenergetyczne (122 KB) do wyboru dr hab. Roman Buczkowski, prof. UMK Katedra Technologii Chemicznej 120 12
13. Chemia środowiska i bioanalityki (130 KB)

do wyboru

prof. dr hab. Bogusław Buszewski Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki 120 12