Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Lista bloków przedmiotów do wyboru

Bloki przedmiotów do wyboru na studiach stacjonarnych II stopnia (s2)
Chemia rok akademicki 2017/18 – rekrutacja śródroczna

Lp. Przedmiot Koordynator Jednostka organizacyjna Liczba godzin ECTS
1. Chemia biomedyczna (124 KB) do wyboru prof. dr hab. Andrzej Wojtczak Katedra Chemii Biomedycznej i Polimerów

Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki

120 12
2. Chemia obliczeniowa i modelowanie molekularne (66 KB) do wyboru prof. dr hab. Maria Barysz Katedra Chemii Kwantowej i Spektroskopii Atomowej 120 12
3. Chemia polimerów (125 KB) do wyboru prof. dr hab. Halina Kaczmarek Katedra Chemii Biomedycznej i Polimerów

Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów

120 12
4. Metody eksperymentalne w chemii koordynacyjnej (123 KB) dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej 120 12
5. Chemia środowiska i bioanalityka (131 KB) do wyboru prof. dr hab. Bogusław Buszewski Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki 120 12
6. Chemia żywności i biopierwiastków (129 KB) do wyboru prof. dr hab. Edward Szłyk Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej 120 12
7. Ekoanalityka i chemia atmosfery (66 KB) prof. dr hab. Bogusław Buszewski Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki 120 12
8. Ekotechnologia (128 KB) dr hab. Urszula Kiełkowska, prof. UMK Katedra Technologii Chemicznej 120 12
9. Składniki preparatów kosmetycznych (132 KB) prof. dr hab. Alina Sionkowska Katedra Chemii Biomateriałów i Kosmetyków 120 12
10. Teoria i praktyka zjawisk powierzchniowych II (124 KB) prof. dr hab. Artur Terzyk Katedra Chemii Materiałów Adsorpcji i Katalizy 120 12
11. Synteza organiczna (125 KB) do wyboru dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK Katedra Chemii Organicznej 120 12
12. Współczesne trendy w przetwórstwie żywności do wyboru (124 KB) prof. dr hab. Edward Szłyk Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej 120 12
13. Technologie bioenergetyczne (122 KB) dr hab. Roman Buczkowski, prof. UMK Katedra Technologii Chemicznej 120 12