Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
obrazek nr 1

Kontakt

Adres do korespondencji:

Wydział Chemii UMK w Toruniu
ul. Gagarina 7
87-100 Toruń

email: konkurschem@umk.pl

Przewodniczący Komitetu Głównego:

dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK
tel. (+48) 56 611 4315
email: wkujawski@umk.pl

Sekretarz:

dr Izabela Koter
tel. (+48) 56 611 4407
email: izabela.koter@umk.pl

Facebook: https://www.facebook.com/KonkursSwinarski/