Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Patenty i zgłoszenia patentowe

 

Patenty:

 1. Piszczek P., Bętlewski A., Grodzicki A., Jędrzejczyk W., Jakubiak J., Różycki H. „Sposób wytwarzania nanometrycznych warstw metalicznego srebra na podłożach tytanowych z zastosowaniem metody chemicznego osadzania z fazy gazowej z wykorzystaniem połączenia kompleksowego 3,3-dimetylobutalanu srebra(I) z trietylofosfanem”, P 396953 z dnia 14.11.2011, BUP 11/13, PL  221395, B1, 29.04.2016 WUP 04/16
 2. Grodzicki A., Piszczek P., Radtke A., „Sposób wytwarzania nanometrycznych warstw ditlenku tytanu z nowej grupy tetrardzeniowych okso-tertbutanolano-karboksylanów tytanu (IV)”, P 388210, BUP: 20.12.2010; decyzja o udzieleniu patentu: 23.01.2015
 3. Piszczek P., Radtke A., Grodzicki A., „Sposób wytwarzania nanometrycznych warstw ditlenku tytanu z nowej grupy tetrardzeniowych okso-tertbutanolano-karboksylanów tytanu (IV)”, P 388212 z dnia 20.12.2010, BUP 26/10, PL  220425, B1, 30.10.2015 WUP 10/15
 4. Piszczek P., Muchewicz Ż., Różycki H., „Sposób wytwarzania nanometrycznych warstw ditlenku tytanu o działaniu bakteriobójczym metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej z wykorzystaniem heksa-μ3-okso-di-μ3-akwa-heksa-μ-2,2-dimetylopropioniano-heksa-μ-izobutanolano-cykloheksatytanu (IV)”, P 396954 z dnia 14.11.2011, 27.05.2013 BUP 11/13, PL 217559, B1, 31.07.2014 WUP 07/14
 5. Piszczek P., Radtke A., Grodzicki A., „Nowe poli-bis-(di-karboksylano tert-butylo-etyleno)-okso-cyrkon(IV) i poli-bis-(di-karboksylano-metylo-etyleno)-okso-cyrkon(IV) oraz sposób ich wytwarzania”, P. 385170, 14.05.2008, Patent B1 Nr PL212338, 28.09.2012
 6. Richert M., Piszczek P., Grodzicki A., „Nowy di-μ-oxo-μ-dikarboksylano-metyloacetylo-μ-izopropanolanoditytan(IV) oraz sposób jego wytwarzania”, P 385171, 14.05.2008, Patent B1 Nr PL212339, 28.09.2012
 7. Richert M., Piszczek P., Grodzicki A., „Nowy tetra-μ3-oksotetra-μ-dikarboksylano-tertbutyloacetylo-μ-izopropanolanocyklotetratytan(IV) oraz sposób jego wytwarzania”, P 385172, 14.05.2008, Patent B1 Nr PL212340, 28.09.2012
 8. Piszczek P., Grodzicki A., Radtke A., „Tetra(1,3-(dikarboksylano-tertbutylo)-acetonian) cyrkonu(IV) oraz sposób jego wytwarzania”; P 379892, 08.06.2006, BUP 25/07 10.12.2007, WUP 08/11 31.08.2011, Patent B1 Nr 209365 z 2011
 9. Szłyk E., Szczęsny R., Piszczek P., „Nowe kompleksy srebra(I) z 2,2’-bipirydylem oraz sposób ich wytwarzania”, P.384123, 21.12. 2007, BUP 13/09 22.06.2009, WUP 12/11 30.12.2011, Patent B1 Nr 210142 z 2011
 10. Piszczek P., Grodzicki A., Radtke A., „Nowa grupa tetra-µ3-okso-tetra-µ-hydrokso-tetra-µ-izopropanolano-okta-µ-perfluorokarboksylanocykloheksa-cyrkonów(IV) oraz sposób ich wytwarzania”; P 378613, 30.12.2005, BUP 14/07 09.07.2007, WUP 06/09 30.06.2009, Patent B1 Nr 202315 z 2009
 11. Piszczek P., Grodzicki A., Radtke A., „Nowe perfluorokarboksylanowe pochodne izopropanolanu cyrkonu(IV) oraz sposób ich wytwarzania”, zgłoszenie patentowe, P 378613, 30.12. 2005, BUP 14/07 09.07.2007, WUP 06/09 30.06.2009, Patent B1 Nr 202315 z 2009
 12. Piszczek P., Grodzicki A., Radtke A., „Nowa grupa okta-µ3-oxododeca-µ-karboksylano-cyklohexacyrkonów(IV) oraz sposób ich wytwarzania”; P 371700, 02.12.2004, BUP 13/06 26.06.2006, WUP 06/08 30.06.2008, Patent Bl Nr 198360 z 2008

 

Zgłoszenia patentowe:

 1. Radtke A., Piszczek P., „Nanoporowata powłoka ditlenku tytanu na stopie tytanowym i sposób jej wytwarzania”; „Nanoporous coating of titanium dioxide on titanium alloy and the metod of manufactoring”; 04.October 2018; EP Application No. 18020481.0 – 1109; EP-2018-09-imp.
 2. Zdrojewski A., Piszczek P., Radtke A., „Sposób wytwarzania spersonalizowanego, biozgodnego i bioaktywnego implantu ortopedycznego”, „A method of a personalized, biocompatible and bioactive orthopedic implant producing” ,14 December 2018; EP Application No. 18020636.9; EP-2018-12-imp.
 3. Piszczek P., Radtke A., Topolski A., „ Sposób wytwarzania powłoki nanokompozytowej TiO2/Ag na powierzchni stopów tytanowych i powłoka wytworzona tym sposobem”, P 416721, 01.04.2016
 4. Piszczek P., Szymańska I., ,,Sposób wytwarzania nanometrycznych warstw metalicznej miedzi metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej z wykorzystaniem tetrakis(u-fluoroalkilokarboksylanów)-bis(tert-butylamino)miedzi(II)”, P 395592, z dnia 12.07.2011
 5. Piszczek P., Radtke A., Bartkowski W., „Tetra-µ3-okso-tetra-µ-trimetylooctano-tetra-µ-tertbutanolano-cyklotetratytan(IV) oraz sposób jego wytwarzania” P 388211, 08.06.2009
 6. Piszczek P., Radtke A., Grodzicki A., „Nowe kompleksy heksa-µ3-okso-heksa-µ-karboksylano-heksa-µ-tertbutanolano-cykloheksatytanu(IV) i tetra-µ3-okso-tetra-µ-karboksylano-tetra-µ-tertbutanolano-cyklotetratytanu(IV) oraz sposób ich wytwarzania” P 388212, 08.06.2009
 7. Piszczek P., Radtke A., Grodzicki A., „Nowe poli-bis-(di-karboksylano tert-butylo-etyleno)-okso-cyrkon(IV) i poli-bis-(di-karboksylano-metylo-etyleno)-okso-cyrkon(IV) oraz sposób ich wytwarzania”, P 385170, 14.05.2008