Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Wydarzenia

logo zamiast zdjęcia

Mentorka wraz ze studentką programu Studia z Mentorem uczestniczą w projekcie OPUS 20

Miło nam poinformować, że dr hab. Aneta Jastrzębska, prof. UMK wraz ze studentką III roku studiów inżynierskich kierunku Chemia i Technologia Żywności uczestniczą w realizacji grantu OPUS-20 (NCN) 2020/39/B/NZ9/01694 ,,Nowe procedury oznaczania amin biogennych i ich prekursorów w mięsie surowym i zabezpieczonym jadalnym filmem na bazie hydrokoloidów” kierowanego przez prof. dr hab. Edwarda Szłyka.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowe Doktorantki

Z wielką przyjemnością przekazujemy nowinę, że od 1 października 2021 nasz zespół naukowy powiększył się o dwie nowe doktorantki. Pani mgr inż. Alicja Tymczewska i Pani mgr inż. Katarzyna Włodarczyk w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych będą kontynuowały przygodę z nauką, realizując swoje pasje i plany życiowe, ale przede wszystkim włączą się w życie intelektualne naszej grupy badawczej i całej uczelni.

Życzymy samych sukcesów i powodzenia.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Najlepsza Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydziału Chemii

Z niezmierną radością i dumą informujemy, że Pani mgr inż. Alicja Tymczewska współpracująca z naszą grupą badawczą w ramach programu Studia z Mentorem została uhonorowana zarówno tytułem Najlepszego Absolwenta Wydziału Chemii, jak i tytułem Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 Przybliżamy sylwetkę naszej koleżanki.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Virtual International Conference „Plant productivity and food safety: Soil science, Microbiology, Agricultural Genetics and Food quality”

Miło nam poinformować, że w dniach 15-17 września 2021 roku wszyscy członkowie naszego zespołu naukowego uczestniczyli w Virtual International Conference „Plant productivity and food safety: Soil science, Microbiology, Agricultural Genetics and Food quality”. Konferencja on-line dostarczyła nam świeżej dawki ogólnoświatowych trendów obowiązujących w analizie i technologii żywności, zapewnieniu jej bezpieczeństwa, mikrobiologii, zrównoważonej gospodarki. Nawet wirtualne spotkanie stworzyło doskonałą przestrzeń dostępu do wiedzy światowych specjalistów, poszukiwania nowych inspiracji i nabycia szeregu umiejętności w łatwy, przyjemny w odbiorze sposób. W trakcie konferencji dr inż. Dobrochna Rabiej-Kozioł, oraz dwie nowe doktorantki mgr inż. Alicja Tymczewska i mgr. inż. Katarzyna Włodarczyk wygłosiły komunikaty ustne, dr hab. Aneta Jastrzębska, prof. UMK oraz dr Marzanna Kurzawa, prof. UMK, mgr Sylwia Kowalska, mgr inż. Monika Momot i mgr inż. Szymon Poliński prezentowali swoje wyniki w formie posterów, natomiast prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak przewodniczyła Sesji IV „Advances in analysis and technology of food”. Specjalne podziękowania kierujemy do Pani dr inż. Dobrochny Rabiej-Kozioł, która pomagała w redakcji i korekcie „Abstract book”.

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Studentka z UFR Science et Technique, Mont Saint Aignan, France w naszym zespole naukowym

W dniach od 1 do 31 lipca 2021 roku w ramach TSSP NatSci - Toruń Students Summer Program in Natural Sciences gościmy w naszym zespole naukowym Panią Sarah Abdou z UFR Science et Technique, Mont Saint Aignan – z Francji, która pod opieką naukową dr Marzanny Kurzawa, prof. UMK będzie realizowała projekt „Berberine content in the plant materials”.

Życzymy owocnej współpracy, uporczywego dążenia do celu, samych sukcesów, odkrywania nowych horyzontów i miłych chwil spędzonych w naszej grupie badawczej.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wydziałowa Promocja Doktorska

Dnia 19 czerwca 2021 r. podczas uroczystości wydziałowej promocji doktorskiej, Pani doktor inż. Dobrochna Rabiej-Kozioł otrzymała dyplom doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne.
W tym uroczystym wydarzeniu wziął udział Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społecznym i Gospodarczym prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski, Dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Iwona Łakomska oraz Przewodniczący Rady Dyscypliny prof. dr hab. Andrzej Wojtczak.

Nowo wypromowanej Pani Doktor serdecznie gratulujemy!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla Naszej Studentki

Z wielką radością dzielimy się informacją, że Pani inż. Alicja Tymczewska studentka kierunku chemia, drugiego stopnia, przygotowująca pracę magisterską w naszym zespole naukowym, otrzymała Stypendium Ministra Edukacji i Nauki na rok akademicki 2020/2021 za znaczące osiągnięcia naukowe.

Dziękujemy za wspaniałą reprezentację naszego zespołu naukowego oraz Wydziału Chemii UMK.

Gratulujemy pasji, pracowitości i wytrwałości, życząc dalszych sukcesów.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendia Prezydenta Miasta Torunia

Z wielką radością informujemy, że dwie studentki Chemii drugiego stopnia inż. Alicja Tymczewska i inż. Katarzyna Włodarczyk realizując swoje pasje naukowe w ramach programu „Studia z mentorem” w naszym zespole naukowym, otrzymały stypendium naukowe Prezydenta Miasta Torunia na rok akademicki 2020/21. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Pani inż. Alicja Tymczewska została laureatką konkursu ,,Złoty Medal Chemii” oraz otrzymała wyróżnienie firmy DuPont

Z wielką radością informujemy, że Pani inż. Alicja Tymczewska została laureatką konkursu ,,Złoty Medal Chemii” i otrzymała wyróżnienie firmy DuPont przeznaczone dla prac aplikacyjnych zakwalifikowanych do jednej z dwóch kategorii: biotechnologii przemysłowej oraz materiałów zaawansowanych.

Konkurs ,,Złoty Medal Chemii” ma na celu wyłonienie autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii i jej pogranicza. Organizatorem konkursu jest Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie oraz firma DuPont. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Pani inż. Alicja Tymczewska laureatką konkurs Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Jesteśmy dumni, że nasza studentka II stopnia kierunku chemia, Pani inż. Alicja Tymczewska została laureatką konkurs Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. To już druga nagroda Pani Alicji za pracę inżynierską nt.: „Aktywne i biodegradowalne opakowania funkcyjne do nasion oleistych”, której opiekunem była Pani prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak.
Szczerze gratulujemy i życzymy wiele zapału, sił, energii i satysfakcji z realizacji planów badawczych.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowy doktor w naszym zespole

Dnia 4 listopada 2020 roku Pani mgr inż. Dobrochna Rabiej-Kozioł uzyskała  stopień doktora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia na podstawie obrony rozprawy doktorskiej Fenolipidy jako nowe potencjalne składniki olejów roślinnych”

Promotorem dysertacji była prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak, a recenzentami: prof. dr hab. Agnieszka Kita z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz dr hab. inż. Barbara Kusznierewicz, prof. PG z Politechniki Gdańskiej.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Dobrochny Rabiej-Kozioł odbyła się w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy MS Teams.

Szczerze gratulujemy i życzymy kolejnych osiągnięć naukowych, samych sukcesów oraz satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Pani inż. Alicja Tymczewska finalistką X edycji konkursu „Złoty Medal Chemii”

To dla nas ogromna satysfakcja i radość, że obecnie nasza studentka II stopnia kierunku chemia, Pani inż. Alicja Tymczewska została finalistką X edycji konkursu „Złoty Medal Chemii”.

Należy podkreślić, iż jest to prestiżowy konkurs służący promowaniu najzdolniejszych młodych naukowców. Pani inż. Alicja Tymczewska za przedstawioną pracę inżynierską nt.: „Aktywne i biodegradowalne opakowania funkcyjne do nasion oleistychnapisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandry Szydłowskiej-Czerniak znalazła się w grupie 15 autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii oraz jej pogranicza z fizyką i biologią.
Organizatorem konkursu „Złoty Medal Chemii” są Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie oraz firma DuPont.

Szczerze gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Więcej informacji: http://zlotymedalchemii.pl/

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowy asystent w zespole

Miło nam poinformować, że od 1 października 2020 r. w naszym zespole naukowym została zatrudniona na stanowisku asystenta Pani mgr inż. Dobrochna Rabiej-Kozioł. Serdecznie gratulujemy i życzymy zadowolenia z wykonywanej pracy naukowo-badawczej i samych sukcesów.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Najlepsza studentka Wydziału Chemii w roku akademickim 2019/2020

Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że Pani inż. Alicja Tymczewska studentka kierunku chemia, drugiego stopnia, realizująca swoje pasje badawcze w naszym zespole naukowym została najlepszą studentką Wydziału Chemii.
Szczerze gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2020

Z wielką radością i  przyjemnością informujemy, że mgr inż. Dobrochna Rabiej otrzymała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii "Naukowiec przyszłości".
Serdeczne gratulujemy i życzymy Pani mgr inż. Dobrochnie Rabiej wytrwałości w realizowaniu projektu, satysfakcji z uzyskanych wyników oraz dalszego rozwoju naukowego. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Laureatka konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Grants4NCUstudents”

Z niezmierną przyjemnością informujemy, że współpracująca z naszym zespołem badawczym studentka I roku, II stopnia kierunku Chemia, Pani inż. Alicja Tymczewska uzyskując wysoką ocenę (95 pkt./100 pkt.) złożonego wniosku o grant nt.: Active and intelligent packaging with natural antioxidants and metal oxides nanoparticles uplasowała się na drugim miejscu wśród laureatów pierwszego konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Grants4NCUstudents” w dziedzinie: nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza – Wyłaniające się pola badawcze

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, iż członkowie naszego zespołu naukowego, dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak, prof. UMK oraz mgr inż. Dobrochna Rabiej wchodzą w skład wyłaniającego się pola badawczego „Nauki o glebie, mikrobiologia, genetyka w rolnictwie i jakość pożywienia w zakresie Nauk Ścisłych i Technicznych, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendia Prezydenta Miasta Torunia

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że pełna pasji studentka Pani Alicja Tymczewska realizując swoje marzenia w pracach badawczych naszego zespołu w ramach programu „Studia z mentorem”, 5 grudnia 2019 r. odebrała z rąk Prezydenta Miasta Torunia Pana Michała Zaleskiego nominacje do stypendium za wzorowe osiągnięcia i pracę na rzecz środowiska naukowego.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Mieszkania od miasta dla absolwentów UMK

Miło nam poinformować, że nasza koleżanka Pani mgr Sylwia Kowalska uzyskując średnią ocen ze studiów magisterskich 4,88 została laureatką tegorocznej edycji miejskiego programu „Mieszkanie dla absolwenta”. Z tej okazji, 22 listopada 2019 r. odebrała z rąk Pana Prezydenta Miasta Torunia Michała Zalewskiego klucze do swojego pierwszego mieszkania.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zmiana nazwy zespołu naukowego „Chemii i Technologii Tłuszczów Jadalnych” na „Chemii Analitycznej i Żywności”

Od 1 października 2019 r. decyzją Dziekana Wydziału Chemii prof. dr hab. Edwarda Szłyka zespół naukowy „Chemii i Technologii Tłuszczów Jadalnych” zmienił nazwę na „Chemii Analitycznej i Żywności” i powiększył się o specjalistów z zakresu chemii i analizy żywności  - Panią dr hab. Anetę Jastrzębską, prof. UMK oraz dr Marzannę Kurzawę, prof. UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2018 roku

26 września 2019 roku JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn przyznał pracownikom naszego zespołu naukowego i współpracownikom nagrodę zespołową III stopnia za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2018 r.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowy pracownik zespołu naukowego

Od dnia 1 maja 2019 roku, po rezygnacji Pani dr Agnieszki Tułodzieckiej, na stanowisku inżynieryjno-technicznym w zespole naukowym została zatrudniona Pani mgr Sylwia Kowalska.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Święto Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Dnia 19 lutego 2019 r. podczas uroczystych obchodów Święta Uniwersytetu w 546 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika patrona naszej Uczelni, Pani doktor Anna Łaszewska po złożeniu ślubowania otrzymała dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie chemii.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Laureatka konkursu NCN

W konkursie NCN (PRELUDIUM 15) mgr inż. Dobrochna Rabiej uzyskała grant w wysokości  139 580 zł na prowadzenie badań naukowych pt: “Czy nowe syntetyczne amfifilowe antyoksydanty są bezpieczne?”.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wyróżnienie zespołowe JM Rektora UMK

W dniu 19 września 2018 roku, kierownik zespołu naukowego „Chemii i Technologii Tłuszczów Jadalnych” dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak, prof. UMK odebrała z rąk JM Rektora UMK prof. dr hab. Andrzeja Tretyna wyróżnienie zespołowe za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowy doktor w naszym zespole

W dniu 20 czerwca 2018 roku Pani mgr Anna Łaszewska uzyskała stopień doktora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia na podstawie obrony rozprawy doktorskiej „Wpływ modyfikacji procesu odszlamowania na aktywność przeciwutleniającą oleju rzepakowego”. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Doktorat wdrożeniowy

W dniu 10 listopada 2017 roku wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oficjalnie zainaugurował na Politechnice Warszawskiej program „Doktoraty wdrożeniowe”.

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

17 Toruński Festiwal Nauki i Sztuki

W dniu 25 kwietnia 2017 roku w ramach 17 Festiwalu Nauki i Sztuki nasz zespół przygotował zajęcia dla przedszkolaków pt. „Woda – główny składnik napojów”.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Święto Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Dnia  19 lutego 2017 r. w 544 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika patrona naszej Uczelni, podczas Święta Uniwersytetu, Pani doktor Agnieszka Tułodziecka w czasie uroczystej promocji po złożeniu ślubowania otrzymała dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie chemia.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Pierwszy doktor nauk chemicznych w zespole naukowym

Dnia 16 listopada 2016 roku Pani mgr Agnieszka Tułodziecka uzyskała z wyróżnieniem stopień doktora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia na podstawie obrony rozprawy doktorskiej „Opracowanie metod analitycznych do oceny aktywności przeciwutleniającej nasion oleistych z rodzaju Brassica oraz ich produktów”

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wyróżnienie zespołowe JM Rektora UMK

W dniu 26 października 2016 roku, kierownik zespołu naukowego „Chemii i Technologii Tłuszczów Jadalnych” dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak, prof. UMK odebrała z rąk JM Rektora UMK prof. dr hab. Andrzeja Tretyna wyróżnienie zespołowe za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowy pracownik zespołu naukowego

Od dnia 1 września 2016 roku, Pani mgr Agnieszka Tułodziecka została zatrudniona w zespole naukowym na stanowisku inżynieryjno-technicznym.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

16 Toruński Festiwal Nauki i Sztuki

W dniu 25 kwietnia 2016 roku dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak, prof. UMK wygłosiła wykład pt. „Olej rzepakowy oliwą północy” w ramach 16 Festiwalu Nauki i Sztuki. Nasz zespół przygotował również zajęcia dla przedszkolaków pt. „Chemia od kuchni”.

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Krok w przyszłość

Nasza doktorantka Pani mgr Agnieszka Tułodziecka na uroczystości, która odbyła się 8 grudnia w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu otrzymała stypendium w ramach piątej edycji projektu “Krok w przyszłość” wspierającego rozwój edukacji i kariery naukowej młodych naukowców z uczelni w województwie kujawsko-pomorskim.

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Wyróżnienie Rektora UMK

W dniu 19 listopada 2015 roku JM Rektor UMK na uroczystości w Collegium Maximum wyróżnił nasz zespół za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowa doktorantka

W dniu 1 października 2015 roku nasz zespół badawczy powiększył się o nową doktorantkę Panią mgr inż. Dobrochnę Rabiej.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Krok w przyszłość

20 grudnia 2013 r. mgr Agnieszka Tułodziecka na uroczystej Galii, która odbyła się w toruńskim Dworze Artusa stała się beneficjentką V edycji projektu pod nazwą “Krok w przyszłość” realizowanego  przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Laureatka konkursu NCN

W konkursie NCN (PRELUDIUM 5) mgr Agnieszka Tułodziecka uzyskała grant w wysokości  99 995 zł na prowadzenie badań naukowych pt: “Olej rzepakowy o zwiększonej zawartości związków bioaktywnych – nowe metody oznaczania aktywności przeciwutleniającej i modyfikacja technologii produkcji”.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowa doktorantka

Od 1 października 2013 r. do zespołu badawczego dołączyła nowa doktorantka mgr Anna Czarnecka.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Uroczystość w Collegium Maximum

26 września 2013 r. w Collegium Maximum dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak z rąk JM Rektora UMK prof. dr hab. Andrzeja Tretyna otrzymała awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK.

więcej informacji

Archiwum