Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Dydaktyka


Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez  prof. dr hab. Aleksandrę Szydłowską-Czerniak


Wykłady


 • Wykład dla specjalności „Chemia i analiza żywności” – „Wybrane zagadnienia z technologii żywności” dla studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia.
 • Wykład „Współczesne trendy w przetwórstwie żywności” dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia.
 • Wykład „Podstawy chemii analitycznej” dla studentów kierunku Chemia, Chemia i Technologia Żywności, Chemia Medyczna, I roku studiów stacjonarnych I stopnia.
 • Wykład „Chemia analityczna” dla studentów kierunku Chemia Kosmetyczna I roku studiów stacjonarnych I stopnia.
 • Wykład dla specjalności „Chemia kosmetyków” – „Antyutleniacze i ich analiza” dla studentów II roku studiów stacjonarnych II stopnia.
 • Wykład „Podstawy technologii tłuszczów” dla studentów kierunku Chemia i Technologia Żywności, III roku studiów stacjonarnych inżynierskich I stopnia.
 • Wykład „Analiza sensoryczna, badanie preferencji konsumenta” dla studentów kierunku Chemia i Technologia Żywności, IV roku studiów stacjonarnych inżynierskich I stopnia.
 • Wykład ,,Składniki preparatów kosmetycznych” dla studentów kierunku Chemia, II roku studiów stacjonarnych II stopnia.

Seminaria


 • Seminarium dyplomowe dla studentów kierunku Chemia i Technologia Żywności, IV roku studiów stacjonarnych inżynierskich I stopnia.
 • Seminarium naukowe dla doktorantów.

Pracownie i ćwiczenia


 • Konwersatorium „Wybrane zagadnienia z technologii żywności” dla studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia.
 • Pracownia „Podstawy chemii analitycznej” dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia.
 • Pracownia „Podstawy technologii tłuszczów” dla studentów kierunku Chemia i Technologia Żywności, III roku studiów stacjonarnych inżynierskich I stopnia.
 • Pracownia „Podstawy technologii cukru i cukrownictwa” dla studentów kierunku Chemia i Technologia Żywności, III roku studiów stacjonarnych inżynierskich I stopnia.
 • Pracownia „Analiza sensoryczna, badanie preferencji konsumenta” dla studentów kierunku Chemia i Technologia Żywności, IV roku studiów stacjonarnych inżynierskich I stopnia.
 • Ćwiczenia „Współczesne trendy w przetwórstwie żywności” dla studentów I roku, studiów stacjonarnych II stopnia.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez dr hab. Anetę Jastrzębska, prof. UMK


Wykłady


 • Wykład „Podstawy bromatologii ” dla studentów II roku studiów stacjonarnych II stopnia.
 • Wykład „Dietetyka i prawo żywnościowe” dla studentów IV roku studiów stacjonarnych kierunku Chemia i technologia żywności.

Pracownie i ćwiczenia


 • Pracownia „Podstawy chemii analitycznej oraz Chemia analityczna” dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunków: Chemia, Chemia i technologia żywności, Chemia medyczna, Chemia kosmetyczna.
 • Pracownia ,,Analiza produktów naturalnych” dla studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Chemia medyczna.
 • Pracownia ,,Chemia i analiza żywności” dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Chemia i technologia żywności oraz studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia.
 • Pracownia ,,Chemia żywności i biopierwiastków” dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia dla kierunków Chemia, Chemia kosmetyczna, Chemia kryminalistyczna.
 • Pracownia ,,Analiza ilościowa leków” dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunek Chemia medyczna.
 • Pracownia ,,Analiza farmaceutyczna” dla studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Chemia medyczna.
 • Konwersatorium ,,Podstawy bromatologii” dla studentów II roku studiów stacjonarnych II stopnia.
 • Pracownia ,,Analiza sensoryczna, badanie preferencji konsumenta” dla studentów kierunku Chemia i Technologia Żywności, IV roku studiów stacjonarnych inżynierskich I stopnia.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez dr Marzannę Kurzawę, prof. UMK


Wykłady


 • Chemia w żywności – wykład ogólnouczelniany.
 • Chemia i analiza żywności –II rok Chemia i Technologia żywności studia I stopnia.
 • Chemia i analiza żywności – III rok Chemia- specjalność chemia i analiza żywności studia I stopnia.
 • Systemy jakości produkcji żywności – III rok Chemia i Technologia żywności studia I stopnia.
 • Systemy jakości produkcji żywności – I rok chemia – specjalność Chemia żywności i biopierwiastków studia II stopnia.
 • Systemy jakości produkcji żywności – studia podyplomowe.
 • Elementy prawa farmaceutycznego I rok – chemia medyczna studia I stopnia.
 • Analiza ilościowa leków I rok – chemia medyczna  studia II stopnia.
 • Analiza farmaceutyczna – III rok chemia medyczna I stopnia.
 • Analiza produktów naturalnych – II rok chemia medyczna  studia I stopnia.

Pracownie i ćwiczenia


 • Chemia i analiza żywności –II rok Chemia i Technologia żywności, studia I stopnia.
 • Chemia i analiza żywności – III rok Chemia- specjalność chemia i analiza żywności, studia I stopnia.
 • Chemia żywności i biopierwiastków chemia specjalność Chemia żywności i biopierwiastków, I rok studia II stopnia.
 • Chemia analityczna – I rok chemia kosmetyczna, studia I stopnia.
 • Chemia analityczna – I rok chemia medyczna, studia I stopnia.
 • Analiza ilościowa leków I rok – chemia medyczna,  studia II stopnia.
 • Analiza produktów naturalnych – II rok chemia medyczna,  studia I stopnia.
 • Analiza farmaceutyczna – III rok chemia medyczna I stopnia.
 • Analiza instrumentalna – II rok – chemia i technologia żywności studia I stopnia.
 • Analiza instrumentalna kosmetyków – II rok – chemia kosmetyczna, studia I stopnia.
 • Analiza instrumentalna – II rok – chemia, studia I stopnia.
 • Spektroskopia i zaawansowana analiza instrumentalna – I rok chemia, studia II stopnia.
 • Ćwiczenia ,,Systemy jakości produkcji żywności’ dla studentów III roku kierunku Chemia i Technologia żywności, studia I stopnia.
 • Ćwiczenia ,,Systemy jakości produkcji żywności” dla studentów I roku kierunku Chemia – specjalność Chemia żywności i biopierwiastków, studia II stopnia.
 • Ćwiczenia ,,Systemy jakości produkcji żywności” dla studiów podyplomowych.
 • Pracownia ,,Analiza sensoryczna, badanie preferencji konsumenta” dla studentów kierunku Chemia i Technologia Żywności, IV roku studiów stacjonarnych inżynierskich I stopnia