Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Projekty badawcze


Projekty badawcze realizowane przez prof. dr hab. Aleksandrę Szydłowską-Czerniak


Projekty badawcze międzynarodowe

 • Grant międzyrządowy. The China−Poland Intergovernmental S&T Cooperation Proposal (2010-179-34-1), project: Enzymatic synthesis of rapeseed structured lipids and comprehensive utilization rapeseed meal (2010 – 2012) – koordynator projektu ze strony polskiej

Projekty badawcze europejskie

 • Grant firmy Bunge Zrt., Budapeszt, projekt badawczy No. 01/2012 Determination, reduction and inactivation of non-organic and organic chlorine during refining of palm oil (2011 – 2013) – kierownik projektu

Projekty badawcze krajowe

 • Projekt: „Manufaktura czekolady. Opracowanie produkcji czekolad ręcznie przygotowywanych z wykorzystaniem różnego rodzaju surowców.” w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych (1.07- 31.10.2019) – kierownik projektu
 • Projekt własny MNiSW N N312 465740, ID: 99464 “Modyfikacja technologii produkcji oleju rzepakowego w celu podniesienia jego właściwości prozdrowotnych” – zakończony (2011-2013) – kierownik projektu
 • Projekt własny MNiSW 312 069 31/3857 “Analiza separacyjna związków fosforu(V) w żywności za pomocą łączonych technik elektromigracyjnych” – zakończony (2006-2009) – wykonawca projektu
 • Grant JM Rektora UMK 508-Ch “Opracowanie nowych metodyk oznaczania makroelementów w formie kationowej i anionowej w żywności” – zakończony (2002-2005) – wykonawca projektu
 •  Grant JM Rektora UMK 361-Ch “Poszukiwanie metod oznaczania polifenoli – antyoksydantów obecnych w nasionach oleistych i olejach roślinnych” – na badania własne, zakończony (2009) – kierownik projektu
 • Grant JM Rektora UMK 310-Ch “Opracowanie metod oznaczania aktywności przeciwutleniającej i przeciwwolnorodnikowej olejów roślinnych” – na badania własne, zakończony (2007) – kierownik projektu
 •  Grant JM Rektora UMK 331-Ch “Wykorzystanie metod spektroskopowych do badania stabilności oksydatywnej tłuszczów jadalnych” – na badania własne, zakończony (2005) – kierownik projektuGrant JM Rektora UMK 343-Ch “Opracowanie metodyki oznaczania fosfolipidów hydratowalnych i niehydratowalnych w tłuszczach jadalnych” – na badania własne, zakończony (2002) – kierownik projektu

Projekty badawcze realizowane przez dr hab. Anetę Jastrzębską, prof. UMK


 • GRANT OPUS-20 (NCN) 2020/39/B/NZ9/01694 ,,Nowe procedury oznaczania amin biogennych i ich prekursorów w mięsie surowym i zabezpieczonym jadalnym filmem na bazie hydrokoloidów” (2021-2024) – pierwszy wykonawca

Projekty badawcze realizowane przez mgr Agnieszkę Tułodziecką


 • Grant Dziekana Wydziału Chemii UMK nr 2356-Ch “Nowa metoda oznaczania aktywności przeciwutleniającej nasion rzepaku i jego produktów” – zakończony (2015) – kierownik projektu
 • Grant NCN PRELUDIUM 5 nr DEC-2013/09/N/NZ9/01451 „Olej rzepakowy o zwiększonej zawartości związków bioaktywnych – nowe metody oznaczania aktywności przeciwutleniającej i modyfikacja technologii produkcji” – zakończony (2014-2016) – kierownik projektu

 • Grant Dziekana Wydziału Chemii UMK nr 1517-Ch “Biosynteza nanocząstek z wykorzystaniem naturalnych antyoksydantów obecnych w nasionach rzepaku i gorczycy” – zakończony (2013) – kierownik projektu

 • Grant Dziekana Wydziału Chemii UMK nr 1127-Ch “Oznaczanie zawartości związków o właściwościach przeciwutleniających w nowych odmianach nasion gorczycy ” – zakończony (2012) – kierownik projektu

 • Grant Dziekana Wydziału Chemii UMK nr 6/2011 “Procedury oznaczania aktywności przeciwutleniającej rzepaku i jego produktów z różnych etapów procesu technologicznego” – zakończony (2011) – kierownik projektu


Projekty badawcze realizowane przez mgr Annę Łaszewską


 • Grant ze środków wspomagających rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UMK “Zastosowanie nowych metod analitycznych do monitorowania bezpieczeństwa surowców oleistych i pozyskiwania z nich olejów roślinnych” – zakończony (2014) – kierownik projektu

Projekty badawcze realizowane przez mgr inż. Dobrochnę Rabiej


 • Grant ze środków wspomagających rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UMK “Badanie stabilności oksydacyjnej olejów fortyfikowanych fenolipidami” – zakończony (2017) – kierownik projektu
 • Grant ze środków wspomagających rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UMK “Określenie optymalnych warunków przechowywania oleju rzepakowego fortyfikowanego estrami kwasów fenolowych” – 2018 – kierownik projektu
 • Grant NCN Preludium 15  No. 2018/29/N/NZ9/02748 Czy nowe syntetyczne amfifilowe antyoksydanty są bezpieczne? (2019 – 2021) – kierownik projektu