Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Wypromowani doktorzy


dr inż. Dobrochna Rabiej-Kozioł

Temat rozprawy: „Fenolipidy jako nowe potencjalne składniki olejów roślinnych”
04.11.2020

Promotor: prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak,
Recenzenci: prof. dr hab. Agnieszka Kita, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr hab. inż. Barbara Kusznierewicz, prof. PG, Politechnika Gdańska


dr Anna Łaszewska

Temat rozprawy: „Wpływ modyfikacji procesu odszlamowania na aktywność przeciwutleniającą oleju rzepakowego”                                                                                                                                                           20.06.2018

Promotor: dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak, prof. UMK
Recenzenci: dr hab. Magdalena Rudzińska, prof. UPP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. Małgorzata Wroniak, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie


dr Agnieszka Tułodziecka

Temat rozprawy: „Opracowanie metod analitycznych do oceny aktywności przeciwutleniającej nasion oleistych z rodzaju Brassica oraz ich produktów” – rozprawa wyróżniona
16.11.2016

Promotor: dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak, prof. UMK
Recenzenci: prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska, Politechnika Śląska
dr hab. Agnieszka Bartoszek-Pączkowska, prof. PG, Politechnika Gdańska