Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Wykaz realizowanych prac dyplomowych

Wykaz prac dyplomowych realizowanych w roku akademickim 2020/2021

 

Prace magisterskie

 1. Synteza i właściwości kompleksów oraz kokryształów na bazie promazyny – Maciej Lewandowski (kierunek: Chemia Medyczna S2IIrok) – promotor: dr Tadeusz Muzioł
 2. Rola wybranych parametrów fizykochemicznych w procesie fotokatalitycznej degradacji błękitu metylenowego przy użyciu ditlenku tytanu jako fotokatalizatora – Wojciech Zalewski (kierunek: Chemia S2IIrok) – promotor: dr Adrian Topolski
 3. Porowate układy na bazie żelaza-dla potencjalnych zastosowań kardiologicznych – synteza templatowa i analiza strukturalno-morfologiczna – Jonasz Szczepański (kierunek: Chemia S2IIrok) – promotor: dr hab. Aleksandra Radtke, prof. UMK
 4. Wzbogacanie układów nanoporowatych, nanorurkowycvh i nanogąbczastych ditlenku tytanu za pomocą chitozanu – analiza właściwości fizyko-chemicznych, mechanicznych i aktywności biologicznej – Katarzyna Krzemińska (kierunek: Chemia S2IIrok) – promotor: dr hab. Aleksandra Radtke, prof. UMK
 5. Synteza i analiza strukturalna związków koordynacyjnych Ti(IV) z ligandami o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym – Anita Cejrowska (kierunek: Chemia medyczna S2IIrok) – promotor: dr hab. Aleksandra Radtke, prof. UMK
 6. Synteza, badanie właściwości fizykochemicznych i fotokatalitycznych oraz aktywności biologicznej okso kompleksów tytanu(IV) – Ewelina Kaszkowiak (kierunek: Chemia S2IIrok) – promotor: dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK

Prace licencjackie

 1. Modyfikacja nanorurek ditlenku tytanu za pomocą wybranych substancji leczniczych – Jakub Nita (kierunek: Chemia medyczna S1III rok) – promotor: dr Adrian Topolski
 2. Synteza, charakterystyka i kinetyka reakcji substytucji szczawianów tiomocznikiem w dwurdzeniowym kompleksie platyny(II) z mostkiem diaminooktametylenowym – Natalia Orłowska (kierunek: Chemia medyczna S1III rok) – promotor: dr Adrian Topolski
 3. Pilotażowe prace nad syntezą związków kompleksowych tytanu z ligandami o potencjalnym działaniu antytrombogennym – Jagoda Pałczyńska (kierunek: Chemia medyczna S1III rok) – promotor: dr hab. Aleksandra Radtke, prof. UMK

Prace inżynierskie

 1. Zastosowanie spektroskopii fluoroscencyjnej do oceny zawartości mikroplastiku w wodzie pitnej – Karolina Le Canh (kierunek: Chemia i technologia żywności S1III rok) – promotor: dr Adrian Topolski
 2. Opracowanie technologii wprowadzania kompleksów platyny(II) na powierzchnię TiO2 przy użyciu substancji mostkujących – Martyna Stefańska (kierunek: Chemia i technologia żywności S1III rok) – promotor: dr Adrian Topolski
 3. Optymalizacja procesu dekorowania powierzchni ditlenku tytanu nanocząstkami platyny – Izabela Lisicka (kierunek: Chemia i technologia żywności S1III rok) – promotor: dr Adrian Topolski