Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Dydaktyka

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników K.Ch.N. i K. w semestrze letnim 2019/2020 r.

 dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK

 1. Analiza instrumentalna (0600-S1-CTZ-AI) – wykład i laboratorium
 2. Analiza instrumentalna kosmetyków (0600-S1-ChK-AIK) – wykład i laboratorium
 3. Biomateriały – odpowiedź na współczesne zapotrzebowanie medycyny (0600-OG-BioWZM) – wykład
 4. Wybrane problemy nanochemii materiałów nieorganicznych, hybrydowych i polimerowych (0600-S3-DSC-WPNM) – wykład

dr hab. Anna Katafias, prof. UMK

 1. Podstawy chemii analitycznej (0600-S1-O-PCA) – laboratorium
 2. Chemia nieorganiczna (0600-S1-O-CNORG) – laboratorium
 3. Laboratorium dyplomowe (0600-S1-CM-LD)
 4. Seminarium naukowe (0600-S3-DSC-SN)

 dr hab. Joanna Wiśniewska, prof. UMK

 1. Chemia pierwiastków i ich związków (0600-S1-CTZ-CPZ) – wykład i ćwiczenia
 2. Podstawy chemii analitycznej (0600-S1-CM-PCA) – laboratorium
 3. Chemia nieorganiczna (0600-S1-O-CNORG) – laboratorium

 dr hab. Grzegorz Wrzeszcz, prof. UMK

 1. Chemia analityczna (0600-S1-ChK-ChA) – laboratorium
 2. Podstawy chemii analitycznej (0600-S1-O-PCA) – laboratorium
 3. Chemia nieorganiczna (0600-S1-O-CNORG) – wykład

dr hab. Aleksandra Radtke

 1. Advanced Instrumental Analysis (0600-S2-EN-AIA) – wykład i laboratorium
 2. Analiza instrumentalna (0600-S1-O-AI) – laboratorium
 3. Chemia nieorganiczna (0600-S1-O-CNORG) – laboratorium

dr Olga Impert

 1. Chemia nieorganiczna (0600-S1-O-CNORG) – laboratorium
 2. Chemia Nieorganiczna w Terapii i Diagnostyce – wykład i laboratorium

dr Tadeusz Muzioł

 1. Advanced Instrumental Analysis (0600-S2-EN-AIA) – laboratorium
 2. Analiza instrumentalna (0600-S1-CTZ-AI) – laboratorium
 3. Podstawy chemii analitycznej (0600-S1-CTZ-PCA) – laboratorium
 4. Analiza instrumentalna (0600-S1-O-AI) – laboratorium

dr Adrian Topolski

 1. Analiza instrumentalna (0600-S1-CTZ-AI) – laboratorium
 2. Analiza instrumentalna kosmetyków (0600-S1-ChK-AIK) – laboratorium
 3. Chemia nieorganiczna (0600-S1-CM-CN) – wykład
 4. Analiza instrumentalna (0600-S1-O-AI) – laboratorium