Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac magisterskich – rozpoczęcie realizacji w roku akademickim 2020/2021

 

1. Modyfikacja powierzchni powłok ceramicznych poprzez adsorpcję układów o zdefiniowanym ładunku elektrycznym – Promotor: dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK

2. Synteza materiałów hybrydowych bazujących na blokach nieorganicznych zawierających rdzenie {Ti4O2} – Promotor: dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK

3. Badania wpływu pH mieszaniny reakcyjnej na strukturę i stabilność rdzenia {TiaOb} oxo-kompleksów tytanu(IV) – Promotor: dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK

4. Synteza i charakterystyka polipirydylowych kompleksów rutenu(II) do  kontrolowania równowagi redoks w komórkach – Promotor: dr hab. Anna Katafias, prof. UMK

5. Badania strukturalne i spektroskopowe (IR, ESI-MS, EPR) związków rutenu(III) oraz badania ich właściwości antynowotworowych – Promotor: dr hab. Joanna Wiśniewska, prof.UMK

6. Nowe materiały magnetyczne otrzymywane w oparciu o kompleksy metali d i f-elektronowych – synteza, budowa i właściwości – Promotor: dr hab. Grzegorz Wrzeszcz, prof. UMK

7. Kompleksy metali d-elektronowych z kwasem pentatowym (DTPA)  – Promotor: dr hab. Grzegorz Wrzeszcz, prof. UMK

8. Projektowanie i wytwarzanie rusztowań przeznaczonych na biodegradowalne stenty kardiologiczne –            Promotor: dr hab. Aleksandra Radtke

9. Sterowanie reaktywnością i aktywnością katalityczną  kompleksów  rutenu(III) w roztworach wodnych. Synteza i charakterystyka nowych par jonowych mixed-valence Ru(II)/Ru(III) – Promotor: dr Olga Impert

 

 Proponowane tematy prac licencjackich – rozpoczęcie realizacji w roku akademickim 2020/2021

 

1. Zastosowanie katalizy homogenicznej do ekologicznej degradacji barwników – Promotor: dr hab. Anna Katafias, prof. UMK

2. Badania strukturalne i spektroskopowe (IR, ESI-MS, EPR) związków rutenu(III) oraz badania ich właściwości antynowotworowych – Promotor: dr hab. Joanna Wiśniewska, prof.UMK

3. Testowanie różnych metod otrzymywania monokryształów kompleksów trudno rozpuszczalnych – Promotor: dr hab. Grzegorz Wrzeszcz, prof. UMK

4. Biodegradowalne kompozyty nieorganiczno-polimerowe do zastosowań kardiologicznych –                              Promotor: dr hab. Aleksandra Radtke

5. Sterowanie reaktywnością i aktywnością katalityczną  kompleksów  rutenu(III) w roztworach wodnych. Synteza i charakterystyka nowych par jonowych mixed-valence Ru(II)/Ru(III) – Promotor: dr Olga Impert

6. Zastosowanie konduktometrii w pomiarach kinetycznych – Promotor: dr Adrian Topolski