Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Granty badawcze

Projekt badawczy nr 2020/37/B/ST4/01082 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „OPUS 19”, zatytułowany: Wyjaśnienie mechanizmu interakcji nanocząstek i nanozwiązków koordynacyjnych zachodzących na granicy faz ciało stałe-ciecz w procesach chemicznych i o znaczeniu medycznym.

Kierownik grantu: Prof. dr dr h.c. mult. Rudi van Eldik