Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Kontakt

dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK – kierownik K.Ch.N. i K.

 
Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej
Wydział Chemii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Gagarina 7; 87 – 100 Toruń
pok. 118, budynek A
tel. +48 (56) 611-45-92
e-mail: piszczek@umk.pl