Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Sylwia Grabska

Publikacje

 1. Lewandowska, A. Sionkowska, S. Grabska, Progress In Chemistry and Application of Chitin and Derivatives, XX (2015) 170-176, Influence of the intermolecular interaction on physico-chemical properties of chitosan/hyaluronic acid blends
 2. Lawandowska, A. Sionkowska, G. Furtos, S. Grabska, M. Michalska, Key Engineering Materials, 672 (2015) 257-260, Structure and Interactions In Chitosan Composites
 3. Lewandowska, A. Sionkowska, S. Grabska, Journal of Molecular Liquids, 212 (2015), 879-884, Chitosan blends containing hyaluronic acid and collagen. Compatibility behaviour
 4. Sionkowska, B. Kaczmarek, K. Lewandowska, S. Grabska, M. Pokrywczyńska, T. Kłoskowski, T. Drewa, International Journal of Biological Macromolecules, 89 (2016), 442-448, 3D composites based on the blends of chitosan and collagen with the addition of hyaluronic acid
 5. Lewandowska, A. Sionkowska, S. Grabska, B. Kaczmarek, M. Michalska, Journal of Molecular Liquids, 220 (2016), 726-730, The miscibility of collagen/hyaluronic acid/chitosan blend investigated in dilute solutions and solids
 6. Lewandowska, A. Sionkowska, S. Grabska, B. Kaczmarek, International Journal of Biological Macromolecules, 92 (2016), 371-376, Surface and thermal properties of collagen/hyaluronic acid blends containing chitosan
 7. Lewandowska, A. Sionkowska, S. Grabska, Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives, XXI (2016) 147-153, The influence of the type solvent on the structure of chitosan blends with hyaluronic acid
 8. Sionkowska, K. Lewandowska, S. Grabska, B. Kaczmarek, M. Michalska, Molecular Crystals and Liquid Crystals, 640 (2016) 21-29, Physico-chemical properties of three-component mixtures based on chitosan, hyaluronic acid and collagen
 9. Sionkowska, M. Michalska, M. Walczak, K. Śmiechowski, S. Grabska, Molecular Crystals and Liquid Crystals, 640 (2016) 180-190, Preparation and characterization of silk fibroin/collagen sponge modified by chemical cross-linking
 10. Sionkowska, S. Grabska, K. Lewandowska, A. Andrzejczyk, Molecular Crystals and Liquid Crystals, 640 (2016) 13-20, Polymer films based on silk fibroin and collagen – the physico-chemical properties
 11. Lewandowska, A. Sionkowska, S. Grabska, M. Michalska, Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives, XXII (2017) 125-134, Characterisation of chitosan/hyaluronic acid blend films modified by collagen
 12. Sionkowska, S. Grabska, Polymer Testing 62 (2018) 382-391, Preparation and characterization of 3D collagen materials with magnetic properties
 13. Sionkowska, B. Kaczmarek, M. Michalska, K. Lewandowska, S. Grabska, Pure and Applied Chemistry, 89 (2017) 1829-1839, Preparation and characterization of collagen/ chitosan/hyaluronic acid thin films for application in hair care cosmetics
 14. Grabska, A. Sionkowska, Filmy biopolimerowe o właściwościach magnetycznych, II Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów (2017) Poznań, publikacja pokonferencyjna
 15. Sionkowska, S. Grabska, Advances in Polymer Technology (2018) 1-10, Incorporation of magnetite particles in 3D matrices made from the blends of collagen, chitosan, and hyaluronic acid

E-mail:
Konsultacje:
Telefon: +48 611 48 33