Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Granty

prof. dr hab. Alina Sionkowska

Photochemical stability of collagen/chitosan assemblies”, NATO, LST CLG 978 595, 2001-2004;  kierownik.

„The interaction between chitosan and poly vinyl pyrrolidone”, NATO, LST CLG 978 834, 2001-2004;  kierownik.

„Oddziaływanie promieniowania UV z kolagenem skóry i oczu” , KBN, 3 P05A 069 22, 2002-2004;  kierownik.

„Design and characterization of new hybrid biomaterials from collagen and chitosan”. NATO, PST CLG 979 060, 2002-2005;  wykonawca.

„Photochemical stability of collagen based biomaterials”,  5 Program Ramowy Komisji Europejskiej ,FP5 HPRI-CT-2001-CT00160, 2003-2004; wykonawca.

„Wykorzystanie oddziaływań polimerów syntetycznych i naturalnych do otrzymywania nowych materiałów”, KBN, 3 T08E 038 29, 005-2007;  kierownik.

„Laser modification of collagen and collagen based thin films”.  program POLONIUM; 2005-2007;  kierownik.

„Mechanisms of the influence of UV irradiation on collagen and collagen-dna functional complex”.  NATO CBP.EAP.CLG 982215, 2006-2008;  kierownik.

„Zaburzenia  budowy i funkcji kolagenu ludzkiego jako przyczyny powstawania chorób krąża  międzykręgowego zwanego potocznie dyskiem”, KBN,  N402 087 31/2704, 2006-2008;  wykonawca.

„Nanokompozyty chitozanowe wzmacniane fibroiną jedwabiu”, Rektor UMK, nr 501-CH, 2007-2010 – kierownik.

„Nanokompozyty kolagenu z cząstkami nieorganicznymi jako potencjalne implanty tkanek twardych|”, MNiSW,  N N507 349535, 2008-2010;  kierownik.

„Molecular interaction between collagen, hyaluronic acid and chitosan in solution and in thin films leading to new materials for biomedical and cosmetic applications”, NCN, UMO-2013/11/B/ST8/04444, 2014-2018;  kierownik.

„Opracowanie opatrunku wchłanialnego na bazie aktywnego tropokolagenu egzogennego ze skór rybich z dodatkiem zmodyfikowanych nanoproszków węgla”, NCBR, POIR.04.01.04-00-0077/20-00, 2020-2023; – kierownik zespołu badawczego.


dr hab. Katarzyna Lewandowska

„Właściwości reologiczne mieszanin związków wielkocząsteczkowych”, Grant UMK Nr 368-Ch, 1997, wykonawca.

„Właściwości termiczne mieszanin chitozanu z poli(N-winylopirolidonem)” Grant UMK Nr 367-Ch, 2000, wykonawca

„Badania termiczne polisacharydów oraz ich mieszanin” Grant UMK Nr 345-Ch, 2006, kierownik projektu

„Właściwości termiczne wybranych polisacharydów oraz ich mieszanin z polimerami winylowymi” Grant UMK Nr 358-Ch, 2009, kierownik projektu

„Preparation and characterization of chitosan/clay composite“ program COST akcja TD0903, COST-STSM-Reference Number: COST-STSM-TD0903-12484, 013, kierownik projektu

“Molecular interaction between collagen, hyaluronic acid and chitosan in solution and in thin films leading to new materials for biomedical and cosmetic applications”, NCN, UMO-2013/11/B/ST8/04444; 2014-2018; główny wykonawca.

„Opracowanie opatrunku wchłanialnego na bazie aktywnego tropokolagenu egzogennego ze skór rybich z dodatkiem zmodyfikowanych nanoproszków węgla”,  NCBR, POIR.04.01.04-00-0077/20-00, 2020-2023; wykonawca.


dr Justyna Kozłowska

„Porowate kompozyty kolagenu z nano-hydroksyapatytem”, Grant Wydziału Chemii UMK  z dotacji statutowej dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, nr 450-Ch; czerwiec-listopad 2011; kierownik.

„Wpływ promieniowania UV na kolagen rybi”, Grant Wydziału Chemii UMK  z dotacji statutowej dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, nr 1118-Ch; czerwiec-listopad 2012; kierownik.

„Badanie właściwości biomateriałów kolagenowych zawierających nanocząstki nieorganiczne w warunkach in vitro”, Grant Wydziału Chemii UMK  z dotacji statutowej dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, 1494-Ch; czerwiec-listopad 2013; kierownik.

„Kolagen rybi do zastosowań biomedycznych, kosmetycznych i farmaceutycznych (izolowanie i charakterystyka kolagenu z nowego źródła”, NCN, UMO-2012/05/N/ST8/02283; 2013-2015; kierownik.

„Oddziaływania pomiędzy kolagenem, kwasem hialuronowym i chitozanem w roztworze i cienkich filmach prowadzące do otrzymywania nowych materiałów do zastosowań biomedycznych i kosmetycznych”, NCN, UMO-2013/11/B/ST8/04444; 2014-2018; wykonawca.

„Nowe materiały zawierające mikrocząstki inkorporowane w matrycy polimerowej do zastosowań medycznych, farmaceutycznych i kosmetycznych”, NCN, UMO-2016/21/D/ST8/01705; 2017-2022; kierownik.

IPM Team (Interdisciplinary Innovation in Personalized Medicine Team); „Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – wizja doskonałości badawczej” w ramach programu pod nazwą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” przyznanego Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 0007/SDU/2018/18 z dnia 19.10.2018r. 2020-2022; lider zespołu badawczego.


dr Joanna Skopińska-Wiśniewska

„Nowe funkcjonalne MATeriały do druku 3D w zakresie potrzeb UROlogicznych”, NCBiR, TECHMATSTRATEG2/407770/2/NCBR/2020,  2020-2023; lider zadania realizowanego przez UMK.

„Badanie nowych bezpieczniejszych metod sieciowania materiałów białkowych dla inżynierii tkankowej”, NCN, nr UMO-2011/03/D/ST8/04600,  2012-2015; kierownik.

IPM Team (Interdisciplinary Innovation in Personalized Medicine Team); „Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – wizja doskonałości badawczej” w ramach programu pod nazwą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” przyznanego Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 0007/SDU/2018/18 z dnia 19.10.2018r. 2020-2022; członek zespołu badawczego.


dr Beata Kaczmarek-Szczepańska

“Liofilizat glikozaminoglikanów i kolagenu z rybich skór do zastosowań biomedycznych”, NCBiR, nr TANGO-V-A/0020/2021-00, 2022-2023, kierownik.

„Projektowanie, otrzymywania i badanie właściwości materiałów na bazie polimerów naturalnych z dodatkiem glikozaminoglikanów izolowanych z odpadów przemysłu spożywczego”, NCN, nr UMO-2015/19/N/ST8/02176, 2016-2018; kierownik.

„Opracowanie kosmetyku przeznaczonego do pielęgnacji skóry osób po usunięciu zmian nowotworowych”, Inkubator Innowacyjności UMK_4.0, 2021-2022, kierownik.

„Biopolymers with antimicrobial properties”, IDUB UMK, 2021-2022, kierownik.

“The preparation of natural preservation system based on tannic acid and gallic acid”, IDUB INCOOP UMK, 2020-2021, kierownik.

„Modyfikacja kwasu taninowego metodami chemicznymi oraz fizycznymi” Grant Wydziału Chemii UMK  z dotacji statutowej dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, 2018; kierownik.

„Kompozyty kolagenu, chitozanu oraz kwasu hialuronowego jako matryce dla nanocząstek nieorganicznych” Grant Wydziału Chemii UMK  z dotacji statutowej dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, 2016; kierownik.

„Otrzymywanie kompozytów na bazie chitozanu, kolagenu oraz kwasu hialuronowego w postaci form 3D” Grant Wydziału Chemii UMK  z dotacji statutowej dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, 2015; kierownik.