Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Chemia kosmetyczna


    Zdrowie i uroda to bezcenne dary, które należy odpowiednio pielęgnować. Nie bez znaczenia jest dobór odpowiednich substancji do tego celu. Już w starożytności wykorzystywano dary natury do pielęgnacji ciała i gromadzono wiedzę potrzebną do przygotowania odpowiednich mikstur i specyfików. Z roku na rok wzrasta świadomość społeczeństwa dotycząca  dbałości o zdrowie i urodę,  przybywa również preparatów, które mogą być stosowane do tego celu. Ważna jest zatem znajomość podstawowych składników kosmetyków oraz ich rola w utrzymaniu dobrej kondycji skóry, paznokci i włosów. Ważne są także metody analizy poszczególnych składników kosmetyku jak też końcowego preparatu kosmetycznego.

    Wraz z rozwojem technik informatycznych wszelkie informacje szybko docierają do potencjalnych użytkowników preparatów kosmetycznych, w tym również te dotyczące reklamy produktów kosmetycznych. Działanie kosmetyków to nie magia, ale oddziaływanie odpowiednio dobranych związków chemicznych w celu utrzymania elementów ciała człowieka (skóry, włosów, paznokci, zębów) w czystości, ich odpowiednia pielęgnacja, ochrona, perfumowanie, zmiana wyglądu na korzystniejszy lub ulepszanie zapachu. Do przygotowania dobrego kosmetyku potrzebna jest wiedza i praktyka, czasami gromadzone latami.

  Takiej wiedzy dostarczają pracownicy Wydziału Chemii UMK. W roku 2012 został utworzony nowy kierunek studiów o nazwie Chemia kosmetyczna, a kilka lat później została wydana książka pod redakcją Aliny Sionkowskiej zatytułowana Chemia kosmetyczna, wybrane zagadnienia.

  Książka przeznaczona jest dla studentów kierunku Chemia kosmetyczna prowadzonego od roku 2012 na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ale może również posłużyć tym wszystkim, którzy chcą zapoznać się z chemią kosmetyczną na poziomie ogólnym, jak również poszerzyć wiedzę na poziomie akademickim. Autorami poszczególnych rozdziałów są nauczyciele akademiccy wykładający na co dzień zagadnienia o tematyce zawartej w poszczególnych rozdziałach tej książki.

     Książka składa się z 9 rozdziałów poprzedzonych krótkim wprowadzeniem. Po kolei omówione zostały: podstawowe regulacje prawne dotyczące produkcji kosmetyków, budowa i funkcje skóry, wybrane surowce kosmetyczne, związki powierzchniowo czynne, fotostarzenie i substancje promieniochronne, fizykochemia form kosmetycznych, reologia form kosmetycznych, polimery w kosmetykach, kosmetyki kolorowe. Naszym zamiarem było stworzenie pewnego kompendium wiedzy z zakresu szeroko pojętej chemii kosmetycznej, oraz zebranie w jednym opracowaniu treści, które dotąd były porozrzucane w różnych książkach oraz doniesieniach naukowych. Posługiwaliśmy się zarówno nomenklaturą IUPAC związków chemicznych jak również nazewnictwem surowców według INCI (ang. International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).

    Opisane w książce zagadnienia nie wyczerpują wszystkich aspektów związanych z chemią kosmetyczną. Jednakże, w przekonaniu autorów mogą być bardzo pomocne w zrozumieniu zasad tworzenia kosmetyków oraz oddziaływania składników kosmetyków ze skórą i jej przydatkami, takimi jak włosy i paznokcie.

   W ciągu ostatnich lat na rynku księgarskim ukazało się tylko kilka książek dotyczących chemii kosmetycznej w języku polskim, a pozycja Chemia kosmetyczna wybrane zagadnienia jest właśnie jedną z nich.

    Serdecznie zapraszamy do studiowania Chemii kosmetycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Facebook