Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Dydaktyka


Pracownicy Katedry Chemii Biomateriałów i Kosmetyków prowadza następujące zajęcia:

 Chemia kosmetyczna (s1)

0600-S1-ChK-PWoK Podstawy wiedzy o kosmetykach – wykład, I rok

0600-S1-ChK-BSiP Budowa skóry i przydatków – wykład, I rok

0600-S1-ChK-FK Formy kosmetyczne – wykład i pracownia, II rok

0600-S1-ChK-RK Receptura kosmetyczna – wykład, ćwiczenia i pracownia, III rok

0600-S1-ChK-PwK Polimery w kosmetykach – wykład i pracownia, III rok

0600-S1-ChK-RFK Reologia form kosmetycznych – wykład i pracownia, III rok

0600-S1-ChK-PPK Podstawy produkcji kosmetyków – wykład i ćwiczenia, III rok

0600-S1-ChK-BioP Biopolimery – wykład  i pracownia, III rok

0600-S1-ChK-BiSK Bezpieczeństwo i skuteczność kosmetyków – wykład  i pracownia, III rok

0600-S1-ChK-KK Kosmetyki kolorowe – wykład i pracownia, III rok


 Chemia kosmetyczna (s2)

0600-S2-ChK-W-KP Kosmetyki pielęgnacyjne – wykład, ćwiczenia i pracownia, I rok

0600-S2-ChK-W-ChG Chemia gospodarcza  – wykład, ćwiczenia i pracownia, I rok

0600-S2-ChK-FitK Fitokosmetyki – wykład i ćwiczenia, II rok

0600-S2-ChK-SNSPF Syntetyczne i naturalne środki promieniochronne i fotoczułe – wykład, II rok

0600-S2-ChK-MPRK Marketing i PR kosmetyków – wykład, II rok


Chemia medyczna (s1)

0600-S1-CM-PW7b-VI Materiały polimerowe i biopolimerowe – wykład i pracownia, II rok

0600-S1-CM-PW7b-V Podstawy chemii kosmetycznej – wykład i pracownia, III rok


Chemia medyczna (s2)

0600-S2-CM-EIT Elementy inżynierii tkankowej – wykład, I rok

0600-S2-CM-FMRMF Metody enkapsulacji w technikach farmaceutycznych – wykład, I rok


Chemia (s1)

0600-S1-SP/W-SKPPK Surowce kosmetyczne i podstawy produkcji kosmetyków – wykład  i pracownia, III rok

0600-S1-SP/W-PSPP Synteza i właściwości polimerów – wykład i pracownia, III rok

0600-S1-EN-SP/W-CM Cosmetic raw and fundamentals of cosmetics – wykład i  pracownia, III rok


Chemia (s2)

0600-S2-SP/W-SPKo Składniki preparatów kosmetycznych – wykłady, II rok

0600-S2-ChAM-W-MFK Pharmaceutical and Cosmetic Materials  – wykład i pracownia, II rok

0600-S2-EN-PP Physicochemistry of Polymers  – wykład i pracownia, II rok


Biologia (s1)

2600-CHORBIOL-1-S1 Chemia Organiczna – wykład, I rok


Biotechnologia (s1)

2100-CHOBIOT-1-S1 Chemia Organiczna – wykład, I rok


Zajęcia Ogólnouniwersyteckie

0600-OG-NTBK Nowoczesne trendy w branży kosmetycznej – wykład

0600-OG-RPWZ Roztwory polimerów – wybrane zagadnienia – wykład

0600-OG-ZBSM Zastosowanie biopolimerów jako surowców i materiałów XXI wieku – wykład