Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Aktualności


W dniach 1-4 grudnia 2022 r. w Katedrze Chemii Biomateriałów i Kosmetyków będzie przebywał prof. Michel Grisel z Université Le Havre Normandie, Francja. Profesor będzie gościem seminarium doktoranckiego i magisterskiego dla studentów kierunku Chemia kosmetyczna.


Badacze z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu znaleźli się w rankingu najczęściej cytowanych naukowców na świecie opublikowanym w październiku 2022 r. Zestawienie, przygotowane przez wydawnictwo Elsevier i Uniwersytet Stanforda, obejmuje 2 proc. najbardziej wpływowych autorów publikacji naukowych.

Wśród naukowców z UMK z największą liczbą cytowań od początku swojej kariery są pracownicy KChBiK:

Prof. dr hab. Alina Sionkowska

Na liście obejmującej ranking cytowań za rok 2021 również zostali uwzględnieni pracownicy naukowi z KChBiK:

Prof. dr hab. Alina Sionkowska

Dr Beata Kaczmarek-Szczepańska

Dr hab. Katarzyna Lewandowska, prof. UMK


W dniu 19 października 2022 r. Pani mgr Sylwia Grabska-Zielińska uzyskała stopień doktora nauk chemicznych w dyscyplinie chemii na podstawie rozprawy doktorskiej Właściwości fizykochemiczne mieszanin i kompozytów dwu- i trójskładnikowych na bazie chitozanu, kolagenu i fibroiny jedwabiu. Promotorem dysertacji była prof. dr hab. Alina Sionkowska, promotorem pomocniczym dr hab. Katarzyna Lewandowska, prof. UMK, a recenzentami: prof. dr hab. Barbara Gawdzik z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz dr hab. Anna Karewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.


Miło nam poinformować, że zgłoszenie materiału Magnetic collagen autorstwa Alina Sionkowska i Sylwia Grabska-Zielińska otrzymało srebrny medal na International Invention and Technology Exhibition INNO WINGS Lublin 2022.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


W ramach grantu IDUB przebywa w naszej Katedrze Dr Ajay Kumar Sahi z Banaras Hindu University, Varanasi (Indie). Pobyt trwa trzy miesiące.


dr Beata Kaczmarek-Szczepańska znalazła się wśród laureatów  stypendiów ministra edukacji i nauki dla młodych naukowców. Gratulujemy!


prof. dr hab. Alina Sionkowska  – wykład na zaproszenie, Department of Chemistry and Industrial Chemistry, University of Genoa, Genua, Włochy, 16 czerwca 2022.

prof. dr hab. Alina Sionkowska   – wykład na zaproszenie, XIII Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej „Stomatologia interdyscyplinarna” Miedzyzdroje, 27 maja 2022.

prof. dr hab. Alina Sionkowska  – wykład na zaproszenie, V Ogólnopolska konferencja, Biopolimery źródło nowych materiałów, Lublin, 13 maja 2022.


W dniach 2.05.-4.07.2022 przebywał w Katedrze Chemii Biomateriałów i Kosmetyków pan Hau Trung Nguyen, MSc, doktorant z Tomas Bata University w Zlinie, Republika Czeska. Doktorant pracował pod opieką prof. dr hab. Aliny Sionkowskiej oraz dr hab. Katarzyny Lewandowskiej.

W dnia 3 czerwca 2022 prof. Alina Sionkowska uczestniczyła w obchodach 30-lecia Katedry Inżynierii Biomedycznej Politechniki Gdańskiej.

W dniach 6-26.06.2022 prof. Alina Sionkowska przebywała jako Visiting Professor w Uniwersytecie Genueńskim we Włoszech.


Pracownicy katedry wchodzący w skład interdyscyplinarnego zespołu naukowego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika uzyskali grant NCBiR w konkursie Tango V. Koordynatorem projektu jest dr Beata Kaczmarek-Szczepańska. Gratulujemy.


Badacze z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu znaleźli się w rankingu najczęściej cytowanych naukowców na świecie. Zestawienie, przygotowane przez wydawnictwo Elsevier i Uniwersytet Stanforda, obejmuje 2 proc. najbardziej wpływowych autorów publikacji naukowych.

Wśród naukowców z UMK z największą liczbą cytowań od początku swojej kariery są pracownicy KChBiK:

Prof. dr hab. Alina Sionkowska

Na liście obejmującej ranking cytowań za ostatni rok również zostali uwzględnieni pracownicy naukowi z KChBiK:

Prof. dr hab. Alina Sionkowska

Dr hab. Katarzyna Lewandowska, prof. UMK

Dr Beata Kaczmarek-Szczepańska


W dniach 22-24 listopada 2021 przebywał w Katedrze Chemii Biomateriałów i Kosmetyków prof. Michel Grisel z Université Le Havre Normandie, Francja. Profesor wygłosił wykład dla pracowników Wydziału Chemii pt. “Innovating with preparing emulsions with no molecular surfactants” oraz był gościem seminarium doktoranckiego i magisterskiego dla studentów kierunku Chemia kosmetyczna.


dr hab. Katarzyna Lewandowska, prof. UMK – wykład na zaproszenie, IV Ogólnopolska konferencja, Biopolimery źródło nowych materiałów, Lublin, 14 październik 2021


prof. dr hab. Alina Sionkowska – wykład na zaproszenie, VII Sympozjum Biofizyka a Medycyna, 100-lecie Katedry Biofizyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinowskiego w Poznaniu 1921-2021, Poznań, 23-24 września 2021 r.


prof. dr hab. Alina Sionkowska – wykład na zaproszenie, 41 Międzynarodowy Kongres Kosmetyczny i Targi LNE, Kraków, 16-17 września 2021