Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

Kierownik - prof. dr hab. Alina Sionkowska

mgr Patrycja Brudzyńska
dr Beata Kaczmarek-Szczepańska
dr Justyna Kozłowska
dr hab. Katarzyna Lewandowska, prof. UMK
Radosław Promiński
prof. dr hab. Alina Sionkowska
dr Joanna Skopińska-Wiśniewska
mgr Marta Szulc

Doktoranci