Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Dyplomanci


Rok akademicki 2021/2022


Prace magisterskie:

Magdalena Gadomska (kierunek: Chemia kosmetyczna), promotor: prof. dr hab. Alina Sionkowska

Katarzyna Musiał (kierunek: Chemia kosmetyczna), promotor: prof. dr hab. Alina Sionkowska

Maja Hubeny (kierunek: Chemia kosmetyczna), promotor: prof. dr hab. Alina Sionkowska

Bartłomiej Lendecki (kierunek: Chemia kosmetyczna), promotor: dr hab. Katarzyna Lewandowska, prof. UMK

Zuzanna Głowacka (kierunek: Chemia kosmetyczna), promotor: dr hab. Katarzyna Lewandowska, prof. UMK

Karolina Kulka (kierunek: Chemia kosmetyczna), promotor: dr hab. Katarzyna Lewandowska, prof. UMK

Natalia Dulko (kierunek: Chemia kosmetyczna), promotor: dr Joanna Skopińska-Wiśniewska

Iwona Łuszczek (kierunek: Chemia kosmetyczna), promotor: dr Joanna Skopińska-Wiśniewska

Aleksandra Jędraszczak (kierunek: Chemia kosmetyczna), promotor: dr Joanna Skopińska-Wiśniewska

Dominika Rzadkowolska (kierunek: Chemia kosmetyczna), promotor: dr Justyna Kozłowska

Dorian Kozaczyk (kierunek: Chemia kosmetyczna), promotor: dr Justyna Kozłowska

Ewa Sobolewska (kierunek: Chemia kosmetyczna), promotor: dr Beata Kaczmarek-Szczepańska

Adrianna Sosik (kierunek: Chemia kosmetyczna), promotor: dr Beata Kaczmarek-Szczepańska

Iga Leśniak (kierunek: Chemia kosmetyczna), promotor: dr Beata Kaczmarek-Szczepańska


Prace licencjackie:

Kornelia Miąskowska (kierunek: Chemia kosmetyczna), promotor: prof. dr hab. Alina Sionkowska

Weronika Witkowska (kierunek: Chemia kosmetyczna), promotor: prof. dr hab. Alina Sionkowska

Aleksandra Tyrpa (kierunek: Chemia kosmetyczna), promotor: dr hab. Katarzyna Lewandowska, prof. UMK

Sandra Lewandowska (kierunek: Chemia kosmetyczna), promotor: dr hab. Katarzyna Lewandowska, prof. UMK

Maria Krystkiewicz (kierunek: Chemia medyczna), promotor: dr Joanna Skopińska-Wiśniewska

Joanna Barczak (kierunek: Chemia kosmetyczna), promotor: dr Joanna Skopińska-Wiśniewska

Honorata Gostkowska (kierunek: Chemia kosmetyczna), promotor: dr Justyna Kozłowska

Martyna Górtatowska (kierunek: Chemia kosmetyczna), promotor: dr Justyna Kozłowska

Paulina Pawlak (kierunek: Chemia kosmetyczna), promotor: dr Justyna Kozłowska

Aleksandra Kozerska (kierunek: Chemia kosmetyczna), promotor: dr Beata Kaczmarek-Szczepańska

Paulina Hejmowska (kierunek: Chemia kosmetyczna), promotor: dr Beata Kaczmarek-Szczepańska