Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Wykaz projektów badawczych

Projekty badawcze KBN – własne

2002 – 2004               grant KBN, 3 P05A 069 22 – kierownik, grant indywidualny „ODDZIAŁYWANIE PROMIENIOWANIA UV Z KOLAGENEM SKÓRY I OCZU”

2005 – 2007               grant KBN, 3 T08E 038 29 – kierownik, grant własny „WYKORZYSTANIE ODDZIAŁYWAŃ POLIMERÓW SYNTETYCZNYCH I NATURALNYCH DO OTRZYMYWANIA NOWYCH MATERIAŁÓW”.

2008 – 2010                grant MNiSW,  N N507 349535 – kierownik, grant własny „NANOKOMPOZYTY KOLAGENU Z CZĄSTKAMI NIEORGANICZNYMI JAKO POTENCJALNE IMPLANTY TKANEK TWARDYCH”.

Projekt NCN OPUS: kierownik

2014-2018                  UMO-2013/11/B/ST8/04444 Molecular interaction between collagen, hyaluronic acid and chitosan in solution and in thin films leading to new materials for biomedical and cosmetic applications.

Projekty badawcze KBN -wykonawca

2001-2003                  wykonawca: (kierownik H. Kaczmarek): „FOTOINICJOWANA DEGRADACJA POLIMERÓW I FOTOPOLIMERYZACJA JAKO NOWOCZESNE, EKOLOGICZNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE”.

2006-2008                  grant KBN nr N402 087 31/2704,– wykonawca, kierownik projektu dr med. Sławomir Skrzyński „ZABURZENIA  BUDOWY I FUNKCJI KOLAGENU LUDZKIEGO JAKO PRZYCZYNY POWSTAWANIA CHORÓB KRĄŻA  MIĘDZYKRĘGOWEGO ZWANEGO POTOCZNIE DYSKIEM”.

Granty JM Rektora UMK

2007-2010                  kierownik, grant JM Rektora nr 501-CH, „NANOKOMPOZYTY CHITOZANOWE WZMACNIANE FIBROINĄ JEDWABIU”

 

Projekty badawcze inne finansowane ze źródeł zagranicznych

2001 – 2004               grant NATO, LST CLG 978 595 – koordynator ze strony polskiej, grant dwustronny we współpracy z Wielką Brytanią „PHOTOCHEMICAL STABILITY OF COLLAGEN/CHITOSAN ASSEMBLIES”.

2001 – 2004               grant NATO, LST CLG 978 834 – wykonawca, grant dwustronny we współpracy z Włochami „THE INTERACTION BETWEEN CHITOSAN AND POLY VINYL PYRROLIDONE”

2002 – 2005               grant NATO, PST CLG 979 060 – wykonawca, grant dwustronny we współpracy z Kanadą „DESIGN AND CHARACTERIZATION OF NEW HYBRID BIOMATERIALS FROM COLLAGEN AND CHITOSAN”.

2003-2004                  Projekt badawczy realizowany w ramach 5 Programu Ramowego Komisji Europejskiej z Europejskim Centrum Badawczym Plataforma Solar de Almeria, Hiszpania: „PHOTOCHEMICAL STABILITY OF COLLAGEN BASED BIOMATERIALS” kontrakt numer HPRI-CT-2001-CT00160- wykonawca.

 

2004                           Grant Europejskiego Ośrodka Badawczego Photochemical Daresbury Laboratory w Warrington, Wielka Brytania w ramach 6 Programu Ramowego UE: Improving Human Potential „PHOTOCHEMICAL REACTIONS UPON UV IRRADIATION OF COLLAGEN AND THE REACTIONS OF COLLAGEN WITH REACTIVE OXYGEN SPECIES”- kierownik.

2002-2004                  Udział w projekcie 5 PR Unii Europejskiej  nt. Recyklingu  (akronim projektu:  PAKTECH “ASSIMILATION AND STANDARISATION OF ENVIRONMANTALLY FRIENDLY PACKAGING TECHNOLOGIES WITHIN THE FOOD INDUSTRY”)- WYKONAWCA.

2005-2007                  Grant w ramach programu POLONIUM, koordynator  ze strony polskiej, grant dwustronny we współpracy z Francją.  „LASER MODIFICATION OF COLLAGEN AND COLLAGEN BASED THIN FILMS”.

2006-2008                  grant dwustronny NATO we współpracy z Gruzją, NATO CBP.EAP.CLG 982215 – kierownik. “MECHANISMS OF THE INFLUENCE OF UV IRRADIATION ON COLLAGEN AND COLLAGEN-DNA FUNCTIONAL COMPLEX”.