Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Joanna Skopińska-Wiśniewska

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/147


Autorzy: Pokrywczyńska Marta, Jundziłł Arkadiusz, Tworkiewicz Jakub, Buhl Monika, Balcerczyk Daria, Adamowicz Jan, Kloskowski Tomasz, Rasmus Marta, Męcińska-Jundziłł Kaja, Kasiński Damian, Frontczak-Baniewicz Małgorzata, Hołysz Marcin, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Bodnar Magdalena, Marszałek Andrzej, Antosik Paulina, Grzanka Dariusz, Drewa Tomasz.

Tytuł oryginału: Urinary bladder augmentation with acellular biologic scaffold : a preclinical study in a large animal model.

Czasopismo: Journal of Biomedical Materials Research. Part B : Applied Biomaterials

Rocznik: 2022

Szczegóły: Vol. 110 no. 2

Opis fizyczny: S. 438-449, il., wykr.

Uwagi: 10.1002/jbm.b

Impact Factor: 3.368

Punktacja MNiSW: 140.000


2/147


Autorzy: Grabska-Zielińska Sylwia, Olewnik-Kruszkowska Ewa, Gierszewska Magdalena, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Jakubowska Ewelina.

Tytuł oryginału: The influence of squaric acid on the properties of chitosan-based films.

Tytuł całości: ChemBiotIC Chemistry & Biotechnology International Conference, Wrocław University of Science and Technology, Wrocław, Poland, June 24-25, 2021, book of abstracts.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 2021

Opis fizyczny: S. 31


3/147


Autorzy: Tuszyńska Marta, Skopińska-Wiśniewska Joanna.

Tytuł oryginału: Właściwości mechaniczne sieciowanych układów żelatynowo-alginianowych.

Tytuł całości: Koncepcja a realia we współczesnych rozwiązaniach, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Implanty 2021, Gdańsk, 18 czerwca 2021 : książka abstraktów / red. Marcin Wekwejt.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej : 2021

Opis fizyczny: S. 85


4/147


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, De la Flor Silvia, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: From supramolecular hydrogels to multifunctional carriers for biologically active substances.

Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 22 no. 14

Opis fizyczny: Art. no. 7402 S. 1-24, il., tab.

Uwagi: 10.3390/ijms

Impact Factor: 5.924

Punktacja MNiSW: 140.000


5/147


Autorzy: Olewnik-Kruszkowska Ewa, Gierszewska Magdalena, Grabska-Zielińska Sylwia, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Jakubowska Ewelina.

Tytuł oryginału: Examining the impact of squaric acid as a crosslinking agent on the properties of chitosan-based films.

Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 22 no. 7

Opis fizyczny: Art. no. 3329 S. 1-18, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ijms

Impact Factor: 5.924

Punktacja MNiSW: 140.000


6/147


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Grabska-Zielińska Sylwia, Kozłowska Justyna, Kaczmarek-Szczepańska Beata, Stachowiak Natalia, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Spectroscopic studies of UV-irradiated poly(vinyl alcohol)/elastin blends.

Czasopismo: International Journal of Polymer Analysis and Characterization

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 26 no. 1

Opis fizyczny: S. 84-96, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1080/1023666X

Impact Factor: 2.583

Punktacja MNiSW: 70.000


7/147


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Tuszyńska Marta, Olewnik-Kruszkowska Ewa.

Tytuł oryginału: Comparative study of gelatin hydrogels modified by various cross-linking agents.

Czasopismo: Materials (Basel)

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 14 no. 2

Opis fizyczny: Art. no. 396 S. 1-15, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ma

Impact Factor: 3.623

Punktacja MNiSW: 140.000


8/147


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna.

Tytuł oryginału: Fotostarzenie i substancje promieniochronne.

Tytuł całości: Chemia kosmetyczna, wybrane zagadnienia / pod red. Aliny Sionkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 235-263, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


9/147


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Przybyłek Karolina, Tuszyńska Marta.

Tytuł oryginału: Hydrożele na bazie kolagenu i alginianu sodu.

Tytuł całości: IV Interdyscyplinarna Konferencja Nano(&)BioMateriały, NaBioMa 2019, od teorii do aplikacji, Toruń, 6-7 czerwca 2019 : materiały konferencyjne / red. mater. Wojciech Zieliński [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 66


10/147


Autorzy: Kozłowska Justyna, Pauter Katarzyna, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Design and characterization of porous collagen/gelatin/hydroxyethyl cellulose matrices containing microspheres based on k-carrageenan.

Tytuł całości: Materials design and applications II / ed. Lucas F. M. da Silva.

Adres wydawniczy: Cham, Springer International Publishing : 2019

Opis fizyczny: S. 151-157, tab.

Seria: (Advanced Structured Materials ;vol. 98)

Punktacja MNiSW: 20.000


11/147


Autorzy: Tuszyńska Marta, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Przybyłek Karolina.

Tytuł oryginału: Wpływ sieciowania na zdolność pęcznienia żeli żelatynowych.

Tytuł całości: XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Bachotek, 16-18 czerwca 2019 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2019

Opis fizyczny: S. 79


12/147


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Przybyłek Karolina, Tuszyńska Marta, Kaźmierski Łukasz, Bajek Anna.

Tytuł oryginału: Collagen type I hydrogels modified with sodium alginate.

Czasopismo: Inżynieria Biomateriałów

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 22 no. 153 nr spec.

Opis fizyczny: S. 51, il., tab., wykr.

Uwagi: 28th Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine : Annual Conference, 10-13 October 2019, Rytro, Poland.


13/147


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Kozłowska Justyna, Grabska Sylwia, Stachowiak Natalia, Kaczmarek Beata, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: The influence of UV-irradiation on the poly(vinyl alcohol)/hyaluronic acid film properties.

Czasopismo: Molecular Crystals and Liquid Crystals

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 680 no. 1

Opis fizyczny: S. 85-95

Uwagi: 10.1080/15421406

Impact Factor: 0.512

Punktacja MNiSW: 40.000


14/147


Autorzy: Kozłowska Justyna, Pauter Katarzyna, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Design and characterization of porous collagen/gelatin matrices containing microspheres based on κ-carrageenan for controlled release.

Tytuł całości: 2nd International Conference on Materials Design and Applications 2018, Porto, Portugal, 5-6 July 2018, book of abstracts.

Adres wydawniczy: Porto, University of Porto. Faculty of Engineering : 2018

Opis fizyczny: S. 97


15/147


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Collagen hydrogels modified by cyclodextrines addition.

Tytuł całości: 4th International Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials, ISBPPB 2018, Kraków, Poland, final programme and book of abstracts.

Adres wydawniczy: Kraków, Polish Society for Biomaterials, Scientific Publishing House "Akapit" : 2018

Opis fizyczny: S. 213, tab., wykr.


16/147


Autorzy: Turbaczewska Aleksandra, Skopińska-Wiśniewska Joanna.

Tytuł oryginału: Optimization of recipe of hydrogel mask based on alginic acid, hydroxyethylcellulose and gelatin.

Tytuł całości: The 1st International Conference on Chemistry for Beauty and Health, BEAUTY-TORUŃ' 2018, 13-16 June 2018.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 86


17/147


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Kozłowska Justyna, Bajek Anna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Cyclodextrines as an modifying agent for protein matrices.

Czasopismo: Inżynieria Biomateriałów

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 21 no. 148 nr spec.

Opis fizyczny: S. 85, tab.

Uwagi: 27th Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine : Annual Conference, 11-14 October 2018, Rytro, Poland.


18/147


Autorzy: Kaczmarek Beata, Sionkowska Alina, Skopińska-Wiśniewska Joanna.

Tytuł oryginału: Influence of glycosaminoglycans on the properties of thin films based on chitosan/collagen blends.

Czasopismo: Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 80

Opis fizyczny: S. 189-193, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.jmbbm

Impact Factor: 3.485

Punktacja MNiSW: 35.000


19/147


Autorzy: Jutkowiak Natalia, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Ocena właściwości komercyjnych preparatów piorących.

Tytuł całości: I Konferencja "Chemia dla urody i zdrowia = Chemistry for beauty and health", Toruń, 8-10 czerwca 2017.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydział Chemii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 140


20/147


Autorzy: Kordańska Karina, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Wypełniacze w środkach chemii gospodarczej.

Tytuł całości: I Konferencja "Chemia dla urody i zdrowia = Chemistry for beauty and health", Toruń, 8-10 czerwca 2017.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydział Chemii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 136


21/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Szafran Joanna.

Tytuł oryginału: Hydrożele żelatynowo-karagenianowe do zastosowań biomedycznych i kosmetycznych.

Tytuł całości: I Konferencja "Chemia dla urody i zdrowia = Chemistry for beauty and health", Toruń, 8-10 czerwca 2017.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydział Chemii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 128


22/147


Autorzy: Ziegler-Borowska Marta, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Siódmiak Tomasz, Sikora Adam, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Kaczmarek Halina, Marszałł Michał P..

Tytuł oryginału: Chitosan-collagen coated magnetic nanoparticles for lipase immobilization : new type of "enzyme friendly" polymer shell crosslinking with squaric acid.

Czasopismo: Catalysts

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 7 no. 1

Opis fizyczny: Art. no. 26 S. 1-14, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/catal

Impact Factor: 3.465

Punktacja MNiSW: 30.000


23/147


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Bajek Anna, Maj Małgorzata, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: PEG-dialdehyde - the new cross-linking agent for collagen/elastin hydrogels.

Czasopismo: Polymers for Advanced Technologies

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 28 no. 6

Opis fizyczny: S. 763-767, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1002/pat

Impact Factor: 2.137

Punktacja MNiSW: 30.000


24/147


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: PEG-NHS as a cross-linking agent for collagen/elastin matrices.

Tytuł całości: 11th International Conference on Protein Stabilisation, May 9-11, 2016, Istanbul, Turkey, conference abstract book.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2016

Opis fizyczny: S. 76


25/147


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Bajek Anna, Maj Małgorzata, Kaczmarek Halina, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Skrobia dialdehydowa oraz pektyna : nowe czynniki sieciujące dla materiałów białkowych.

Tytuł całości: IV Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, Łódź, 12-13 maja 2016 r., materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej : 2016

Opis fizyczny: S. 49


26/147


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Bajek Anna, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Maj Małgorzata, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Dialdehydy jako czynniki sieciujące materiałów białkowych.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 2-3 czerwca 2016, materiały konferencyjne / [red. Wojciech Zieliński et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 22


27/147


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Bajek Anna, Maj Małgorzata, Kaczmarek Halina, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Skrobia dialdehydowa oraz pektyna jako czynniki sieciujące dla zastosowań w inżynierii tkankowej.

Tytuł całości: VI Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, II Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, 15-17 kwietnia 2016 r., zeszyt abstraktów.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 102


28/147


Autorzy: Nowacki Maciej, Pietkun Katarzyna, Jundziłł Arkadiusz, Kloskowski Tomasz, Grzanka Dariusz, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Ścibior Kinga, Gagat Maciej, Pokrywczyńska Marta, Grzanka Alina, Zegarski Wojciech, Czajkowski Rafał, Drewa Tomasz, Zegarska Barbara.

Tytuł oryginału: Use of adipose-derived stem cells to support topical skin adhesive for wound closure : a preliminary report from animal in vivo study.

Czasopismo: BioMed Research International

Rocznik: 2016

Szczegóły: Art. ID 2505601

Opis fizyczny: S. 1-10, il., wykr.

Uwagi: 10.1155/2016/2505601

Impact Factor: 2.476

Punktacja MNiSW: 25.000


29/147


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Korkosz Joanna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: The mechanical properties of gelatin/alginate hydrogels.

Czasopismo: Inżynieria Biomateriałów

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 19 no. 138 nr spec.

Opis fizyczny: S. 49, wykr.

Uwagi: 25th Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine : Anniversary Conference, 13-16 October 2016, Rytro, Poland.


30/147


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Bajek Anna, Maj Małgorzata, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Is dialdehyde starch a valuable cross-linking agent for collagen/elastin based materials?

Czasopismo: Journal of Materials Science : Materials in Medicine

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 27 no. 4

Opis fizyczny: Art. no. 67 S. 1-10

Uwagi: 10.1007/s10856

Impact Factor: 2.325

Punktacja MNiSW: 30.000


31/147


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Kuderko Joanna, Bajek Anna, Maj Małgorzata, Sionkowska Alina, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Collagen/elastin hydrogels cross-linked by squaric acid.

Czasopismo: Materials Science and Engineering. C

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 60

Opis fizyczny: S. 100-108, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.msec

Impact Factor: 4.164

Punktacja MNiSW: 30.000


32/147


Autorzy: Adamowicz Jan, Pokrywczyńska Marta, Tworkiewicz Jakub, Kowalczyk Tomasz, van Breda Shane V., Tyloch Dominik, Kloskowski Tomasz, Bodnar Magdalena, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Marszałek Andrzej, Frontczak-Baniewicz Małgorzata, Kowalewski Tomasz A., Drewa Tomasz.

Tytuł oryginału: New amniotic membrane based biocomposite for future application in reconstructive urology.

Czasopismo: PLoS One

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 11 no. 1

Opis fizyczny: S. 1-20, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1371/journal.pone

Impact Factor: 2.806

Punktacja MNiSW: 35.000


33/147


Autorzy: Bajek Anna, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Rynkiewicz Aldona, Jundziłł Arkadiusz, Bodnar Magdalena, Marszałek Andrzej, Drewa Tomasz.

Tytuł oryginału: Collagen gel in hip cartilage repair, the in vivo preliminary study

Tytuł całości: 27th European Conference on Biomaterials, Kraków, Poland, 30th August - 3nd September 2015, final programme and book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2015

Opis fizyczny: S. 42, tab.


34/147


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Bajek Anna, Maj Małgorzata, Ziegler-Borowska Marta, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Collagen hydrogels cross-linked by squaric acid.

Tytuł całości: 27th European Conference on Biomaterials, Kraków, Poland, 30th August - 3nd September 2015, final programme and book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2015

Opis fizyczny: S. 691, tab.


35/147


Autorzy: Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Bajek Anna, Maj Małgorzata, Kaczmarek Halina, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Hydrożele kolagenowo-elastynowe dla inżynierii tkankowej sieciowane skrobią dialdehydową oraz pektyną.

Tytuł całości: BioOrg 2015, I Wielkopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, 05.12.2015 : materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydział Technologii Chemicznej. Politechnika Poznańska : 2015

Opis fizyczny: S. 105-107


36/147


Autorzy: Węgrzynowska Katarzyna, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Jułkowska Marlena, Bajek Anna, Maj Małgorzata, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Collagen and elastin hydrolysates hydrogels cross-linked by dialdehyde starch and pectin.

Tytuł całości: Central European Conference on Regenerative Medicine, CECRM 2015, Bydgoszcz, 14-15 March 2015, abstract book.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera UMK : 2015

Opis fizyczny: S. 39


37/147


Autorzy: Jułkowska Marlena, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Węgrzynowska Katarzyna, Tworkiewicz Jakub, Tyloch Dominik, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Influence of cross-linking on the amniotic membrane.

Tytuł całości: Central European Conference on Regenerative Medicine, CECRM 2015, Bydgoszcz, 14-15 March 2015, abstract book.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera UMK : 2015

Opis fizyczny: S. 38


38/147


Autorzy: Bajek Anna, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Maj Małgorzata, Olszewski K.O., Sionkowska Alina, Drewa Tomasz.

Tytuł oryginału: Is a poly(ethylene glycol) a safe cross-linker? Its usefulness in material and tissue engineering.

Tytuł całości: Fourth International Symposium Frontiers in Polymer Science in association whith the journal Polymer, 20-22 May 2015, Riva del Garda, Italy, programme booklet.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2015

Opis fizyczny: P2.037


39/147


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Bajek Anna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: The use of PEG-dialdehyde for cross-linking matrices.

Tytuł całości: Fourth International Symposium Frontiers in Polymer Science in association whith the journal Polymer, 20-22 May 2015, Riva del Garda, Italy, programme booklet.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2015

Opis fizyczny: P2.152


40/147


Autorzy: Nowacki Maciej, Jundziłł Arkadiusz, Nazarewski Łukasz, Kotela Andrzej, Kloskowski Tomasz, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Bodnar Magdalena, Łukasiewicz Aleksander, Nazarewski Sławomir, Kotela Ireneusz, Kucharzewski Marek, Pokrywczyńska Marta, Marszałek Andrzej, Drewa Tomasz.

Tytuł oryginału: Blood vessel matrix seeded with cells : a better alternative for abdominal wall reconstruction : a long-term study.

Czasopismo: BioMed Research International

Rocznik: 2015

Szczegóły: Art. ID 890613

Opis fizyczny: S. 1-8, il.

Uwagi: 10.1155/2015/890613

Impact Factor: 2.134

Punktacja MNiSW: 20.000


41/147


Autorzy: Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Piechowicz Katarzyna.

Tytuł oryginału: Northern pike (Esox lucius) collagen : extraction, characterization and potential application.

Czasopismo: International Journal of Biological Macromolecules

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 81

Opis fizyczny: S. 220-227, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.ijbiomac

Impact Factor: 3.138

Punktacja MNiSW: 25.000


42/147


Autorzy: Olewnik-Kruszkowska Ewa, Koter Izabela, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Richert Józef.

Tytuł oryginału: Degradation of polylactide composites under UV irradiation at 254 nm.

Czasopismo: Journal of Photochemistry and Photobiology. A: Chemistry

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 311

Opis fizyczny: S. 144-153, tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.jphotochem

Impact Factor: 2.477

Punktacja MNiSW: 25.000


43/147


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Bajek Anna, Sitkowska Justyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: PEGylation as a method of modification of collagen-elastin based scaffolds for tissue engineering.

Tytuł całości: 26th Annual Conference European Society for Biomaterials, Liverpool, 31st August-3rd September 2014.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2014

Opis fizyczny: P263


44/147


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Kulawiak Martyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Wpływ procesu neutralizacji na strukturę kolagenu.

Tytuł całości: I Seminarium Analizy Termicznej SeAT'2014, 6-9 kwietnia 2014, Zakopane, streszczenia, program.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe "Akapit" : 2014

Opis fizyczny: S. 44


45/147


Autorzy: Kuderko Joanna, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Wpływ dodatku kwasu skwarynowego na właściwości materiałów kolagenowo-elastynowych.

Tytuł całości: II Pomorskie Sympozjum Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej, Bydgoszcz, 05.04.2014.

Adres wydawniczy: [Bydgoszcz, s.n.] : 2014

Opis fizyczny: S. 31


46/147


Autorzy: Sitkowska Justyna, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Sieciowanie materiałów kolagenowo-elastynowych przy użyciu aldedyd-PEG-aldehyd.

Tytuł całości: II Pomorskie Sympozjum Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej, Bydgoszcz, 05.04.2014.

Adres wydawniczy: [Bydgoszcz, s.n.] : 2014

Opis fizyczny: S. 37


47/147


Autorzy: Kulawiak Martyna, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Wpływ stężenia roztworu kolagenu na wielkość porów w materiale.

Tytuł całości: II Pomorskie Sympozjum Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej, Bydgoszcz, 05.04.2014.

Adres wydawniczy: [Bydgoszcz, s.n.] : 2014

Opis fizyczny: S. 32


48/147


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Kulawiak Martyna, Sionkowska Alina, Bajek Anna.

Tytuł oryginału: Preparation and characterization of neutralized collagen hydrogels.

Tytuł całości: Tissue engineering and regenerative medicine international society TERMIS EU 2014, 10-13 June 2014, Genova, Italy, chapter meeting.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2014

Opis fizyczny: [1] s., il., tab.

Uwagi: Toż w: Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine 2014, Vol. 8 Suppl. 1, S. 360-361.


49/147


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Kuderko Joanna, Bajek Anna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Hydrożele kolagenowe sieciowane przy użyciu kwasu skwarynowego.

Tytuł równoległy: The use of squaric acid for cross-linking of collagen matrices.

Czasopismo: Inżynieria Biomateriałów

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 17 no. 128-129 nr spec.

Opis fizyczny: S. 71-73, il., tab.

Uwagi: Tekst pol. i ang.


50/147


Autorzy: Bajek Anna, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Rynkiewicz Aldona, Jundziłł Arkadiusz, Bodnar Magdalena, Marszałek Andrzej, Drewa Tomasz.

Tytuł oryginału: Effect of collagen gel and mesenchymal stem cells on cartilage repair : the in vivo preliminary study.

Czasopismo: Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 8 Suppl. 1

Opis fizyczny: S. 406


51/147


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Olszewski Kamil, Bajek Anna, Rynkiewicz Aldona, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Dialysis as a method of obtaining neutral collagen gels.

Czasopismo: Materials Science and Engineering. C

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 40

Opis fizyczny: S. 65-70, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.msec

Impact Factor: 3.088

Punktacja MNiSW: 30.000


52/147


Autorzy: Olszewski Kamil, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Surface properties of porous collagen-elastin materials cross-linked by PEG-NHS.

Tytuł całości: Breaking frontiers, submicron structures in physics and biology : XLVIII Zakopane School of Physics, 20th-25th May, 2013, Zakopane, Poland : book of abstracts.

Adres wydawniczy: Warsaw, Institute of Nuclear Physics PAN : 2013

Opis fizyczny: S. 69-70


53/147


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Olszewski Kamil, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: The use of bifunctional PEG derivatives for cross-linking of collagen matrices.

Tytuł całości: From the design to the application of biomaterials, XXV Symposium of the European Society for Biomaterials : 25th European Conference on Biomaterials, September 8th-12th, Madrid, 2013 : book of abstracts / eds.: Julio San Román [et al.].

Adres wydawniczy: Madrid, [s.n.] : 2013

Opis fizyczny: 1 s., il., tab.


54/147


Autorzy: Olszewski Kamil, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Właściwości powierzchniowe porowatych materiałów kolagenowych sieciowanych PEG-NHS.

Tytuł całości: I Pomorskie Sympozjum Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej, Bydgoszcz, 02.03.2013.

Adres wydawniczy: [Bydgoszcz, s.n.] : 2013

Opis fizyczny: 1 s.


55/147


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Olszewski Kamil, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Usieciowane materiały białkowe jako matryca dla hodowli komórkowych.

Tytuł całości: I Pomorskie Sympozjum Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej, Bydgoszcz, 02.03.2013.

Adres wydawniczy: [Bydgoszcz, s.n.] : 2013

Opis fizyczny: 1 s.


56/147


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Sionkowska Alina, Bajek Anna, Baczis-Macikowska A..

Tytuł oryginału: Wpływ cyklicznego zamrażania i rozmrażania na właściwości materiałów kolagenowych.

Tytuł równoległy: Freeze-thawing processing of collagen.

Czasopismo: Inżynieria Biomateriałów

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 16 no. 122-123 nr spec.

Opis fizyczny: S. 43-45, tab., wykr.

Uwagi: Tekst pol. i ang.
Uwagi: XXIV Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, 9-12 October 2014, Rytro, Poland.


57/147


Autorzy: Łukasiewicz Aleksander, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Marszałek Andrzej, Molski Stanisław, Drewa Tomasz.

Tytuł oryginału: Collagen/polypropylene composite mesh biocompatibility in abdominal wall reconstruction.

Czasopismo: Plastic and Reconstructive Surgery

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 131 no. 5

Opis fizyczny: S. 731e-740e, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1097/PRS.0b013e3182865d2c

Impact Factor: 3.328

Punktacja MNiSW: 40.000


58/147


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna.

Tytuł oryginału: Keratyna w medycynie i inżynierii tkankowej.

Tytuł równoległy: Keratin in medicine and tissue engineering.

Czasopismo: Polimery

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 58 nr 2

Opis fizyczny: S. 100-105, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14314/polimery

Impact Factor: 0.617

Punktacja MNiSW: 15.000


59/147


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Łuczyńska Nina, Bajek Anna, Rynkiewicz Aldona, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Charakterystyka usieciowanych materiałów kolagenowych.

Tytuł równoległy: Characterization of cross-linked collagen matrices.

Czasopismo: Inżynieria Biomateriałów

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 15 no. 114

Opis fizyczny: S. 46-51, il., wykr.

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Punktacja MNiSW: 7.000


60/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Kozłowska Justyna, Płanecka Anna, Gawron Magdalena.

Tytuł oryginału: Collagen-elastin based materials and their modification.

Tytuł całości: THERMEC 2011, International Conference on Processing & Manufacturing of Advanced Materials, August 1-5, 2011, Quebec City, Canada : abstracts.

Adres wydawniczy: Quebec City : 2011

Opis fizyczny: S. 104


61/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Płanecka Anna, Kozłowska Justyna, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Łoś Paulina.

Tytuł oryginału: Weathering of chitosan films in the presence of low- and high-molecular weight additives.

Czasopismo: Carbohydrate Polymers

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 84 no. 3

Opis fizyczny: S. 900-906, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 3.628

Punktacja MNiSW: 40.000


62/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Kozłowska Justyna, Płanecka Anna, Kurzawa Marzanna.

Tytuł oryginału: Photochemical behaviour of hydrolysed keratin.

Czasopismo: International Journal of Cosmetic Science

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 33 no. 6

Opis fizyczny: 503-508, tab., wykr.; streszcz. fr.


63/147


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Sionkowska Alina, Wieczorek A., Kozłowska Justyna, Płanecka Anna.

Tytuł oryginału: Właściwości mechaniczne i termiczne mieszanin poli(alkoholu winylowego) i elastyny.

Tytuł równoległy: The mechanical and thermal properties of poly(vinyl alcohol) / elastin hydrolysates blends.

Czasopismo: Inżynieria Biomateriałów

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 14 no. 109-111

Opis fizyczny: S. 29-31, tab.

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Punktacja MNiSW: 7.000


64/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Płanecka Anna, Kozłowska Justyna, Skopińska-Wiśniewska Joanna.

Tytuł oryginału: Study on the thermal properties of poly(vinyl alcohol) in the presence of collagen.

Tytuł całości: IV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 17-19 czerwca 2010 / [Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii ; Polskie Towarzystwo Chemiczne].

Adres wydawniczy: [Toruń, s.n.] : 2010

Opis fizyczny: S. 105


65/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Płanecka Anna, Łoś Paulina, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Weathering of chitosan films in the presence of additives.

Tytuł całości: MACRO2010, 43rd IUPAC World Polymer Congress, Polymer Science in the Service of Society, Scottish Exhibition and Conference Centre, Glasgow, UK, 11-16 July 2010 : abstract book and programme.

Adres wydawniczy: Cambridge, RSC : 2010

Opis fizyczny: F20_P13


66/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Gawron Magdalena, Kozłowska Justyna, Płanecka Anna.

Tytuł oryginału: Chemical cross-linking of collagen and elastin hydrolysates.

Tytuł całości: MACRO2010, 43rd IUPAC World Polymer Congress, Polymer Science in the Service of Society, Scottish Exhibition and Conference Centre, Glasgow, UK, 11-16 July 2010 : abstract book and programme.

Adres wydawniczy: Cambridge, RSC : 2010

Opis fizyczny: A1_P21


67/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Płanecka Anna, Kozłowska Justyna, Łoś Paulina, Skopińska-Wiśniewska Joanna.

Tytuł oryginału: Modification of photochemical stability of chitosan.

Tytuł całości: XVI Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych" = 16th Workshop "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives", Zakopane, 22-24.9.2010.

Adres wydawniczy: [Łódź, Polskie Towarzystwo Chitynowe] : 2010

Opis fizyczny: 2 s.


68/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna, Płanecka Anna, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Łoś Paulina.

Tytuł oryginału: The modification of surface properties of chitozan materials by solar radiation.

Tytuł całości: XVI Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych" = 16th Workshop "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives", Zakopane, 22-24.9.2010.

Adres wydawniczy: [Łódź, Polskie Towarzystwo Chitynowe] : 2010

Opis fizyczny: 1 s.


69/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Płanecka Anna, Kozłowska Justyna, Skopińska-Wiśniewska Joanna.

Tytuł oryginału: Study on the thermal properties of poly(vinyl alcohol) in the presence of collagen

Czasopismo: Copernican Letters

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 1

Opis fizyczny: S. 112-116, tab., wykr.


70/147


Autorzy: Metreveli Nunu, Jariashvili Ketevan, Namicheishvili Luisa, Chilvaidze Eduard, Sionkowska Alina, Skopińska Joanna.

Tytuł oryginału: UV-vis and FT-IR spectra of ultraviolet irradiated collagen in the presence of antioxidant ascorbic acid.

Czasopismo: Ecotoxicology and Environmental Safety

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 73 no. 3

Opis fizyczny: S. 448-455

Impact Factor: 2.340

Punktacja MNiSW: 32.000


71/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Gawron Magdalena, Kozłowska Justyna, Płanecka Anna.

Tytuł oryginału: Chemical and thermal cross-linking of collagen and elastin hydrolysates.

Czasopismo: International Journal of Biological Macromolecules

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 47 no. 4

Opis fizyczny: S. 570-577, wykr., tab., rys.; abstr. ang.

Impact Factor: 2.502

Punktacja MNiSW: 20.000


72/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Płanecka Anna, Kozłowska Justyna, Łoś Paulina, Skopińska-Wiśniewska Joanna.

Tytuł oryginału: Odporność fotochemiczna chitozanu w obecności dodatków : kolagenu, glutationu, kamforochinonu, fentyloalaniny oraz tyrozyny.

Tytuł równoległy: Photochemical stability of chitosan in the presence of small amount of collagen, glutathione, camphoroquinone, phenylalanine and tyrosine.

Czasopismo: Inżynieria Biomateriałów

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 13 no. 99-101

Opis fizyczny: S. 90-92, wykr.

Uwagi: Tekst równoległy pol. i ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


73/147


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Sionkowska Alina, Gawron Magdalena, Kozłowska Justyna, Płanecka Anna.

Tytuł oryginału: Charakterystyka usieciowanych biomateriałów na bazie kolagenu i elastyny.

Tytuł równoległy: The characterization of cross-linked collagen and collagen/elastin based biomaterials.

Czasopismo: Inżynieria Biomateriałów

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 13 no. 99-101

Opis fizyczny: S. 97-99, tab.

Uwagi: Tekst równoległy pol. i ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


74/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna, Płanecka Anna, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Łoś Paulina.

Tytuł oryginału: Właściwości powierzchniowe wybranych materiałów chitozanowych

Tytuł równoległy: Surface properties of different chitosan materials

Czasopismo: Inżynieria Biomateriałów

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 13 no. 99-101

Opis fizyczny: S. 53-55, tab.

Uwagi: Tekst równoległy pol. i ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


75/147


Autorzy: Skrzyński Sławomir, Sionkowska Alina, Marciniak Agata, Skopińska-Wiśniewska Joanna.

Tytuł oryginału: Causes of formation of the intervertebral disc diseases, colloquially termed as slipped disk, in the aspects of disorders of structure and function of human collagen : preliminary report.

Tytuł równoległy: Przyczyny powstawania chorób krążka międzykręgowego zwanego potocznie dyskiem w aspekcie zaburzeń budowy i funkcji kolagenu ludzkiego : doniesienie wstępne.

Czasopismo: Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Rocznik: 2010

Szczegóły: no. 1 (17)

Opis fizyczny: S. 93-98, tab., wykr.

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


76/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Płanecka Anna, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: The influence of UV irradiation on the properties of chitosan films containing keratin.

Czasopismo: Polymer Degradation and Stability

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 95 no. 12

Opis fizyczny: S. 2486-2491

Impact Factor: 2.594

Punktacja MNiSW: 32.000


77/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna, Płanecka Anna, Skopińska-Wiśniewska Joanna.

Tytuł oryginału: The influence of keratin addition on the properties of chitosan materials.

Tytuł całości: 15th Workshop "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives", Toruń, September 28-30nd 2009.

Adres wydawniczy: Łódź, Polskie Towarzystwo Chitynowe : 2009

Opis fizyczny: 1 s.


78/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Płanecka Anna, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Spectroscopic studies into the influence of UV radiation on keratin hydrolysates.

Tytuł całości: Environmental and advanced polymeric materials, degradation, stabilisation, modifications and aplications : 28th Polymer Degradation Discussion Group Meeting, September 6-10th, 2009 : abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2009

Opis fizyczny: P1


79/147


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna, Płanecka Anna.

Tytuł oryginału: Photochemical stability of kreatin hydrolysates.

Tytuł całości: European Young Investigator Conference 2009, Słubice, Poland, June 18-21, 2009.

Adres wydawniczy: Poznań, Adam Mickiewicz University : 2009

Opis fizyczny: S. 73


80/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna, Skopińska-Wiśniewska Joanna.

Tytuł oryginału: Kolagenowe struktury porowate jako potencjalne substytuty kości.

Tytuł całości: III Regionalne Seminarium Doktoranckie, Toruń, 23-24 października 2009 roku.

Adres wydawniczy: [Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika] : 2009

Opis fizyczny: S. 63


81/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Płanecka Anna.

Tytuł oryginału: Wpływ promieniowania UV na właściwości filmów chitozanowych z domieszką keratyny.

Tytuł całości: III Regionalne Seminarium Doktoranckie, Toruń, 23-24 października 2009 roku.

Adres wydawniczy: [Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika] : 2009

Opis fizyczny: S. 62


82/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna, Płanecka Anna, Skopińska-Wiśniewska Joanna.

Tytuł oryginału: Comparison of the properties of novel materials based on collagen, chitosan and hydroxyapatite.

Tytuł całości: New frontiers in macromolecular science, from macromolecular concepts of living matter to polymers for better quality of life : 73rd Prague Meetings on Macromolecules, Prague, July 5-9, 2009 : programme booklet.

Adres wydawniczy: [Prague, Institute of Macromolecular Chemistry AS CR] : 2009

Opis fizyczny: S. 65


83/147


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Sionkowska Alina, Kamińska Alina, Kaźnica Anna, Joachimiak Romana, Drewa Tomasz.

Tytuł oryginału: Surface characterization of collagen/elastin based biomaterials for tissue regeneration.

Czasopismo: Applied Surface Science

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 255 no. 19

Opis fizyczny: S. 8286-8292, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.apsusc

Impact Factor: 1.616

Punktacja MNiSW: 20.000


84/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Płanecka Anna, Kozłowska Justyna, Skopińska-Wiśniewska Joanna.

Tytuł oryginału: Surface properties of UV-irradiated poly(vinyl alcohol) films containing small amount of collagen.

Czasopismo: Applied Surface Science

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 255 no. 7

Opis fizyczny: S. 4135-4139, il., tab.

Impact Factor: 1.616

Punktacja MNiSW: 20.000


85/147


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna, Płanecka Anna.

Tytuł oryginału: Modyfikacja właściwości biomateriałów chitozanowych przez dodatki hydrolizatów keratyny.

Tytuł równoległy: The modification biomaterial properties by addition of keratin hydrolyzates.

Czasopismo: Inżynieria Biomateriałów

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 12 no. 89-91

Opis fizyczny: S. 122-124, rys., tab.

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


86/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Płanecka Anna, Kozłowska Justyna, Skopińska-Wiśniewska Joanna.

Tytuł oryginału: Collagen fibril formation in poly(vinyl alcohol) and poly(vinyl pyrrolidone) films.

Czasopismo: Journal of Molecular Liquids

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 144 no. 1-2

Opis fizyczny: S. 71-74, il., tab.

Impact Factor: 1.278

Punktacja MNiSW: 15.000


87/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Wiśniewski Marcin.

Tytuł oryginału: Collagen-synthetic polymer interactions in solution and in thin films.

Czasopismo: Journal of Molecular Liquids

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 145 no. 3

Opis fizyczny: S. 135-138, tab., wykr.

Impact Factor: 1.278

Punktacja MNiSW: 15.000


88/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Płanecka Anna, Kozłowska Justyna, Skopińska-Wiśniewska Joanna.

Tytuł oryginału: Photochemical stability of poly(vinyl alcohol) in the presence of collagen.

Czasopismo: Polymer Degradation and Stability

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 94 no. 3

Opis fizyczny: S. 383-388, tab., wykr.

Impact Factor: 2.154

Punktacja MNiSW: 24.000


89/147


Autorzy: Skrzyński Sławomir, Sionkowska Alina, Marciniak Agata, Skopińska-Wiśniewska Joanna.

Tytuł oryginału: DSC study of collagen in disc disease.

Tytuł całości: International Symposium Breaking Frontiers: Submicron Structures in Physics and Biology XLII Zakopane School of Physic, May 19 - 24, 2008, Zakopane, Poland, program and book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2008

Opis fizyczny: S. 34


90/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Płanecka Anna, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: The influence of collagen on the surface properties of PVP and PVA films.

Tytuł całości: Polymers at frontiers of science and technology, the 42nd IUPAC World Polymer Congress MACRO 2008, June 29 - July 4, Taipei / organized by The Polymer Society, Taipei (PST).

Adres wydawniczy: Taipei, National Tsing Hua University : 2008

Opis fizyczny: [2] s.


91/147


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: New biomaterials based on collagen and elastin hydrolyzates.

Tytuł całości: Polymers of special applications, V Polish-Ukrainian Conference, Radom - Święta Katarzyna, June 17-19, 2008, Poland : abstracts.

Adres wydawniczy: Radom, Technical University : 2008

Opis fizyczny: S. 99


92/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Płanecka Anna, Wieczorek A..

Tytuł oryginału: The influence of UV irradiation on the surface of poli(vinyl alkohol)blends with collagen.

Tytuł całości: Polymers of special applications, V Polish-Ukrainian Conference, Radom - Święta Katarzyna, June 17-19, 2008, Poland : abstracts.

Adres wydawniczy: Radom, Technical University : 2008

Opis fizyczny: S. 65


93/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Płanecka Anna, Wieczorek A..

Tytuł oryginału: The influence of polymer matrix on collagen structure.

Tytuł całości: Polymers of special applications, V Polish-Ukrainian Conference, Radom - Święta Katarzyna, June 17-19, 2008, Poland : abstracts.

Adres wydawniczy: Radom, Technical University : 2008

Opis fizyczny: S. 48


94/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Wieczorek A., Kozłowska Justyna, Płanecka Anna.

Tytuł oryginału: The influence of structural proteins on photochemical stability of PVA.

Tytuł całości: Polymers of special applications, V Polish-Ukrainian Conference, Radom - Święta Katarzyna, June 17-19, 2008, Poland : abstracts.

Adres wydawniczy: Radom, Technical University : 2008

Opis fizyczny: S. 73


95/147


Autorzy: Chaberska Hanna, Bazylak Grzegorz, Pokrywczyńska Marta, Skopińska-Wiśniewska Joanna.

Tytuł oryginału: Poly(methyl methacrylate) as biomaterials for tissue engineering.

Tytuł całości: Polymers of special applications, V Polish-Ukrainian Conference, Radom - Święta Katarzyna, June 17-19, 2008, Poland : abstracts.

Adres wydawniczy: Radom, Technical University : 2008

Opis fizyczny: S. 100, tab.


96/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Kozłowska Justyna, Płanecka Anna.

Tytuł oryginału: Biopolymeric materials modyfied by UV radiation for medical applications.

Tytuł całości: Programa nacìonal'noï naukovo-tehnìčnoï konferencìï z mižnarodnoû učastû "Aktual'nì problemi sintezu ì stvorennâ novih bìologìčno aktivnih spoluk ta farmacevtičnih preparatìv" [...].

Adres wydawniczy: Lvìv : 2008

Opis fizyczny: S. 242


97/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Płanecka Anna, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: The influence of UV irradiation on the morphology of poli(vinyl alcohol) blends with collagen.

Czasopismo: Acta Biochimica Polonica

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 55 suppl. 4

Opis fizyczny: 1 s.

Uwagi: Abstracts of the Central European Congress of Life Sciences "EUROBIOTECH 2008", Kraków, Poland, 17th-19th October 2008.


98/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Płanecka Anna.

Tytuł oryginału: The influence of UV irradiation on PVP/collagen biomaterials.

Czasopismo: Acta Biochimica Polonica

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 55 suppl. 4

Opis fizyczny: 1 s.

Uwagi: Abstracts of the Central European Congress of Life Sciences "EUROBIOTECH 2008", Kraków, Poland, 17th-19th October 2008.


99/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna, Płanecka Anna, Skopińska-Wiśniewska Joanna.

Tytuł oryginału: Collagen fibrils in UV irradiated poly(vinyl pyrrolidone) films.

Czasopismo: Applied Surface Science

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 255 no. 5

Opis fizyczny: S. 2030-2039, il., tab.

Impact Factor: 1.576

Punktacja MNiSW: 20.000


100/147


Autorzy: Svintradze David V., Mrevlishvili George M., Metreveli Nunu, Jariashvili Ketevan, Namicheishvili Luisa, Skopińska Joanna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Collagen-DNA complex.

Czasopismo: Biomacromolecules

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 9 no. 2

Opis fizyczny: S. 21-28, il., wykr.

Impact Factor: 4.146

Punktacja MNiSW: 24.000


101/147


Autorzy: Chaberska Hanna, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Pokrywczyńska Marta, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Wpływ fotoutlenienia powierzchni filmów poli(metakrylanu metylu) na ich biokompatybilność.

Tytuł równoległy: Influence of photo-oxidation of surface poli(methyl methacrylate) films on its biocompatibility.

Czasopismo: Inżynieria Biomateriałów

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 11 no. 77-80

Opis fizyczny: S. 93-95, tab.

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


102/147


Autorzy: Skrzyński Sławomir, Sionkowska Alina, Marciniak Agata, Skopińska-Wiśniewska Joanna.

Tytuł oryginału: Causes of formation of the intervertebral disc diseases, colloquially termed as slipped disk, in the aspects of disorders of structure and function of human collagen : preliminary report.

Tytuł równoległy: Przyczyny powstawania chorób krążka międzykręgowego zwanego potocznie dyskiem w aspekcie zaburzeń budowy i funkcji kolagenu ludzkiego : doniesienie wstępne.

Czasopismo: Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Rocznik: 2008

Szczegóły: no. 5 (Conference materials)

Opis fizyczny: S. 46-50, tab., wykr.

Uwagi: II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa = 2nd International Congress of the Polish Society of Spinal Surgery, 24-25 October 2008, Zakopane, Poland.


103/147


Autorzy: Drewa Tomasz, Joachimiak Romana, Kaźnica Anna, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Sionkowska Alina, Sir Jan, Sarafian Victoria, Łysik-Miśkurka Joanna.

Tytuł oryginału: Porównanie wzrostu komórek macierzystych mieszków włosowych i szpiku kostnego do wzrostu komórek urotelialnych i fibroblastów na matrycy z kolagenu typu I.

Czasopismo: Polimery w Medycynie

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 38 nr 2

Opis fizyczny: S. 1-20, il., wykr.

Punktacja MNiSW: 4.000


104/147


Autorzy: Łukasiewicz Aleksander, Drewa Tomasz, Skopińska-Wiśniewska Joanna.

Tytuł oryginału: Zastosowanie implantu kolagenowego w rekonstrukcji powłok jamy brzusznej na modelu zwierzęcym : doniesienie wstępne.

Czasopismo: Polimery w Medycynie

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 38 nr 3

Opis fizyczny: S. 1-10

Punktacja MNiSW: 4.000


105/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna, Płanecka Anna, Skopińska-Wiśniewska Joanna.

Tytuł oryginału: Photochemical stability of poly(vinyl pyrrolidone) in the presence of collagen.

Czasopismo: Polymer Degradation and Stability

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 93 no. 12

Opis fizyczny: S. 2127-2132, tab., wykr.

Impact Factor: 2.320

Punktacja MNiSW: 24.000


106/147


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Sionkowska Alina, Wiśniewski Marcin, Rożnowska Anna.

Tytuł oryginału: Photochemical reactions of elastin hydrolysates.

Tytuł całości: 2nd European Conference on Chemistry for Life Sciences, 4-8 September, 2007, Wrocław (Poland).

Adres wydawniczy: Wrocław, Faculty of Chemistry, University of Wrocław : 2007

Opis fizyczny: S. 289


107/147


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Sionkowska Alina, Śmiechowski Krzysztof, Żarłok Jan, Maxwell Clark A., Wess Timothy J..

Tytuł oryginału: Wpływ dogarbowania kolagenu na właściwości skór wyprawionych.

Tytuł równoległy: The influence or retanning of collagen on the leather properties.

Tytuł całości: 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS - DCE, International Conf. on Chemistry and the Environment, 9-12 September 2007 Toruń : abstract book = 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego / ed. Bogusław Buszewski, Monika Michel.

Adres wydawniczy: [Toruń], Faculty of Chemistry Nicolaus Copernicus University : [2007]

Opis fizyczny: S. 129


108/147


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Sionkowska Alina, Wiśniewski Marcin.

Tytuł oryginału: Przemiany fotochemiczne w hydrolizatach elastyny.

Tytuł równoległy: Photochemical reactions of elastin hydrolysates.

Tytuł całości: 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS - DCE, International Conf. on Chemistry and the Environment, 9-12 September 2007 Toruń : abstract book = 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego / ed. Bogusław Buszewski, Monika Michel.

Adres wydawniczy: [Toruń], Faculty of Chemistry Nicolaus Copernicus University : [2007]

Opis fizyczny: S. 133


109/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Skopińska Joanna, Wiśniewski Marcin, Edge Ruth, Navaratnam Suppiah.

Tytuł oryginału: Flash photolysis and pulse radiolysis studies on elastin hydrolysates in water solution.

Tytuł całości: International Conference Modern Physical Chemistry for Advanced Materials (MPC'07), devoted to the 100th anniversary of the birth of Professor Nikolai Izmailov, June 26-30, 2007 : book of abstracts.

Adres wydawniczy: Kharkiv, V. N. Karazin Kharkiv National University : 2007

Opis fizyczny: S. 343-344


110/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Skopińska Joanna, Wiśniewski Marcin, Śmiechowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Collagen- synthetic polymer interactions in solution and in thin films.

Tytuł całości: International Conference Modern Physical Chemistry for Advanced Materials (MPC'07), devoted to the 100th anniversary of the birth of Professor Nikolai Izmailov, June 26-30, 2007 : book of abstracts.

Adres wydawniczy: Kharkiv, V. N. Karazin Kharkiv National University : 2007

Opis fizyczny: S. 344-345


111/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Wiśniewski Marcin, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Metreveli Nunu, Jariashvili Ketevan, Namicheishvili Luisa, Svintradze David V., Mrevlishvili George M..

Tytuł oryginału: Modyfikacja kolagenu promieniowaniem UV w obecności kwasu askorbinowego.

Tytuł całości: Modyfikacja polimerów, stan i perspektywy w roku 2007 / pod red. Ryszarda Stellera i Danuty Żuchowskiej.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 2007

Opis fizyczny: S. 345-348, wykr.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 3.000


112/147


Autorzy: Śmiechowski Krzysztof, Żarłok Jan, Sionkowska Alina, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Maxwell Clark A., Wess Timothy J..

Tytuł oryginału: Degradacja termiczna kolagenu w skórze wyprawionej.

Tytuł całości: Modyfikacja polimerów, stan i perspektywy w roku 2007 / pod red. Ryszarda Stellera i Danuty Żuchowskiej.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 2007

Opis fizyczny: S. 359-362, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


113/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Wiśniewski Marcin, Skopińska Joanna, Manas Sonia, Rihter Christoph.

Tytuł oryginału: The comparision of photodegradation of natural polymers by solar and artificial UV radiation.

Tytuł całości: Natural and artificial ageing of polymers, 3rd European Weathering Symposium, 12th - 14th September 2007, Krakow, Poland / ed. Thomas Reichert.

Adres wydawniczy: Pfinztal, Gesellschaft für Umweltsimulation : 2007

Opis fizyczny: S. 305-314, wykr.

Seria: (CEEES Publication ;No. 8)


114/147


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Sionkowska Alina, Joachimiak Romana, Kaźnica Anna, Drewa Tomasz, Bajer Krzysztof, Dzwonkowski Janusz.

Tytuł oryginału: Biomateriały na bazie kolagenu i hydrolizatów elastyny modyfikowane promieniowaniem UV.

Tytuł równoległy: The modification of new collagen-elastin hydrolysates biomaterials by ultraviolet irradiation.

Czasopismo: Inżynieria Biomateriałów

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 10 no. 69-72

Opis fizyczny: S. 67-69, wykr.

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


115/147


Autorzy: Svintradze David V., Mrevlishvili George M., Metreveli Nunu, Jariashvili Ketevan, Namicheishvili Luisa, Skopińska Joanna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Investigation of collagen-DNA films.

Czasopismo: Journal of Biological Physics and Chemistry

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 7 no. 3

Opis fizyczny: S. 107-116

Punktacja MNiSW: 3.000


116/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Skopińska Joanna, Wiśniewski Marcin, Leźnicki Antoni.

Tytuł oryginału: Spectroscopic studies into the influence of UV radiation on elastin in the presence of collagen.

Czasopismo: Journal of Photochemistry and Photobiology. B: Biology

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 86 no. 2

Opis fizyczny: S. 186-191, tab., wykr.

Impact Factor: 1.919

Punktacja MNiSW: 15.000


117/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Wiśniewski Marcin, Skopińska Joanna, Lazare Sylvain, Tokarev Vladimir.

Tytuł oryginału: The influence of KrF excimer laser irradiation on the surface of collagen and collagen/PVP films.

Tytuł całości: The 9th International Conference on Solar Energy and Applied Photochemistry SOLAR' 06 and the 6th International Training Workshop on Environmental Photochemistry ENPHO' 06, 23-27 January 2006, Cairo, Egypt, book of abstracts / ed.: M.S.A. Abdel-Mottaleb.

Adres wydawniczy: Cairo : 2006

Opis fizyczny: S. 107-108


118/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Wiśniewski Marcin, Kaczmarek Halina, Skopińska Joanna, Chevallier Pascale, Mantovani Diego, Lazare Sylvain, Tokarev Vladimir.

Tytuł oryginału: The influence of UV irradiation on surface composition of collagen/PVP blended films.

Czasopismo: Applied Surface Science

Rocznik: 2006

Szczegóły: Vol. 253 no. 4

Opis fizyczny: S. 1970-1977, il., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.apsusc

Impact Factor: 1.436

Punktacja MNiSW: 20.000


119/147


Autorzy: Wiśniewski Marcin, Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Skopińska Joanna, Lazare Sylvain, Tokarev Vladimir.

Tytuł oryginału: Zastosowanie technik mikroskopii skaningowej do pomiarów właściwości powierzchniowych biomateriałów poddanych działaniu promieniowania laserowego.

Czasopismo: Elektronika

Rocznik: 2006

Szczegóły: R. 47 nr 5

Opis fizyczny: S. 33-36, il., wykr.

Punktacja MNiSW: 4.000


120/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Wiśniewski Marcin, Skopińska Joanna, Mantovani Diego.

Tytuł oryginału: Effects of solar radiation on collagen-based biomaterials.

Czasopismo: International Journal of Photoenergy

Rocznik: 2006

Szczegóły: ID 29196

Opis fizyczny: S. 1-6, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1155/IJP

Impact Factor: 0.948

Punktacja MNiSW: 20.000


121/147


Autorzy: Wiśniewski Marcin, Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Skopińska Joanna, Lazare Sylvain, Tokarev Vladimir.

Tytuł oryginału: The influence of KrF excimer laser irradiation on the surface of collagen and collagen/PVP films.

Czasopismo: International Journal of Photoenergy

Rocznik: 2006

Szczegóły: ID 35126

Opis fizyczny: S. 1-7, il.

Uwagi: 10.1155/IJP

Impact Factor: 0.948

Punktacja MNiSW: 20.000


122/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Skopińska Joanna, Wiśniewski Marcin, Leźnicki Antoni, Fisz Jacek J..

Tytuł oryginału: Spectroscopic studies into the influence of UV radiation on elastin hydrolysates in water solution.

Czasopismo: Journal of Photochemistry and Photobiology. B: Biology

Rocznik: 2006

Szczegóły: Vol. 85 no. 1

Opis fizyczny: S. 79-84, tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.jphotobiol

Impact Factor: 1.909

Punktacja MNiSW: 15.000


123/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Wiśniewski Marcin, Skopińska Joanna, Poggi G. F., Marsano Enrico, Maxwell Clark A., Wess Tim J..

Tytuł oryginału: Thermal and mechanical properties of UV irradiated collagen/chitosan thin films

Czasopismo: Polymer Degradation and Stability

Rocznik: 2006

Szczegóły: Vol. 91 no. 12

Opis fizyczny: S. 3026-3032

Uwagi: a

Impact Factor: 2.174

Punktacja MNiSW: 24.000


124/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Wiśniewski Marcin, Skopińska Joanna, Lazare Sylvain, Tokarev Vladimir.

Tytuł oryginału: The influence of UV irradiation on the surface of chitosan films.

Czasopismo: Surface Science

Rocznik: 2006

Szczegóły: Vol. 600 no. 18

Opis fizyczny: S. 3775-3779, il., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.susc

Impact Factor: 1.880

Punktacja MNiSW: 24.000


125/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Skopińska Joanna, Wiśniewski Marcin.

Tytuł oryginału: The influence of UV irradiation on collagen/elastin blends.

Tytuł całości: 26th Meeting of Polymer Degradation Discussion Group Degradation and Stabilisation of Polymers and Nanocomposites, August 31-September 2, 2005, Birmingham, United Kingdom, finale programme.

Adres wydawniczy: Birmingham, University of Sussex : 2005

Opis fizyczny: S. P4

Uwagi: Bibliogr.


126/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Anna, Wiśniewski Marcin, Skopińska Joanna, Lazare Sylvain, Tokarev Vladimir.

Tytuł oryginału: The influence of-irradiation on the surface of chitosan films.

Tytuł całości: ECOSS 23, European Conference on Surface Science, Berlin, Freie Universität, September 4-9, 2005 : programm / abstracts.

Adres wydawniczy: Berlin, Freie Universität : 2005

Opis fizyczny: S. 261


127/147


Autorzy: Habermehl Jason, Skopińska Joanna, Boccafoschi Francesca, Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Laroche Gaétan, Mantovani Diego.

Tytuł oryginału: Preparation of ready-to-use, stockable and reconstituted collagen.

Czasopismo: Macromolecular Bioscience

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 5 no. 9

Opis fizyczny: S. 821-828, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1002/mabi

Impact Factor: 1.891

Punktacja MNiSW: 24.000


128/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Wiśniewski Marcin, Skopińska Joanna, Vicini Silvia, Marsano Enrico.

Tytuł oryginału: The influence of UV irradiation on the mechanical properties of chitozan/poly(vinyl pyrrolidone) blends

Czasopismo: Polymer Degradation and Stability

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 88 no. 2

Opis fizyczny: S. 261-267

Uwagi: a

Impact Factor: 1.749

Punktacja MNiSW: 24.000


129/147


Autorzy: Marsano Enrico, Bianchi E., Vicini Silvia, Compagnino L., Sionkowska Alina, Skopińska Joanna, Wiśniewski Marcin.

Tytuł oryginału: Stimuli responsive gels based on interpenetrating network of chitosan and poly(vinylpyrrolidone).

Czasopismo: Polymer

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 46 no. 5

Opis fizyczny: S. 1595-1600

Impact Factor: 1.891

Punktacja MNiSW: 24.000


130/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Wiśniewski Marcin, Skopińska Joanna, Lazare Sylvain, Tokarev Vladimir.

Tytuł oryginału: Surface properties of laser irradiated collagen films.

Tytuł całości: Biophotonics, from fundamental principles to health environment. Security and defence applications, September 29-October 9, 2004, Ottawa, Ontario, Canada.

Adres wydawniczy: Ottawa, University of Toronto : 2004

Opis fizyczny: S. [1]

Uwagi: Bibliogr.


131/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Skopińska Joanna, Wiśniewski Marcin.

Tytuł oryginału: Mechanical properties of biopolymeric materials for biomedical applications.

Tytuł całości: III Polish-Ukrainian Conference "Polymers of Special Applications", Radom, June 15-18, Radom, Poland : abstracts.

Adres wydawniczy: Radom, University of Technology : 2004

Opis fizyczny: S. 85


132/147


Autorzy: Habermehl Jason, Skopińska Joanna, Boccafoschi Francesca, Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Laroche Gaétan, Mantovani Diego.

Tytuł oryginału: Collagen-based scaffold for vascular tissue engineering : influences of the method of preparation on performances.

Tytuł całości: Polymer biomaterials, biomimetic amd bioanalogous systems : 43rd Microsymposium of P.M.M., Prague, 11-15 July 2004 : programme booklet.

Adres wydawniczy: Prague, Institute of Macromolecular Chemistry Academy of Sciences of the Czech Republic : 2004

Opis fizyczny: S. 1-22, il., tab., wykr.


133/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Skopińska Joanna, Wiśniewski Marcin, Manas Sonia, Richter Christoph.

Tytuł oryginału: The influence of solar UV irradiation on collagen based biomaterials.

Tytuł całości: The improving human potential programme : access to research infrastructures activity, research results at plataforma solar de Almería within the year 2003 access campaign.

Adres wydawniczy: Madrid, Ciemat : 2004

Opis fizyczny: S. 107-114

Seria: (Serie Ponencias)

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 12.000


134/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Wiśniewski Marcin, Skopińska Joanna, Kennedy Craig J., Wess Tim J..

Tytuł oryginału: Molecular interactions in collagen and chitosan blends.

Czasopismo: Biomaterials

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 25

Opis fizyczny: S. 795-801

Impact Factor: 3.733

Punktacja MNiSW: 24.000


135/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Wiśniewski Marcin, Skopińska Joanna, Kennedy Craig J., Wess Tim J..

Tytuł oryginału: The photochemical stability of collagen-chitosan blends.

Czasopismo: Journal of Photochemistry and Photobiology. A: Chemistry

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 162

Opis fizyczny: S. 545-554

Impact Factor: 2.235

Punktacja MNiSW: 20.000


136/147


Autorzy: Marsano Enrico, Vicini Silvia, Skopińska Joanna, Wiśniewski Marcin, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Chitosan and poly(vinyl pyrrolidone) : compatibility and miscibility of blends.

Czasopismo: Macromolecular Symposia

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 218

Opis fizyczny: S. 251-260, tab., wykr.

Uwagi: 10.1002/masy

Impact Factor: 0.691

Punktacja MNiSW: 10.000


137/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Skopińska Joanna, Wiśniewski Marcin.

Tytuł oryginału: Photochemical stability of collagen/poly(vinyl alcohol) blends.

Czasopismo: Polymer Degradation and Stability

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 83 no. 1

Opis fizyczny: S. 117-125

Impact Factor: 1.685

Punktacja MNiSW: 16.000


138/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Wiśniewski Marcin, Kowalonek Jolanta, Skopińska Joanna.

Tytuł oryginału: Surface characteristics of UV-irradiated collagen/PVP blended films.

Czasopismo: Surface Science

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 566-568

Opis fizyczny: S. 608-612, il., tab.

Uwagi: 10.1016/j.susc

Impact Factor: 2.168

Punktacja MNiSW: 20.000


139/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Skopińska Joanna, Wiśniewski Marcin.

Tytuł oryginału: Photochemical stability of collagen/poly (ethylene glycol) blends.

Tytuł całości: 42nd Microsymposium, degradation, stabilization and recycling of polymers, Prague, 14-17 July, 2003.

Adres wydawniczy: Prague, Institute of Macromolecular Chemistry Academy of Sciences of the Czech Republic : 2003

Opis fizyczny: S. P 04


140/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Kowalonek Jolanta, Skopińska Joanna, Wiśniewski Marcin.

Tytuł oryginału: Surface states of UV-irradiationcollagen/PVP blended films.

Tytuł całości: ECOSS 22, 22nd European Conference on Surface Science, Praha, Czech Republic, September 7-12, 2003 : book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2003

Opis fizyczny: [2] s., il.


141/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Wiśniewski Marcin, Skopińska Joanna, Lazare Sylvain.

Tytuł oryginału: The influence of poly(vinyl pyrrolidone) on flourescence of collagen.

Tytuł całości: European Science Foundation, Ultra School on "Ultrafast processes in photochemistry and photobiology", 25-30 August, 2003, Toruń, Poland : book of abstracts.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 73

Uwagi: Bibliogr.


142/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Wiśniewski Marcin, Skopińska Joanna, Lazare Sylvain.

Tytuł oryginału: The influence of synthetic on photochemical stability of collagen.

Tytuł całości: Europolymer Congress 2003, Stockholm, Sweden, June 23-27, 2003 : book of abstracts.

Adres wydawniczy: Stockholm, Royal Institute of Technology : 2003

Opis fizyczny: S. [1-2], wykr.

Uwagi: Bibliogr.


143/147


Autorzy: Compagnino L., Marsano Enrico, Sionkowska Alina, Skopińska Joanna, Vicini Silvia.

Tytuł oryginału: Chitosan and poly(vinyl pyrrolidone) : compatibility and hydrogels synthesis.

Tytuł całości: XVI Convegno Italiano di Scienza e Tecnologia delle Macromolecole, Pisa, 22-25 Settembre, 2003, area della ricerca CNR.

Adres wydawniczy: Pisa, PACINIeditore : 2003

Opis fizyczny: S. 34

Uwagi: Bibliogr.


144/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Skopińska Joanna, Wiśniewski Marcin.

Tytuł oryginału: Photoageing of collagen.

Tytuł całości: International Summer School for Postdoctoral Scientists and Advanced Students, island of spetses (Greece), August 18th - 30th, 2002 : poster abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2002

Opis fizyczny: S. 97


145/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Świątek Małgorzata, Skopińska Joanna, Wiśniewski Marcin.

Tytuł oryginału: Photochemical stability of collagen/poly (vinyl alcohol) blends.

Tytuł całości: International Workshop on Advanced Frontiers in Polymer Science (AFPS 2002), benedettine conference hall S. Paolo a Ripa d'Arno 16, 56125, Pisa, Italy, September 11-13, 2002.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2002

Opis fizyczny: S. 89

Uwagi: Bibliogr.


146/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Wiśniewski Marcin, Skopińska Joanna, Pedemonte Enrico, Vicini Silvia.

Tytuł oryginału: Mechanical properties of collagen/ poly(vinyl pyrrolidone) blends.

Tytuł całości: Polydays 2002, Berlin, September 30 - October 02, 2002 : book of abstracts.

Adres wydawniczy: Berlin, BVP : 2002

Opis fizyczny: S. P 6.2

Uwagi: Bibliogr.


147/147


Autorzy: Sionkowska Alina, Kaczmarek Halina, Skopińska Joanna, Wiśniewski Marcin.

Tytuł oryginału: Photochemical stability of collagen/poly(vinyl pyrrolidone) blends.

Tytuł całości: Second International Conference on Polymer Modification, Degradation and Stabilisation MoDeSt 2002, 30 June - 4 July, 2002, Budapest, Hungary.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2002

Opis fizyczny: S. [1]