Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Justyna Kozłowska

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Prus-Walendziak Weronika, Stachowiak Natalia, Douglas Timothy.

Tytuł oryginału: Polymeric matrices based on gelatin and isolated whey protein with pot marigold extract for topical application.

Tytuł całości: 7th International Caucasian Symposium on Polymers & Advanced Materials ICSP & AM 7, Tbilisi, 27-30 iuly 2021.

Adres wydawniczy: Tbilisi, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Press : 2021

Opis fizyczny: S. 57


2/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Prus-Walendziak Weronika.

Tytuł oryginału: Sodium alginate/gelatin-based materials fused with polylactide microparticles as tools to improve the activity of active substance to be administered through the skin.

Tytuł całości: 7th International Caucasian Symposium on Polymers & Advanced Materials ICSP & AM 7, Tbilisi, 27-30 iuly 2021.

Adres wydawniczy: Tbilisi, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Press : 2021

Opis fizyczny: S. 56


3/186


Autorzy: Prus-Walendziak Weronika, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Examination of skin barrier quality, hydration and colour after the application of freeze-dried emulsions.

Tytuł całości: ChemBiotIC Chemistry & Biotechnology International Conference, Wrocław University of Science and Technology, Wrocław, Poland, June 24-25, 2021, book of abstracts.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 2021

Opis fizyczny: S. 113


4/186


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kowalonek Jolanta, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Degradation test of microparticles based on sodium alginate and gellan gum under different conditions.

Tytuł całości: ChemBiotIC Chemistry & Biotechnology International Conference, Wrocław University of Science and Technology, Wrocław, Poland, June 24-25, 2021, book of abstracts.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej : 2021

Opis fizyczny: S. 87


5/186


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kozłowska Justyna, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Otrzymywanie mikrosfer przy użyciu enkapsulatora oraz analiza wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej.

Tytuł całości: E-Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 27-29.05.2021 / red. nauk. Daria Jaworska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro : 2021

Opis fizyczny: S. 88


6/186


Autorzy: Prus-Walendziak Weronika, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Polimerowe mikrocząstki jako nośniki ekstraktów roślinnych o właściwościach przeciwutleniających.

Tytuł całości: E-Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 27-29.05.2021 / red. nauk. Daria Jaworska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro : 2021

Opis fizyczny: S. 100


7/186


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kozłowska Justyna, Kowalonek Jolanta.

Tytuł oryginału: Ocena stabilności mikrosfer wykonanych z biodegradowalnych.

Tytuł całości: Koncepcja a realia we współczesnych rozwiązaniach, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Implanty 2021, Gdańsk, 18 czerwca 2021 : książka abstraktów / red. Marcin Wekwejt.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej : 2021

Opis fizyczny: S. 82


8/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Prus-Walendziak Weronika, Stachowiak Natalia, Bajek Anna, Kaźmierski Łukasz.

Tytuł oryginału: Mikrocząstki z gumy gellan jako nośniki substancji aktywnych w polimerowych skafoldach.

Tytuł całości: Koncepcja a realia we współczesnych rozwiązaniach, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Implanty 2021, Gdańsk, 18 czerwca 2021 : książka abstraktów / red. Marcin Wekwejt.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej : 2021

Opis fizyczny: S. 37


9/186


Autorzy: Prus-Walendziak Weronika, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Badanie struktury porowatych materiałów na bazie liofilizowanych emulsji.

Tytuł całości: Koncepcja a realia we współczesnych rozwiązaniach, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Implanty 2021, Gdańsk, 18 czerwca 2021 : książka abstraktów / red. Marcin Wekwejt.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej : 2021

Opis fizyczny: S. 76


10/186


Autorzy: Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Materiały polimerowe modyfikowane dodatkiem mikrocząstek.

Tytuł równoległy: Polymer materials modified with the addition of micro-particles.

Tytuł całości: Modyfikacja polimerów, stan i perspektywy w roku 2021.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Tempo : 2021

Opis fizyczny: S. 126-130, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


11/186


Autorzy: Istal Klaudia, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Surowce konopne w kosmetykach : analiza rynku.

Tytuł całości: XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 20-22 września 2021 / red. nauk. i przygot. mater. Anna Kmieciak, Sylwia Grabska-Zielińska, Henryk Szramowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2021

Opis fizyczny: S. 81


12/186


Autorzy: Prus-Walendziak Weronika, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Ekstrakcja związków biologicznie czynnych z surowców roślinnych do zastosowań w produktach do pielęgnacji skóry pacjentów onkologicznych.

Tytuł całości: XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 20-22 września 2021 / red. nauk. i przygot. mater. Anna Kmieciak, Sylwia Grabska-Zielińska, Henryk Szramowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2021

Opis fizyczny: S. 69


13/186


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kowalonek Jolanta, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Badanie właściwości mechanicznych mikrocząstek na bazie alginianu sodu i gumy gellan.

Tytuł całości: XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 20-22 września 2021 / red. nauk. i przygot. mater. Anna Kmieciak, Sylwia Grabska-Zielińska, Henryk Szramowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2021

Opis fizyczny: S. 73


14/186


Autorzy: Golińska Emilia, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Analiza zakresu stosowania surowców roślinnych w kosmetykach pielęgnacyjnych do włosów.

Tytuł całości: XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 20-22 września 2021 / red. nauk. i przygot. mater. Anna Kmieciak, Sylwia Grabska-Zielińska, Henryk Szramowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2021

Opis fizyczny: S. 81


15/186


Autorzy: Kaczmarek-Szczepańska Beata, Ostrowska Justyna, Kozłowska Justyna, Szota Zofia, Brożyna Anna, Dreier Rita, Reiter Russel J., Słomiński Andrzej T., Steinbrink Kerstin, Kleszczyński Konrad.

Tytuł oryginału: Evaluation of polymeric matrix loaded with melatonin for wound dressing.

Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 22 no. 11

Opis fizyczny: Art. no. 5658 S. 1-13, il., wykr.

Uwagi: 10.3390/ijms

Impact Factor: 5.924

Punktacja MNiSW: 140.000


16/186


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, De la Flor Silvia, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: From supramolecular hydrogels to multifunctional carriers for biologically active substances.

Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 22 no. 14

Opis fizyczny: Art. no. 7402 S. 1-24, il., tab.

Uwagi: 10.3390/ijms

Impact Factor: 5.924

Punktacja MNiSW: 140.000


17/186


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Grabska-Zielińska Sylwia, Kozłowska Justyna, Kaczmarek-Szczepańska Beata, Stachowiak Natalia, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Spectroscopic studies of UV-irradiated poly(vinyl alcohol)/elastin blends.

Czasopismo: International Journal of Polymer Analysis and Characterization

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 26 no. 1

Opis fizyczny: S. 84-96, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1080/1023666X

Impact Factor: 2.583

Punktacja MNiSW: 70.000


18/186


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kowalonek Jolanta, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Freeze-dried matrices composed of degradable polymers with surfactant-loaded microparticles based on pectin and sodium alginate.

Czasopismo: Materials (Basel)

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 14 no. 11

Opis fizyczny: Art. no. 3044 S. 1-15, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ma

Impact Factor: 3.623

Punktacja MNiSW: 140.000


19/186


Autorzy: Prus-Walendziak Weronika, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Lyophilized emulsions in the form of 3D porous matrices as a novel material for topical application.

Czasopismo: Materials (Basel)

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 14 no. 4

Opis fizyczny: Art. no. 950 S. 1-18, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ma

Impact Factor: 3.623

Punktacja MNiSW: 140.000


20/186


Autorzy: Prus-Walendziak Weronika, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Design of sodium alginate/gelatin-based emulsion film fused with polylactide microparticles charged with plant extract.

Czasopismo: Materials (Basel)

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 14 no. 4

Opis fizyczny: Art. no. 745 S. 1-20, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ma

Impact Factor: 3.623

Punktacja MNiSW: 140.000


21/186


Autorzy: Prus-Walendziak Weronika, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Biofizyczne parametry skóry po aplikacji filmów emulsyjnych na skórę.

Tytuł całości: IX Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, Toruń, 18-20 września 2020 / red. Anna Gese., książka abstarktów.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 7


22/186


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kowalonek Jolanta, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Filmy polimerowe jako ekologiczny substytut chusteczek nawilżanych : badanie właściwości mechanicznych i powierzchniowych.

Tytuł całości: IX Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, Toruń, 18-20 września 2020, książka abstraktów.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 32


23/186


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kowalonek Jolanta, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Badanie właściwości matryc polimerowych zawierających mikrocząstki z dodatkiem środka powierzchniowo-czynnego.

Tytuł całości: Kopernikańskie e-Seminarium Doktoranckie organizowane przez Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 07.09.2020 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska, Anna Kmieciak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydział Chemii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 64


24/186


Autorzy: Prus-Walendziak Weronika, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Polimerowe materiały kompozytowe zawierające mikrocząstki z ekstraktem roślinnym.

Tytuł całości: Kopernikańskie e-Seminarium Doktoranckie organizowane przez Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 07.09.2020 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska, Anna Kmieciak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydział Chemii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 58


25/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Bajek Anna, Stachowiak Natalia, Prus-Walendziak Weronika, Tylkowski Bartosz.

Tytuł oryginału: Application of microencapsulation in medical and pharmaceutical industry.

Tytuł całości: Microencapsulation / ed. by Bartosz Tylkowski, Marta Giamberini and Susana Fernandez Prieto.

Adres wydawniczy: Berlin [etc.], Walter de Gruyter GmbH : 2020

Opis fizyczny: S. 131-158, il., tab.

Punktacja MNiSW: 20.000


26/186


Autorzy: Prus-Walendziak Weronika, Douglas Timothy, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Microcapsules with herbal preparations for dermatological applications.

Tytuł całości: UK-Poland Bioinspired Materials Conference, 23rd-24th November 2020, conference programme and book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l.], United Kingdom Society for Biomaterials, Polish Society for Biomaterials : 2020

Opis fizyczny: S. 44


27/186


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kowalonek Jolanta, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Polymer matrices containing microparticles based on sodium alginate and pectin with surfactant as a substitute for wet wipes.

Tytuł całości: UK-Poland Bioinspired Materials Conference, 23rd-24th November 2020, conference programme and book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l.], United Kingdom Society for Biomaterials, Polish Society for Biomaterials : 2020

Opis fizyczny: S. 114


28/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Prus Weronika.

Tytuł oryginału: Preparat kosmetyczny do oczyszczania i złuszczania naskórka oraz sposób jego wytwarzania : opis patentowy PL nr 236187 B1.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 2020

Opis fizyczny: 4 s., tab.

Uwagi: Uprawniony: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Punktacja MNiSW: 75.000


29/186


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kowalonek Jolanta, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Effect of plasticizer and surfactant on the properties of poly(vinyl alcohol)/chitosan films.

Czasopismo: International Journal of Biological Macromolecules

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 164

Opis fizyczny: S. 2100-2107, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.ijbiomac

Impact Factor: 6.953

Punktacja MNiSW: 100.000


30/186


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kowalonek Jolanta, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: The influence of cocamidopropyl betaine on the mechanical and thermal properties of polymer films.

Czasopismo: Inżynieria Biomateriałów

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 23 no. 158 nr spec.

Opis fizyczny: S. 56


31/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Sienkiewicz Marta, Lipińska Anna.

Tytuł oryginału: Hydrogel-based materials for delivery medicinal plant extracts : preliminary studies.

Czasopismo: Inżynieria Biomateriałów

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 23 no. 158 nr spec.

Opis fizyczny: S. 29

Uwagi: 29th Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine : Annual Conference, 15-18 October 2020, Rytro, Poland.


32/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Prus-Walendziak Weronika, Stachowiak Natalia, Bajek Anna, Kaźmierski Łukasz, Tylkowski Bartosz.

Tytuł oryginału: Modification of collagen/gelatin/hydroxyethyl cellulose-based materials by addition of herbal extract-loaded microspheres made from gellan gum and xanthan gum.

Czasopismo: Materials (Basel)

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 13 no. 16

Opis fizyczny: Art. no. 3507 S. 1-15, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ma

Impact Factor: 3.623

Punktacja MNiSW: 140.000


33/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Tylkowski Bartosz, Stachowiak Natalia, Prus-Walendziak Weronika.

Tytuł oryginału: Controlling the skin barrier quality through the application of polymeric films containing microspheres with encapsulated plant extract.

Czasopismo: Processes

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 8 no. 5

Opis fizyczny: Art. no. 530 S. 1-15, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/pr

Impact Factor: 2.847

Punktacja MNiSW: 70.000


34/186


Autorzy: Ammendola Mario, Hapońska Monika, Balik Karolina, Modrakowska Paulina, Matulewicz Karolina, Kaźmierski Łukasz, Lis Aleksandra, Kozłowska Justyna, Garcia-Valls Ricard, Giamberini Marta, Bajek Anna, Tylkowski Bartosz.

Tytuł oryginału: Stability and anti-proliferative properties of biologically active compounds extracted from Cistus L. after sterilization treatments.

Czasopismo: Scientific Reports

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 10

Opis fizyczny: Art. no. 6521 S. 1-10, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1038/s41598

Impact Factor: 4.380

Punktacja MNiSW: 140.000


35/186


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kowalonek Jolanta, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Optimization of the method for design polymer films based on poly(vinyl alcohol) and chitosan.

Tytuł całości: 1st International Conference Functional and Engineering Materials - FEM 2019, Lodz, October 16-18, 2019, the book of abstracts / eds.: Bogdan Wendler, Norbert Kępczak, Paulina Byczkowska.

Adres wydawniczy: Łódź, Promovendi Foundation Publishing : 2019

Opis fizyczny: S. 36


36/186


Autorzy: Prus-Walendziak Weronika, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: The effect of the addition of microparticles on the properties of emulsion films.

Tytuł całości: 1st International Conference Functional and Engineering Materials - FEM 2019, Lodz, October 16-18, 2019, the book of abstracts / eds.: Bogdan Wendler, Norbert Kępczak, Paulina Byczkowska.

Adres wydawniczy: Łódź, Promovendi Foundation Publishing : 2019

Opis fizyczny: S. 14


37/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Sienkiewicz Marta, Lipińska Anna, Stachowiak Natalia.

Tytuł oryginału: Materials based on guar gum with the addition of polymer microspheres for medical and cosmetic applications.

Tytuł całości: 6th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials ICSP & AM 6 : Batumi, Georgia, 17-20 July, 2019.

Adres wydawniczy: [Batumi], [s.n.] : 2019

Opis fizyczny: S. 60


38/186


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kozłowska Justyna, Kaczmarek Halina.

Tytuł oryginału: Eco-friendly composite materials based on biodegradable polymers and surfactants.

Tytuł całości: AAAFM-UCLA International Conference, Los Angeles, USA, 19-22 August 2019, abstract book.

Adres wydawniczy: [Los Angeles], [AAAFM] : 2019

Opis fizyczny: S. 140


39/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Prus Weronika, Stachowiak Natalia.

Tytuł oryginału: Modification of sodium alginate/starch films by addition of microspheres.

Tytuł całości: AAAFM-UCLA International Conference, Los Angeles, USA, 19-22 August 2019, abstract book.

Adres wydawniczy: [Los Angeles], [AAAFM] : 2019

Opis fizyczny: S. 78


40/186


Autorzy: Prus-Walendziak Weronika, Michalska-Sionkowska Marta, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Charakterystyka filmów emulsyjnych na bazie alginianu sodu i żelatyny.

Tytuł całości: BioOrg 2019, III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań, 07.12.2019 : materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Poznań, Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej : 2019

Opis fizyczny: S. 358


41/186


Autorzy: Lipińska Anna, Sienkiewicz Marta, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Hydrożele z dodatkiem żelatynowych mikrocząstek do celów kosmetycznych.

Tytuł całości: BioOrg 2019, III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań, 07.12.2019 : materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Poznań, Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej : 2019

Opis fizyczny: S. 395


42/186


Autorzy: Sienkiewicz Marta, Lipińska Anna, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Hydrożelowe matryce na bazie gumy guar do zastosowań kosmetycznych.

Tytuł całości: BioOrg 2019, III Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań, 07.12.2019 : materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Poznań, Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej : 2019

Opis fizyczny: S. 473


43/186


Autorzy: Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Budowa i funkcje skóry.

Tytuł całości: Chemia kosmetyczna, wybrane zagadnienia / pod red. Aliny Sionkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 27-55, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


44/186


Autorzy: Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Ustawodawstwo.

Tytuł całości: Chemia kosmetyczna, wybrane zagadnienia / pod red. Aliny Sionkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 21-26

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


45/186


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Zastosowanie izolatu białka serwatkowego jako matrycy do enkapsulacji substancji aktywnej.

Tytuł całości: IV Interdyscyplinarna Konferencja Nano(&)BioMateriały, NaBioMa 2019, od teorii do aplikacji, Toruń, 6-7 czerwca 2019 : materiały konferencyjne / red. mater. Wojciech Zieliński [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 40


46/186


Autorzy: Prus-Walendziak Weronika, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Filmy emulsyjne modyfikowane mikrocząstkami do zastosowań kosmetycznych.

Tytuł całości: IV Interdyscyplinarna Konferencja Nano(&)BioMateriały, NaBioMa 2019, od teorii do aplikacji, Toruń, 6-7 czerwca 2019 : materiały konferencyjne / red. mater. Wojciech Zieliński [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 49


47/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Pauter Katarzyna, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Design and characterization of porous collagen/gelatin/hydroxyethyl cellulose matrices containing microspheres based on k-carrageenan.

Tytuł całości: Materials design and applications II / ed. Lucas F. M. da Silva.

Adres wydawniczy: Cham, Springer International Publishing : 2019

Opis fizyczny: S. 151-157, tab.

Seria: (Advanced Structured Materials ;vol. 98)

Punktacja MNiSW: 20.000


48/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Stachowiak Natalia, Prus-Walendziak Weronika, Muszyńska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Funkcjonalne materiały zawierające mikrocząstki w polimerowych matrycach do kontrolowanego uwalniania substancji aktywnych.

Tytuł całości: Nowoczesna implantologia, dylematy i nadzieje : II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Implanty 2019, Gdańsk, 28-29 czerwca 2019 : książka abstraktów / red. Julia Weber, Marcin Wekwejt.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej : 2019

Opis fizyczny: S. 21


49/186


Autorzy: Sienkiewicz Marta, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Materiały na bazie gumy z dodatkiem żelatynowych mikrosfer do zastosowań kosmetycznych.

Tytuł całości: XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Bachotek, 16-18 czerwca 2019 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2019

Opis fizyczny: S. 34


50/186


Autorzy: Prus-Walendziak Weronika, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Innowacyjny preparat kosmetyczny do złuszczania martwych komórek naskórka.

Tytuł całości: XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Bachotek, 16-18 czerwca 2019 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2019

Opis fizyczny: S. 32


51/186


Autorzy: Lipińska Anna, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Polimerowe matryce na bazie karagenu do celów kosmetycznych.

Tytuł całości: XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Bachotek, 16-18 czerwca 2019 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2019

Opis fizyczny: S. 29


52/186


Autorzy: Beling Patrycja, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Optymalizacja procesu enkapsulacji ekstraktu roślinnego w mikrokapsułkach na bazie kwasu hialuronowego i alginianu sodu.

Tytuł całości: XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Bachotek, 16-18 czerwca 2019 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2019

Opis fizyczny: S. 24


53/186


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kowalonek Jolanta, Kaczmarek Halina, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Optymalizacja metody otrzymywania mikrocząstek na bazie izolatu białka serwatkowego.

Tytuł całości: XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Bachotek, 16-18 czerwca 2019 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2019

Opis fizyczny: S. 62


54/186


Autorzy: Czapska Dominika, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Ocena efektywności działania emulsji zawierającej mikrokapsułki.

Tytuł całości: XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Bachotek, 16-18 czerwca 2019 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2019

Opis fizyczny: S. 25


55/186


Autorzy: Marturano Valentina, Kozłowska Justyna, Bajek Anna, Giamberini Marta, Ambrogi Veronica, Cerruti Pierfrancesco, Garcia-Valls Ricard, Montornes Josep M., Tylkowski Bartosz.

Tytuł oryginału: Photo-triggered capsules based on lanthanide-doped upconverting nanoparticles for medical applications.

Czasopismo: Coordination Chemistry Reviews

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 398

Opis fizyczny: Art. no. 213013 S. 1-7, il.

Uwagi: 10.1016/j.ccr

Impact Factor: 15.367

Punktacja MNiSW: 200.000


56/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Prus Weronika, Stachowiak Natalia.

Tytuł oryginału: Microparticles based on natural and synthetic polymers for cosmetic applications.

Czasopismo: International Journal of Biological Macromolecules

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 129

Opis fizyczny: S. 952-956, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.ijbiomac

Impact Factor: 5.162

Punktacja MNiSW: 100.000


57/186


Autorzy: Stachowiak Natalia, Prus-Walendziak Weronika, Douglas Timothy, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: The preparation and characterization of microparticles based on whey protein isolate.

Czasopismo: Inżynieria Biomateriałów

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 22 no. 153 nr spec.

Opis fizyczny: S. 92

Uwagi: 28th Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine : Annual Conference, 10-13 October 2019, Rytro, Poland.


58/186


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Kozłowska Justyna, Grabska Sylwia, Stachowiak Natalia, Kaczmarek Beata, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: The influence of UV-irradiation on the poly(vinyl alcohol)/hyaluronic acid film properties.

Czasopismo: Molecular Crystals and Liquid Crystals

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 680 no. 1

Opis fizyczny: S. 85-95

Uwagi: 10.1080/15421406

Impact Factor: 0.512

Punktacja MNiSW: 40.000


59/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Stachowiak Natalia, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Preparation and characterization of collagen/chitosan poly (ethylene glycol)/nanohydroxyapatite composite scaffolds.

Czasopismo: Polymers for Advanced Technologies

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 30 no. 3

Opis fizyczny: S. 799-803, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1002/pat

Impact Factor: 2.578

Punktacja MNiSW: 70.000


60/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Kaczmarkiewicz Anna.

Tytuł oryginału: Collagen matrices containing poly(vinyl alcohol) microcapsules with retinyl palmitate : structure, stability, mechanical and swelling properties.

Czasopismo: Polymer Degradation and Stability

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 161

Opis fizyczny: S. 108-113, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.polymdegradstab

Impact Factor: 4.032

Punktacja MNiSW: 100.000


61/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Stachowiak Natalia, Prus Weronika.

Tytuł oryginału: Stability studies of collagen-based microspheres with Calendula officinalis flower extract.

Czasopismo: Polymer Degradation and Stability

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 163

Opis fizyczny: S. 214-219, il., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.polymdegradstab

Impact Factor: 4.032

Punktacja MNiSW: 100.000


62/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Pauter Katarzyna, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Design and characterization of porous collagen/gelatin matrices containing microspheres based on κ-carrageenan for controlled release.

Tytuł całości: 2nd International Conference on Materials Design and Applications 2018, Porto, Portugal, 5-6 July 2018, book of abstracts.

Adres wydawniczy: Porto, University of Porto. Faculty of Engineering : 2018

Opis fizyczny: S. 97


63/186


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Collagen hydrogels modified by cyclodextrines addition.

Tytuł całości: 4th International Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials, ISBPPB 2018, Kraków, Poland, final programme and book of abstracts.

Adres wydawniczy: Kraków, Polish Society for Biomaterials, Scientific Publishing House "Akapit" : 2018

Opis fizyczny: S. 213, tab., wykr.


64/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Stachowiak Natalia, Bajek Anna, Sionkowska Alina, Kaźmierski Łukasz.

Tytuł oryginału: Evaluation of the in vitro response of keratinocytes and fibroblasts to collagen-hydroxyethyl cellulose matrices with incorporated collagen-gelatin microspheres.

Tytuł całości: 4th International Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials, ISBPPB 2018, Kraków, Poland, final programme and book of abstracts.

Adres wydawniczy: Kraków, Polish Society for Biomaterials, Scientific Publishing House "Akapit" : 2018

Opis fizyczny: S. 143, il.


65/186


Autorzy: Prus Weronika, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: The influence of new polymeric microbeads in peeling products on skin condition.

Tytuł całości: Electronic processes in organic and inorganic materials (ICEPOM-11), May 21-25, 2018, Ivano-Frankivsk, Ukraine, conference abstracts.

Adres wydawniczy: Ivano-Frankivsk, Nacìonal'na Akademìâ Nauk Ukraïni [etc.] : 2018

Opis fizyczny: S. 55


66/186


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Ocena wpływu procesu sieciowania na szybkość uwalniania substancji aktywnej z mikrocząstek.

Tytuł całości: II Ogólnopolskie Sympozjum Nauk Przyrodniczo-Rolniczych, Poznań, 7-8 kwietnia 2018 roku, książka abstraktów.

Adres wydawniczy: Poznań, Katarzyna Mikołajczak : 2018

Opis fizyczny: S. 1


67/186


Autorzy: Prus Weronika, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Optymalizacja rozmiaru mikrokapsułek z alginianu sodu zastosowanych w recepturze nowego peelingu do celów kosmetycznych.

Tytuł całości: II Ogólnopolskie Sympozjum Nauk Przyrodniczo-Rolniczych, Poznań, 7-8 kwietnia 2018 roku, książka abstraktów.

Adres wydawniczy: Poznań, Katarzyna Mikołajczak : 2018

Opis fizyczny: S. 1


68/186


Autorzy: Stachowiak Natalia, Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Opracowanie metody otrzymywania biopolimerowych mikrosfer.

Tytuł całości: Rozwój nauk przyrodniczo-rolniczych, [praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Mikołajczak i Magdaleny Kubiak].

Adres wydawniczy: Poznań, Samorząd Studencki Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UPP : 2018

Opis fizyczny: S. 113-120, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


69/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Kowalczyk Monika, Sionkowska Alina, Stachowiak Natalia.

Tytuł oryginału: Design and characterization of collagen-based sponges containing gellan gum microspheres.

Tytuł całości: The 10th International Conference on Modification, Degradation and Stabilization of Polymers, MoDeSt 2018, Tokyo, Japan, 2-6 September 2018.

Rocznik: 2018

Opis fizyczny: P-2-15


70/186


Autorzy: Beling Patrycja, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: The permeability assay of active compounds in cosmetic emulsion.

Tytuł całości: The 1st International Conference on Chemistry for Beauty and Health, BEAUTY-TORUŃ' 2018, 13-16 June 2018.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 93


71/186


Autorzy: Pauter Katarzyna, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Preparation and characterization of carrageenan based microparticles.

Tytuł całości: The 1st International Conference on Chemistry for Beauty and Health, BEAUTY-TORUŃ' 2018, 13-16 June 2018.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 89


72/186


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Preparation and characterization of microparticles based on sodium alginate with incorporated Calendula officinalis flower extract.

Tytuł całości: The 1st International Conference on Chemistry for Beauty and Health, BEAUTY-TORUŃ' 2018, 13-16 June 2018.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 92


73/186


Autorzy: Prus Weronika, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Comparision of the influence of polyethylene and new polymeric microbeads in peeling products on skin condition.

Tytuł całości: The 1st International Conference on Chemistry for Beauty and Health, BEAUTY-TORUŃ' 2018, 13-16 June 2018.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 46


74/186


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Porównanie właściwości mikrosfer żelatynowych i kolagenowo-żelatynowych.

Tytuł całości: VIII Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, IV Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, 24-25 marca 2018 r., zeszyt abstraktów / [red. Jakub Diakowicz, Kamil Kaliński].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. [1]


75/186


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Controlled release of Calendula officinalis flower extract from sodium alginate microparticles.

Tytuł całości: XII Copernican International Young Scientists Conference, Toruń, Poland, 28-29 June 2018.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2018

Opis fizyczny: S. 67


76/186


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Wpływ otoczki polimerowej na właściwości mikrosfer.

Tytuł całości: XIII Wrocławskie Studenckie Sympozjum Chemiczne, 17-18.11.2018, książka abstraktów.

Adres wydawniczy: [Wrocław, Politechnika Wrocławska] : 2018

Opis fizyczny: S. 27


77/186


Autorzy: Kaczmarek Beata, Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna, Osyczka Anna Maria.

Tytuł oryginału: New composite materials prepared by calcium phosphate precipitation in chitosan/collagen/hyaluronic acid sponge cross-linked by EDC/NHS.

Czasopismo: International Journal of Biological Macromolecules

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 107

Opis fizyczny: S. 247-253, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.ijbiomac

Impact Factor: 4.784

Punktacja MNiSW: 35.000


78/186


Autorzy: Prus Weronika, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: The influence of collagen from various sources on skin parameters.

Czasopismo: Inżynieria Biomateriałów

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 21 no. 146

Opis fizyczny: S. 14-17, wykr.

Punktacja MNiSW: 7.000


79/186


Autorzy: Prus Weronika, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: The influence of collagen from various sources on skin parameters.

Czasopismo: Inżynieria Biomateriałów

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 21 no. 148 nr spec.

Opis fizyczny: S. 49

Uwagi: 27th Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine : Annual Conference, 11-14 October 2018, Rytro, Poland.


80/186


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Kozłowska Justyna, Bajek Anna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Cyclodextrines as an modifying agent for protein matrices.

Czasopismo: Inżynieria Biomateriałów

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 21 no. 148 nr spec.

Opis fizyczny: S. 85, tab.

Uwagi: 27th Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine : Annual Conference, 11-14 October 2018, Rytro, Poland.


81/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Tybinkowska Oliwia, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Mechanical properties of porous collagen/gelatin/hydroxyethyl cellulose matrices containing microspheres based on sodium alginate.

Czasopismo: Inżynieria Biomateriałów

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 21 no. 148 nr spec.

Opis fizyczny: S. 84, tab.

Uwagi: 27th Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine : Annual Conference, 11-14 October 2018, Rytro, Poland.


82/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Jundziłł Arkadiusz, Bajek Anna, Bodnar Magdalena, Marszałek Andrzej, Witmanowski Henryk, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Preliminary in vitro and in vivo assessment of modified collagen/hydroxyapatite composite.

Czasopismo: Materials Letters

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 221

Opis fizyczny: S. 74-76, il., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.matlet

Impact Factor: 3.019

Punktacja MNiSW: 35.000


83/186


Autorzy: Prus Weronika, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: The influence of new polymeric microbeads in peeling products on skin condition.

Czasopismo: Molecular Crystals and Liquid Crystals

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 671 no. 1

Opis fizyczny: S. 140-147, il., tab.

Uwagi: 10.1080/15421406

Impact Factor: 0.559

Punktacja MNiSW: 15.000


84/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Pauter Katarzyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Carrageenan-based hydrogels : effect of sorbitol and glycerin on the stability, swelling and mechanical properties.

Czasopismo: Polymer Testing

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 67

Opis fizyczny: S. 7-11, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.polymertesting

Impact Factor: 2.943

Punktacja MNiSW: 40.000


85/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Stachowiak Natalia, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: The preparation and characterization of composite materials by incorporating microspheres into a collagen/hydroxyethyl cellulose matrix.

Czasopismo: Polymer Testing

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 69

Opis fizyczny: S. 350-358, il., tab., wykr.

Impact Factor: 2.943

Punktacja MNiSW: 40.000


86/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Stachowiak Natalia, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Collagen/gelatin/hydroxyethyl cellulose composites containing microspheres based on collagen and gelatin : design and evaluation.

Czasopismo: Polymers

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 10 no. 4

Opis fizyczny: Art. no. 456 S. 1-16, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/polym

Impact Factor: 3.164

Punktacja MNiSW: 40.000


87/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Kaczmarkiewicz Anna, Stachowiak Natalia, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Preparation of new materials based on the incorporation of microparticles into collagen matrices.

Tytuł całości: 5th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials, Tbilisi, 2-5 July, 2017.

Adres wydawniczy: Tbilisi, Ivane Javakhishvili State University : 2017

Opis fizyczny: S. 88


88/186


Autorzy: Kaczmarkiewicz Anna, Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Modyfikacja matryc kolagenowych dodatkiem mikrocząstek.

Tytuł całości: I Konferencja "Chemia dla urody i zdrowia = Chemistry for beauty and health", Toruń, 8-10 czerwca 2017.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2017

Opis fizyczny: S. 59


89/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Pauter Katarzyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Właściwości nawilżające materiałów hydrożelowych na bazie karagenu.

Tytuł całości: I Konferencja "Chemia dla urody i zdrowia = Chemistry for beauty and health", Toruń, 8-10 czerwca 2017.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2017

Opis fizyczny: S. 118


90/186


Autorzy: Kowalska Aleksandra, Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Utworzenie kapsułek alginianowych i alginianowo-chitozanowych do celów kosmetycznych.

Tytuł całości: I Konferencja "Chemia dla urody i zdrowia = Chemistry for beauty and health", Toruń, 8-10 czerwca 2017.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2017

Opis fizyczny: S. 131


91/186


Autorzy: Prus Weronika, Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Opracowanie receptury nowego peelingu do celów kosmetycznych.

Tytuł całości: I Konferencja "Chemia dla urody i zdrowia = Chemistry for beauty and health", Toruń, 8-10 czerwca 2017.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydział Chemii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 120


92/186


Autorzy: Muszyńska Agnieszka, Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Ocena wpływu kondycjonerów na rozczesywalność włosów.

Tytuł całości: I Konferencja "Chemia dla urody i zdrowia = Chemistry for beauty and health", Toruń, 8-10 czerwca 2017.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2017

Opis fizyczny: S. 126


93/186


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Modyfikacja matryc polimerowych dodatkiem mikrosfer.

Tytuł całości: I Konferencja "Chemia dla urody i zdrowia = Chemistry for beauty and health", Toruń, 8-10 czerwca 2017.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2017

Opis fizyczny: S. 60


94/186


Autorzy: Kaczmarek Beata, Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna, Łukowicz Krzysztof, Osyczka Anna Maria.

Tytuł oryginału: Wytrącanie fosforanu wapnia w matrycach na bazie chitozanu, kolagenu oraz kwasu hialuronowego sieciowanych EDC/NHS : badania in vitro dla materiałów 3D.

Tytuł całości: I Konferencja "Chemia dla urody i zdrowia = Chemistry for beauty and health", Toruń, 8-10 czerwca 2017.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2017

Opis fizyczny: S. 112


95/186


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Nowe materiały polimerowe do zastosowań kosmetycznych.

Tytuł całości: IV Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców, 18 listopad 2017.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydział Chemii. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza : 2017

Opis fizyczny: S. 44


96/186


Autorzy: Pauter Katarzyna, Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Badanie właściwości nawilżających kolagenu z różnego źródła.

Tytuł równoległy: Study of moisturizing properties of collagen from different sources.

Tytuł całości: IV Sympozjum "Biofizyka a medycyna : kolagen w medycynie i biologii", 21-22 września 2017, Poznań, streszczenia referatów i posterów.

Adres wydawniczy: Poznań, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego : 2017

Opis fizyczny: [2 s.]


97/186


Autorzy: Pauter Katarzyna, Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Moisturizing properties of the carrageenan-based hydrogel.

Tytuł całości: XI Copernican International Young Scientists Conference, 28-30 June, 2017, Toruń, Poland.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2017

Opis fizyczny: S. 64


98/186


Autorzy: Kaczmarkiewicz Anna, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Modification of collagen matrix with addition of microcapsules.

Tytuł całości: XI Copernican International Young Scientists Conference, 28-30 June, 2017, Toruń, Poland.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2017

Opis fizyczny: S. 19


99/186


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Modification of polymer matrix with microspheres.

Tytuł całości: XI Copernican International Young Scientists Conference, 28-30 June, 2017, Toruń, Poland.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2017

Opis fizyczny: S. 30


100/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Kaczmarkiewicz Anna, Stachowiak Natalia, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Evaluation of sebostatic activity of Juniperus communis fruit oil and Pelargonium graveolens oil compared to niacinamide.

Czasopismo: Cosmetics

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 4 no. 3

Opis fizyczny: S. 36-1-8, il., tab.

Uwagi: 10.3390/cosmetics

Punktacja MNiSW: 15.000


101/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina, Osyczka Anna Maria, Dubiel Marta.

Tytuł oryginału: Stabilizing effect of carbodiimide and dehydrothermal treatment crosslinking on the properties of collagen/hydroxyapatite scaffolds.

Czasopismo: Polymer International

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 66 no. 8

Opis fizyczny: S. 1164-1172, il., wykr.

Uwagi: 10.1002/pi

Impact Factor: 2.352

Punktacja MNiSW: 35.000


102/186


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: PEG-NHS as a cross-linking agent for collagen/elastin matrices.

Tytuł całości: 11th International Conference on Protein Stabilisation, May 9-11, 2016, Istanbul, Turkey, conference abstract book.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2016

Opis fizyczny: S. 76


103/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Materiały kolagenowe modyfikowane dodatkiem nanocząstek nieorganicznych.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 2-3 czerwca 2016, materiały konferencyjne / [red. Wojciech Zieliński et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 58


104/186


Autorzy: Kaczmarkiewicz Anna, Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Ocena działania sebostatycznego kosmetyków do cery tłustej.

Tytuł całości: Pomiędzy naukami - Zjazd Fizyków i Chemików, V Ogólnopolska Konferencja dla Studentów i Doktorantów, 16 września 2016, Chorzów / eds. Joanna Orzeł, Barbara Krakowska, Angelina Rusnok.

Adres wydawniczy: Częstochowa, HARIT Krzysztof Bednarek : 2016

Opis fizyczny: S. 63


105/186


Autorzy: Stachowiak Natalia, Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Składniki kosmetyków o działaniu sebostatycznym.

Tytuł całości: Pomiędzy naukami - Zjazd Fizyków i Chemików, V Ogólnopolska Konferencja dla Studentów i Doktorantów, 16 września 2016, Chorzów / eds. Joanna Orzeł, Barbara Krakowska, Angelina Rusnok.

Adres wydawniczy: Częstochowa, HARIT Krzysztof Bednarek : 2016

Opis fizyczny: S. 96


106/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina, Blachowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Modyfikowanie właściwości biomateriałów kolagenowych dodatkiem chitozanu, hydroksyapatytu oraz poli(glikolu etylenowego).

Tytuł całości: X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 21-24 czerwca 2016, Bachotek.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2016

Opis fizyczny: S. 35


107/186


Autorzy: Zapiec Monika, Filipiak-Szok Anna, Kozłowska Justyna, Kurzawa Marzanna.

Tytuł oryginału: Analiza fitochemiczna prawoślazu pod kątem zastosowania ekstraktu w produktach kosmetycznych.

Tytuł całości: X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 21-24 czerwca 2016, Bachotek.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2016

Opis fizyczny: S. 53


108/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Pauter Katarzyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Optymalizacja receptury płatków pod oczy.

Tytuł całości: X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 21-24 czerwca 2016, Bachotek.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2016

Opis fizyczny: S. 11


109/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: The properties of collagen/chitosan porous matrices in the presence of small amount of poly(ethylene)glycol.

Czasopismo: Inżynieria Biomateriałów

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 19 no. 138 nr spec.

Opis fizyczny: S. 46, il., tab.

Uwagi: 25th Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine : Anniversary Conference, 13-16 October 2016, Rytro, Poland.


110/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Mechanical properties of collagen/hydroxyapatite based materials.

Tytuł całości: 27th European Conference on Biomaterials, Kraków, Poland, 30th August - 3nd September 2015, final programme and book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2015

Opis fizyczny: S. 648, tab.


111/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Surface properties of thin films based on collagen from scales of northern pike ( Esox lucius).

Tytuł całości: Central European Conference on Regenerative Medicine, CECRM 2015, Bydgoszcz, 14-15 March 2015, abstract book.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera UMK : 2015

Opis fizyczny: S. 59-60


112/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina, Blachowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Collagen/chitosan porous scaffolds with improved biostability for tissue engineering.

Tytuł całości: Creating life in 3D, Conference on Frontiers in Material and Life Sciences, 2-4 September, 2015, Brno, Czech Republic : book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2015

Opis fizyczny: S. 96


113/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina, Jundziłł Arkadiusz.

Tytuł oryginału: Materiały na bazie kolagenu i hydroksyapatytu do regeneracji tkanki kostnej.

Tytuł całości: IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 24-26 czerwca 2015, Toruń.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2015

Opis fizyczny: S. 10


114/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina, Piechowicz Katarzyna.

Tytuł oryginału: Ocena właściwości kolagenu rybiego z nowego źródła pod kątem zastosowania w przemyśle kosmetycznym.

Tytuł całości: IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 24-26 czerwca 2015, Toruń.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2015

Opis fizyczny: S. 36


115/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Effects of different crosslinking methods on the properties of collagen-calcium phosphate composite materials.

Czasopismo: International Journal of Biological Macromolecules

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 74

Opis fizyczny: S. 397-403, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.ijbiomac

Impact Factor: 3.138

Punktacja MNiSW: 25.000


116/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna, Skorupska Małgorzata, Michalska Marta.

Tytuł oryginału: Isolation and characterization of collagen from the skin of Brama australis.

Czasopismo: International Journal of Biological Macromolecules

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 80

Opis fizyczny: S. 605-609, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.ijbiomac

Impact Factor: 3.138

Punktacja MNiSW: 25.000


117/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Piechowicz Katarzyna.

Tytuł oryginału: Northern pike (Esox lucius) collagen : extraction, characterization and potential application.

Czasopismo: International Journal of Biological Macromolecules

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 81

Opis fizyczny: S. 220-227, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.ijbiomac

Impact Factor: 3.138

Punktacja MNiSW: 25.000


118/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: New material for biomedical application made of fish collagen.

Tytuł całości: 2nd International Conference on Biological and Biomimetic Adhesives (ICBBA 2014), 6-9 May 2014, Istanbul, Turkey.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2014

Opis fizyczny: S. 135


119/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna, Piechowicz Katarzyna.

Tytuł oryginału: Izolacja i charakterystyka kolagenu uzyskanego z rybich łusek.

Tytuł całości: II Pomorskie Sympozjum Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej, Bydgoszcz, 05.04.2014.

Adres wydawniczy: [Bydgoszcz, s.n.] : 2014

Opis fizyczny: S. 36


120/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna, Skorupska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Izolacja i charakterystyka kolagenu uzyskanego ze skóry rybiej.

Tytuł całości: II Pomorskie Sympozjum Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej, Bydgoszcz, 05.04.2014.

Adres wydawniczy: [Bydgoszcz, s.n.] : 2014

Opis fizyczny: S. 38


121/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Nowe źródła kolagenu do celów biomedycznych.

Tytuł całości: II Pomorskie Sympozjum Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej, Bydgoszcz, 05.04.2014.

Adres wydawniczy: [Bydgoszcz, s.n.] : 2014

Opis fizyczny: S. 16


122/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina, Piechowicz Katarzyna.

Tytuł oryginału: Modification of the method of collagen extraction from fish tissues.

Tytuł całości: The 8th International Conference on modification, degradation and stabilization of polymers, August 31st - September 4th 2014, Portorož, Slovenia, book of abstracts.

Adres wydawniczy: Ljubljana, Slovene Society of Experimental Mechanics : 2014

Opis fizyczny: S. 170


123/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina, Skorupska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Modification of thin keratin films by the addition of fish collagen.

Tytuł całości: The 8th International Conference on modification, degradation and stabilization of polymers, August 31st - September 4th 2014, Portorož, Slovenia, book of abstracts.

Adres wydawniczy: Ljubljana, Slovene Society of Experimental Mechanics : 2014

Opis fizyczny: S. 169


124/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna, Lazare Sylvain.

Tytuł oryginału: Modification by UV radiation of the surface of thin films based on collagen extracted from fish scales.

Czasopismo: Biointerphases

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 9 no. 2

Opis fizyczny: S. 029003-1-8, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1116/1.4865753

Impact Factor: 3.374

Punktacja MNiSW: 25.000


125/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina, Bajek Anna, Rynkiewicz Aldona.

Tytuł oryginału: In vitro study of a novel collagen : calcium phosphate composites.

Czasopismo: Inżynieria Biomateriałów

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 17 no. 128-129 nr spec.

Opis fizyczny: S. 85, il.

Uwagi: Bibliogr.


126/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna, Piechowicz Katarzyna.

Tytuł oryginału: Isolation and characterization of acid soluble collagen and pepsin soluble collagen from fish scales of Esox lucius.

Czasopismo: Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 8 Suppl. 1

Opis fizyczny: S. 456, wykr.


127/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna, Skorupska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Isolation and characterization of acid-solubilized collagen from the skin of Brama australis.

Czasopismo: Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 8 Suppl. 1

Opis fizyczny: S. 460-461, il., wykr.


128/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Lewandowska Katarzyna, Płanecka Anna, Szarszewska P., Krasińska Katarzyna, Kaczmarek Beata, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Biopolymer blends as potential biomaterials and cosmetic materials.

Czasopismo: Key Engineering Materials

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 583

Opis fizyczny: S. 95-100, il., tab.

Uwagi: 10.4028/www.scientific.net/KEM

Punktacja MNiSW: 8.000


129/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Fish scales as a biocomposite of collagen and calcium salts.

Czasopismo: Key Engineering Materials

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 587

Opis fizyczny: S. 185-190, il., wykr.

Punktacja MNiSW: 8.000


130/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Fish scales as a biocomposite of collagen and calcium salts.

Tytuł całości: Bioceramics 25, 25th Symposium and Annual Meeting of the International Society for Ceramics in Medicine, Bucharest, Romania, November 07-10, 2013 : conference programme & abstract volume.

Adres wydawniczy: Bucureşti, Printech : 2013

Opis fizyczny: S. 154-155


131/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina, Kubera Patrycja.

Tytuł oryginału: A tapping mode AFM study of thin films based on collagen extracted from fish scales.

Tytuł całości: From the design to the application of biomaterials, XXV Symposium of the European Society for Biomaterials : 25th European Conference on Biomaterials, September 8th-12th, Madrid, 2013 : book of abstracts / eds.: Julio San Román [et al.].

Adres wydawniczy: Madrid, [s.n.] : 2013

Opis fizyczny: 1 s., il., tab.


132/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Bajek Anna, Rynkiewicz Aldona, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Microstructure and in vitro properties of material consisting of hydroxyapatite and collagen.

Tytuł całości: From the design to the application of biomaterials, XXV Symposium of the European Society for Biomaterials : 25th European Conference on Biomaterials, September 8th-12th, Madrid, 2013 : book of abstracts / eds.: Julio San Román [et al.].

Adres wydawniczy: Madrid, [s.n.] : 2013

Opis fizyczny: 1 s., il., tab.


133/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Properties and modification of porous 3-D collagen/hydroxyapatite composites.

Czasopismo: International Journal of Biological Macromolecules

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 52

Opis fizyczny: S. 250-259, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.ijbiomac

Impact Factor: 3.096

Punktacja MNiSW: 20.000


134/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina, Bajek Anna, Rynkiewicz Aldona.

Tytuł oryginału: Degradacja rusztowań kolagenowych w warunkach in vitro.

Tytuł równoległy: In vitro degradation of collagen scaffolds.

Czasopismo: Inżynieria Biomateriałów

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 16 no. 122-123 nr spec.

Opis fizyczny: S. 34-36, il., wykr.

Uwagi: Tekst pol. i ang.
Uwagi: XXIV Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, 9-12 October 2014, Rytro, Poland.


135/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Lewandowska Katarzyna, Płanecka Anna, Kozłowska Justyna, Kaczmarek Beata.

Tytuł oryginału: Biopolymer blends as potential biomaterials and cosmetic materials.

Tytuł całości: 5th International Conference "Biomaterials, Tissue Engineering & Medical Devices" BiomMedD'2012, Constanta, Romania, 29th August-01st September 2012, conference proceedings.

Adres wydawniczy: Bucureşti, Printech : 2012

Opis fizyczny: S. 234


136/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Structure and mechanical properties of porous collagen-hydroxyapatite nanocomposites for tissue engineering.

Tytuł całości: NanoFormulation 2012, 28 May - 1 June 2012, Barcelona, Spain.

Adres wydawniczy: Barcelona : 2012

Opis fizyczny: S. 94


137/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Kompozyty kolagenu i hydroksyapatytu dla inżynierii tkankowej.

Tytuł całości: VI Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 13-15 czerwca 2012.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2012

Opis fizyczny: S. 8


138/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Ocena wpływu promieniowania UV na kolagen rybi metodami spektroskopowymi.

Tytuł równoległy: Spectroscopic studies into the influence of UV radiation on fish collagen.

Czasopismo: Inżynieria Biomateriałów

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 15 no. 116-117 nr spec.

Opis fizyczny: S. 37-38, tab., wykr.

Uwagi: Tekst pol. i ang.
Uwagi: XXIII Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, 10-13 October 2013, Rytro, Poland.


139/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Synthesis and characterization of biocomposites with different hydroxyapatite-collagen ratios.

Tytuł całości: Polymers for advanced technologies, 2-5 October, 2011, Lodz, Poland, program and short abstracts.

Adres wydawniczy: Łódź, [s.n.] : 2011

Opis fizyczny: S. 58


140/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna, Płanecka Anna.

Tytuł oryginału: Collagen and chitosan based naterials containing inorganic particles for biomedical applications.

Tytuł całości: The 3rd Workshop and 4th Management meeting Understanding and manipulating enzymatic and proteomic processes in biomineralization - towards new biomimetic strategies, the creation of tailored nano-scale architectures and environmental monitoring, COST Action TD0903, Cluj Napoca, Romania, 11th - 13th October, 2011.

Adres wydawniczy: Cluj-Napoca : 2011

Opis fizyczny: S. 17


141/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Kozłowska Justyna, Płanecka Anna, Gawron Magdalena.

Tytuł oryginału: Collagen-elastin based materials and their modification.

Tytuł całości: THERMEC 2011, International Conference on Processing & Manufacturing of Advanced Materials, August 1-5, 2011, Quebec City, Canada : abstracts.

Adres wydawniczy: Quebec City : 2011

Opis fizyczny: S. 104


142/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Właściwości powierzchniowe filmów z kolagenu rybiego.

Tytuł całości: V Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 16-18.06.2011.

Adres wydawniczy: Toruń, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2011

Opis fizyczny: S. 34


143/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Wpływ różnych technik sieciowania na właściwości biomateriałów kolagenowych do rekonstrukcji kości.

Tytuł całości: V Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 16-18.06.2011.

Adres wydawniczy: Toruń, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2011

Opis fizyczny: [1 s.]


144/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Płanecka Anna, Sionkowska Alina, Witwicki Dariusz.

Tytuł oryginału: Kleje do celów medycznych.

Tytuł całości: V Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 16-18.06.2011.

Adres wydawniczy: Toruń, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2011

Opis fizyczny: S. 37


145/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Płanecka Anna, Kozłowska Justyna, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Łoś Paulina.

Tytuł oryginału: Weathering of chitosan films in the presence of low- and high-molecular weight additives.

Czasopismo: Carbohydrate Polymers

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 84 no. 3

Opis fizyczny: S. 900-906, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 3.628

Punktacja MNiSW: 40.000


146/186


Autorzy: Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Kwas hialuronowy jako surowiec kosmetyczny.

Tytuł równoległy: Hyaluronic acid as a cosmetic raw material.

Czasopismo: Cosmetology Today

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 34-42, il., tab

Uwagi: Tekst pol. i ang.
Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 1]

Uwagi: Bibliogr.


147/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna, Kubera Patrycja.

Tytuł oryginału: The influence of UV radiation on collagen from the fish scales.

Czasopismo: Current Topics in Biophysics

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 34 suppl. A

Opis fizyczny: S. 16

Uwagi: Tyt. tomu: Abstracts of the EQBS : International Symposium Electromagnetic fields and Quantum phenomena in the Biological Systems, Poznań, May 20, 2011.


148/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Kozłowska Justyna, Płanecka Anna, Kurzawa Marzanna.

Tytuł oryginału: Photochemical behaviour of hydrolysed keratin.

Czasopismo: International Journal of Cosmetic Science

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 33 no. 6

Opis fizyczny: 503-508, tab., wykr.; streszcz. fr.


149/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Otrzymywanie i właściwości porowatych trójwymiarowych skafoldów kolagenowych.

Tytuł równoległy: Preparation and properties of a porous three-dimensional collagen scaffolds.

Czasopismo: Inżynieria Biomateriałów

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 14 no. 109-111

Opis fizyczny: S. 22-24

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Punktacja MNiSW: 7.000


150/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Właściwości kolagenu wyizolowanego z łusek ryb z gatunku Esox lucius.

Tytuł równoległy: Isolation and characterization of collagen from fish ( Esox lucius) scale.

Czasopismo: Inżynieria Biomateriałów

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 14 no. 109-111

Opis fizyczny: S. 24-26, tab., wykr.

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Punktacja MNiSW: 7.000


151/186


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Sionkowska Alina, Wieczorek A., Kozłowska Justyna, Płanecka Anna.

Tytuł oryginału: Właściwości mechaniczne i termiczne mieszanin poli(alkoholu winylowego) i elastyny.

Tytuł równoległy: The mechanical and thermal properties of poly(vinyl alcohol) / elastin hydrolysates blends.

Czasopismo: Inżynieria Biomateriałów

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 14 no. 109-111

Opis fizyczny: S. 29-31, tab.

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Punktacja MNiSW: 7.000


152/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Otrzymywanie i modyfikacja porowatych skafoldów kolagenowych do rekonstrukcji tkanki kostnej.

Tytuł całości: IV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 17-19 czerwca 2010 / [Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii ; Polskie Towarzystwo Chemiczne].

Adres wydawniczy: [Toruń, s.n.] : 2010

Opis fizyczny: S. 88


153/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Płanecka Anna, Kozłowska Justyna, Skopińska-Wiśniewska Joanna.

Tytuł oryginału: Study on the thermal properties of poly(vinyl alcohol) in the presence of collagen.

Tytuł całości: IV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 17-19 czerwca 2010 / [Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii ; Polskie Towarzystwo Chemiczne].

Adres wydawniczy: [Toruń, s.n.] : 2010

Opis fizyczny: S. 105


154/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Gawron Magdalena, Kozłowska Justyna, Płanecka Anna.

Tytuł oryginału: Chemical cross-linking of collagen and elastin hydrolysates.

Tytuł całości: MACRO2010, 43rd IUPAC World Polymer Congress, Polymer Science in the Service of Society, Scottish Exhibition and Conference Centre, Glasgow, UK, 11-16 July 2010 : abstract book and programme.

Adres wydawniczy: Cambridge, RSC : 2010

Opis fizyczny: A1_P21


155/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Płanecka Anna, Łoś Paulina, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Weathering of chitosan films in the presence of additives.

Tytuł całości: MACRO2010, 43rd IUPAC World Polymer Congress, Polymer Science in the Service of Society, Scottish Exhibition and Conference Centre, Glasgow, UK, 11-16 July 2010 : abstract book and programme.

Adres wydawniczy: Cambridge, RSC : 2010

Opis fizyczny: F20_P13


156/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Płanecka Anna, Kozłowska Justyna, Łoś Paulina, Skopińska-Wiśniewska Joanna.

Tytuł oryginału: Modification of photochemical stability of chitosan.

Tytuł całości: XVI Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych" = 16th Workshop "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives", Zakopane, 22-24.9.2010.

Adres wydawniczy: [Łódź, Polskie Towarzystwo Chitynowe] : 2010

Opis fizyczny: 2 s.


157/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna, Płanecka Anna, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Łoś Paulina.

Tytuł oryginału: The modification of surface properties of chitozan materials by solar radiation.

Tytuł całości: XVI Seminarium Robocze "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych" = 16th Workshop "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives", Zakopane, 22-24.9.2010.

Adres wydawniczy: [Łódź, Polskie Towarzystwo Chitynowe] : 2010

Opis fizyczny: 1 s.


158/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Płanecka Anna, Kozłowska Justyna, Skopińska-Wiśniewska Joanna.

Tytuł oryginału: Study on the thermal properties of poly(vinyl alcohol) in the presence of collagen

Czasopismo: Copernican Letters

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 1

Opis fizyczny: S. 112-116, tab., wykr.


159/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Gawron Magdalena, Kozłowska Justyna, Płanecka Anna.

Tytuł oryginału: Chemical and thermal cross-linking of collagen and elastin hydrolysates.

Czasopismo: International Journal of Biological Macromolecules

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 47 no. 4

Opis fizyczny: S. 570-577, wykr., tab., rys.; abstr. ang.

Impact Factor: 2.502

Punktacja MNiSW: 20.000


160/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Characterization of collagen/hydroxyapatite composite sponges as a potential bone substitute.

Czasopismo: International Journal of Biological Macromolecules

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 47 no. 4

Opis fizyczny: S. 483-487, tab., wykr.

Impact Factor: 2.502

Punktacja MNiSW: 20.000


161/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna, Płanecka Anna, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Łoś Paulina.

Tytuł oryginału: Właściwości powierzchniowe wybranych materiałów chitozanowych

Tytuł równoległy: Surface properties of different chitosan materials

Czasopismo: Inżynieria Biomateriałów

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 13 no. 99-101

Opis fizyczny: S. 53-55, tab.

Uwagi: Tekst równoległy pol. i ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


162/186


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Sionkowska Alina, Gawron Magdalena, Kozłowska Justyna, Płanecka Anna.

Tytuł oryginału: Charakterystyka usieciowanych biomateriałów na bazie kolagenu i elastyny.

Tytuł równoległy: The characterization of cross-linked collagen and collagen/elastin based biomaterials.

Czasopismo: Inżynieria Biomateriałów

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 13 no. 99-101

Opis fizyczny: S. 97-99, tab.

Uwagi: Tekst równoległy pol. i ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


163/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Płanecka Anna, Kozłowska Justyna, Łoś Paulina, Skopińska-Wiśniewska Joanna.

Tytuł oryginału: Odporność fotochemiczna chitozanu w obecności dodatków : kolagenu, glutationu, kamforochinonu, fentyloalaniny oraz tyrozyny.

Tytuł równoległy: Photochemical stability of chitosan in the presence of small amount of collagen, glutathione, camphoroquinone, phenylalanine and tyrosine.

Czasopismo: Inżynieria Biomateriałów

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 13 no. 99-101

Opis fizyczny: S. 90-92, wykr.

Uwagi: Tekst równoległy pol. i ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


164/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Płanecka Anna, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: The influence of UV irradiation on the properties of chitosan films containing keratin.

Czasopismo: Polymer Degradation and Stability

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 95 no. 12

Opis fizyczny: S. 2486-2491

Impact Factor: 2.594

Punktacja MNiSW: 32.000


165/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna, Płanecka Anna, Skopińska-Wiśniewska Joanna.

Tytuł oryginału: The influence of keratin addition on the properties of chitosan materials.

Tytuł całości: 15th Workshop "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives", Toruń, September 28-30nd 2009.

Adres wydawniczy: Łódź, Polskie Towarzystwo Chitynowe : 2009

Opis fizyczny: 1 s.


166/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Płanecka Anna, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Spectroscopic studies into the influence of UV radiation on keratin hydrolysates.

Tytuł całości: Environmental and advanced polymeric materials, degradation, stabilisation, modifications and aplications : 28th Polymer Degradation Discussion Group Meeting, September 6-10th, 2009 : abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2009

Opis fizyczny: P1


167/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Characterization of the surface properties of hydroxyapatite /collagen /poly(vinyl pyrrolidone)/composites for hard tissue repair.

Tytuł całości: ESF-EMBO Symposium Biological surfaces and interfaces, Sant Feliu de Guixols, Spain, 27 June - 2 July 2009.

Rocznik: 2009

Opis fizyczny: 1 s.


168/186


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna, Płanecka Anna.

Tytuł oryginału: Photochemical stability of kreatin hydrolysates.

Tytuł całości: European Young Investigator Conference 2009, Słubice, Poland, June 18-21, 2009.

Adres wydawniczy: Poznań, Adam Mickiewicz University : 2009

Opis fizyczny: S. 73


169/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: Nanostructure and mechanical properties of collagen-hydroxyapatite composites.

Tytuł całości: From macro to nanofillers for structural and functional polymer materials, Eurofillers 2009, Alessandria, 21-25 June 2009 : programme.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2009

Opis fizyczny: P 40, 2 s., il., wykr.


170/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Płanecka Anna.

Tytuł oryginału: Wpływ promieniowania UV na właściwości filmów chitozanowych z domieszką keratyny.

Tytuł całości: III Regionalne Seminarium Doktoranckie, Toruń, 23-24 października 2009 roku.

Adres wydawniczy: [Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika] : 2009

Opis fizyczny: S. 62


171/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna, Skopińska-Wiśniewska Joanna.

Tytuł oryginału: Kolagenowe struktury porowate jako potencjalne substytuty kości.

Tytuł całości: III Regionalne Seminarium Doktoranckie, Toruń, 23-24 października 2009 roku.

Adres wydawniczy: [Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika] : 2009

Opis fizyczny: S. 63


172/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna, Płanecka Anna, Skopińska-Wiśniewska Joanna.

Tytuł oryginału: Comparison of the properties of novel materials based on collagen, chitosan and hydroxyapatite.

Tytuł całości: New frontiers in macromolecular science, from macromolecular concepts of living matter to polymers for better quality of life : 73rd Prague Meetings on Macromolecules, Prague, July 5-9, 2009 : programme booklet.

Adres wydawniczy: [Prague, Institute of Macromolecular Chemistry AS CR] : 2009

Opis fizyczny: S. 65


173/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Płanecka Anna, Kozłowska Justyna, Skopińska-Wiśniewska Joanna.

Tytuł oryginału: Surface properties of UV-irradiated poly(vinyl alcohol) films containing small amount of collagen.

Czasopismo: Applied Surface Science

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 255 no. 7

Opis fizyczny: S. 4135-4139, il., tab.

Impact Factor: 1.616

Punktacja MNiSW: 20.000


174/186


Autorzy: Skopińska-Wiśniewska Joanna, Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna, Płanecka Anna.

Tytuł oryginału: Modyfikacja właściwości biomateriałów chitozanowych przez dodatki hydrolizatów keratyny.

Tytuł równoległy: The modification biomaterial properties by addition of keratin hydrolyzates.

Czasopismo: Inżynieria Biomateriałów

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 12 no. 89-91

Opis fizyczny: S. 122-124, rys., tab.

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


175/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Płanecka Anna, Kozłowska Justyna, Skopińska-Wiśniewska Joanna.

Tytuł oryginału: Collagen fibril formation in poly(vinyl alcohol) and poly(vinyl pyrrolidone) films.

Czasopismo: Journal of Molecular Liquids

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 144 no. 1-2

Opis fizyczny: S. 71-74, il., tab.

Impact Factor: 1.278

Punktacja MNiSW: 15.000


176/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Płanecka Anna, Kozłowska Justyna, Skopińska-Wiśniewska Joanna.

Tytuł oryginału: Photochemical stability of poly(vinyl alcohol) in the presence of collagen.

Czasopismo: Polymer Degradation and Stability

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 94 no. 3

Opis fizyczny: S. 383-388, tab., wykr.

Impact Factor: 2.154

Punktacja MNiSW: 24.000


177/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Płanecka Anna, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: The influence of collagen on the surface properties of PVP and PVA films.

Tytuł całości: Polymers at frontiers of science and technology, the 42nd IUPAC World Polymer Congress MACRO 2008, June 29 - July 4, Taipei / organized by The Polymer Society, Taipei (PST).

Adres wydawniczy: Taipei, National Tsing Hua University : 2008

Opis fizyczny: [2] s.


178/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Płanecka Anna, Wieczorek A..

Tytuł oryginału: The influence of UV irradiation on the surface of poli(vinyl alkohol)blends with collagen.

Tytuł całości: Polymers of special applications, V Polish-Ukrainian Conference, Radom - Święta Katarzyna, June 17-19, 2008, Poland : abstracts.

Adres wydawniczy: Radom, Technical University : 2008

Opis fizyczny: S. 65


179/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Płanecka Anna, Wieczorek A..

Tytuł oryginału: The influence of polymer matrix on collagen structure.

Tytuł całości: Polymers of special applications, V Polish-Ukrainian Conference, Radom - Święta Katarzyna, June 17-19, 2008, Poland : abstracts.

Adres wydawniczy: Radom, Technical University : 2008

Opis fizyczny: S. 48


180/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Wieczorek A., Kozłowska Justyna, Płanecka Anna.

Tytuł oryginału: The influence of structural proteins on photochemical stability of PVA.

Tytuł całości: Polymers of special applications, V Polish-Ukrainian Conference, Radom - Święta Katarzyna, June 17-19, 2008, Poland : abstracts.

Adres wydawniczy: Radom, Technical University : 2008

Opis fizyczny: S. 73


181/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Kozłowska Justyna, Płanecka Anna.

Tytuł oryginału: Biopolymeric materials modyfied by UV radiation for medical applications.

Tytuł całości: Programa nacìonal'noï naukovo-tehnìčnoï konferencìï z mižnarodnoû učastû "Aktual'nì problemi sintezu ì stvorennâ novih bìologìčno aktivnih spoluk ta farmacevtičnih preparatìv" [...].

Adres wydawniczy: Lvìv : 2008

Opis fizyczny: S. 242


182/186


Autorzy: Kozłowska Justyna, Sionkowska Alina.

Tytuł oryginału: Wpływ poliwinylopirolidonu na strukturę kolagenu.

Tytuł całości: Regionalne Seminarium Doktoranckie, Toruń, 24 października 2008

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2008

Opis fizyczny: S. 26


183/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Płanecka Anna, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Kozłowska Justyna.

Tytuł oryginału: The influence of UV irradiation on the morphology of poli(vinyl alcohol) blends with collagen.

Czasopismo: Acta Biochimica Polonica

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 55 suppl. 4

Opis fizyczny: 1 s.

Uwagi: Abstracts of the Central European Congress of Life Sciences "EUROBIOTECH 2008", Kraków, Poland, 17th-19th October 2008.


184/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna, Skopińska-Wiśniewska Joanna, Płanecka Anna.

Tytuł oryginału: The influence of UV irradiation on PVP/collagen biomaterials.

Czasopismo: Acta Biochimica Polonica

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 55 suppl. 4

Opis fizyczny: 1 s.

Uwagi: Abstracts of the Central European Congress of Life Sciences "EUROBIOTECH 2008", Kraków, Poland, 17th-19th October 2008.


185/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna, Płanecka Anna, Skopińska-Wiśniewska Joanna.

Tytuł oryginału: Collagen fibrils in UV irradiated poly(vinyl pyrrolidone) films.

Czasopismo: Applied Surface Science

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 255 no. 5

Opis fizyczny: S. 2030-2039, il., tab.

Impact Factor: 1.576

Punktacja MNiSW: 20.000


186/186


Autorzy: Sionkowska Alina, Kozłowska Justyna, Płanecka Anna, Skopińska-Wiśniewska Joanna.

Tytuł oryginału: Photochemical stability of poly(vinyl pyrrolidone) in the presence of collagen.

Czasopismo: Polymer Degradation and Stability

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 93 no. 12

Opis fizyczny: S. 2127-2132, tab., wykr.

Impact Factor: 2.320

Punktacja MNiSW: 24.000